AVIZ

logo
Anexă la procesul-verbal nr. 1 al Comisiei de concurs al IRIM din 30.03.2017 În conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova, Legea nr. 152 din 17.07.2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 319-324 la 24.10.2014, Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 21.09.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt, publicat în  Monitorul Oficial nr. 182-189 la 28.09.2010, Comisia de concurs a IRIM pentru organizarea alegerilor în...
More

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”, 24-25 martie 2017

statalitate1
    În perioada 24-25 martie 2017, sub patronajul Preşedintelui Republicii Moldova, Institutul de Relaţii Internaţionale a organizat Conferinţa ştiinţifică internaţională „Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”, în incinta Radisson Blu Leogrand Hotel, str. Mitropolit Varlaam, 77. În cadrul conferinţei au fost puse în discuţie diverse probleme ce vizează: Aspectul istoric: Abordarea istorică a continuităţii statului moldovenesc...
More

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”, 24-25 martie 2017

430_231_Brand_wall_Conferinta_Statalitate_2
În perioada 24-25 martie 2017, sub patronajul Preşedintelui Republicii Moldova, Institutul de Relaţii Internaţionale organizează Conferinţa ştiinţifică internaţională „Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”, în incinta Radisson Blu Leogrand Hotel, str. Mitropolit Varlaam, 77. În cadrul conferinţei se discută diverse probleme ce vizează: 1. Aspectul istoric: - Abordarea istorică a continuităţii statului moldovenesc. - Cronologia marilor evenimente în istoria...
More

Concurs de traducere: ”Juvenes Translatores”

IMG_5323
Catedra Filologie Engleză a Facultăţii  Limbi Străine IRIM a desfășurat concursul de traducere ”Juvenes Translatores”, pentru studenții ciclului I și II, în perioada 13 – 21 februarie 2017. Pasionaţii de arta traducerii au avut oportunitatea de a-și demonstra aptitudinile lingvistice și potențialul intelectual, care fac dovada celor mai înalte exigenţe ale timpului. Participanții au fost premiați cu diplome de merit și diplome de participare pentru prestanță, implicare și efortul depus. Tradu...
More

Conferinţa ştiinţifică a tinerilor cercetători “Probleme actuale ale politicii interne şi externe ale Republicii Moldova”

17353381_823082177830148_6399332932099159205_n
Institutul de Relatii Internationale din Moldova a organizat în data de 6 martie 2017 Conferinta ştiinţifică studenţească cu genericul "Probleme actuale ale politicii interne si externe a Republicii Moldova". În cadrul conferintei au fost prezentate 23 de comunicări ştiinţifice ale tinerilor cercetatori de la IRIM. Studentii si masteranzii IRIM au abordat mai multe subiecte actuale ale vietii politice din tara noastra, inclusiv functionalitatea sistemului politic, calitatea elitelor si a adminis...
More

Mobilitate academică „Erasmus +” cu ţara parteneră Universitatea Panteion din Atena, Grecia

noi la panteion
În luna octombrie, IRIM a negociat şi semnat Acordul bilateral de mobilitate academică Erasmus + cu Universitatea Panteion din Atena, Grecia. În conformitate cu acest acord, 6 studenţi beneficiază de bursă în semestrul II, pe o perioadă de 3 luni (01.03.2017 – 01.06.2017): Ciclul I – licenţă: Filipp Mihaela, Negară Zinaida, Cogîlniceanu Dumitru; Ciclul II – masterat: Sava Andrei; Ciclul III – doctorat:  Vlad Pletniov, Ştefan Ţîbuleac.
More