Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională IRIM

Nr d/0 Numele Prenumele Funcția
1. Leonid Talmaci preşedintele Asociaţiei Băncilor din Moldova – preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională IRIM.
2. Alexandru Muravschi Economist
3. Lilia Bujor Consultant superior al Consiliului Naţional pentru Acreditate şi Atestare
4. Stanislav Pavlovschi Jurist, ex-judecător la CEDO, avocat la Biroul de Avocaţi
5. Elena Gorelova Economist, dr. în economie, vice-director Centrul de investigaţii strategice
6. Valentin Beniuc Prof. univ., dr. hab. în ştiinţe politice, rector IRIM
7. Diana Camerzan Contabil-şef IRIM
8. Eugen Guţanu Conf. univ., dr. în drept, IRIM
9. Liliana Popovschi Lector superior, dr. în filologie, IRIM