Rectorul

Beniuc Valentin rector irim

Rector IRIM
VALENTIN BENIUC,
doctor în ştiinţe istorice, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar

Stimaţi prieteni, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM) este o instituţie de stat, acreditată academic şi ştiinţific, care asigură formarea profesională la toate ciclurile universitare: ciclul I – licenţă, ciclul II – masterat, ciclul III – doctorat.

Dumneavoastră, dragi prieteni, accesaţi studiile la IRIM tocmai în perioada când acesta îşi atinge cota maximă de dezvoltare în cei 13 ani de activitate. După acreditarea academică şi ştiinţifică, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova obţine acreditarea internaţională a Facultăţii de Drept, calificativul „Încredere deplină” – pregătirea juriştilor de cea mai înaltă calificare.

Profesorii IRIM au realizat mai multe stagii de pregătire în statele Uniunii Europene şi SUA, iar în fiecare an îşi fac stagiile profesionale conform standardelor de stat la cea mai prestigioasă instituţie de profil din regiune – МГИМО (У). În plus, studenţii dispun de posibilitatea de a urma cursuri predate de profesori din străinătate, inclusiv prin sistemul studiilor la distanţă (on-line) în cadrul colaborării cu Universitatea Mercer (SUA), de a participa la Şcoala de vară, organizată de către IRIM în colaborare cu alte universități.

Studenţii IRIM beneficiază de o pregătire profesională competitivă prin acumulare de competenţe de specialitate şi transversale. La toate specialităţile studenţii învaţă câte 2 limbi străine de circulaţie internaţională, iar cei de la Facultatea Limbi Străine – 3 limbi.

Studenţii IRIM îşi desfăşoară practicile de specialitate în cadrul MAE IE şi alte ministere şi departamente preocupate de cooperarea internaţională, ONG-uri din Republica Moldova, precum şi în alte ţări, cum ar fi România, SUA, Turcia, Bulgaria; sunt antrenaţi în diverse activităţi extra-curriculare: Modelul ONU instituţional şi BISMUN regional, şcoli de vară, centre ştiinţifice, dezbateri, conferinţe ştiinţifice, inclusiv internaţionale.

IRIM se remarcă şi printr-o viaţă culturală, artistică şi sportivă bogată: teatrul IRIM, echipele de baschet şi volei (băieţi şi fete), care fac parte din Liga Superioară, institutul ocupând locul 5 printre cele 32 de instituţii de învățământ superior din ţară.

IRIM este coordonator şi partener naţional de proiecte multilaterale master european comun, reţele transnaţionale în cadrul programelor educaţionale şi de cercetare ale Uniunii Europene, precum Erasmus Mundus şi Jean Monnet.

Dragii mei, potenţialul IRIM este foarte serios şi în continuă ascensiune. Noi suntem orientaţi spre acordarea serviciilor educaţionale de calitate, depunând toate eforturile în acest sens. Doar calitatea studiilor vă garantează competitivitatea profesională, care, la rândul ei, vă va asigura o carieră de succes pe măsura aşteptărilor Dumneavoastră. Vă îndemn să alegeţi esenţa, să alegeţi IRIM!