AVIZ

AVIZ
În rezultatul numărării voturilor exprimate în secţia de votare, Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al IRIM, în şedinţa sa din 17 noiembrie 2016, proces-verbal nr. 8, a constatat: La votarea din 17 noiembrie 2016 privind alegerea rectorului IRIM au participat 55 persoane din numărul total de 62 de alegători incluşi în listă. Ponderea participării la scrutin a fost de 88,...
More

AVIZ

AVIZ
Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al IRIM  aduce la cunoştinţa personalului titular ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi didactic, a reprezentanţilor studenţilor în Senatul IRIM şi în consiliile facultăţilor faptul că: Procesul de votare al candidaţilor la postul de rector al IRIM se va desfăşura la 17 noiembrie, între orele 900 şi 1730 în Sala Senatului IRIM, bir. 26, et. ...
More

Aviz

Aviz
In conformitate cu Codul Educatiei al Republicii Moldova, legea nr. 152 din 17.07.2014 publicat in Monitorul Oficial nr. 319-324 la 24.10.2014, Regulamentului-cadru privind modul de alegere a rectorului institutiei de invatamant superior din Republica Moldova, aprobat prin  ordinul Ministerului Educatiei si publicat in Monitorul Oficial nr. 286 din 20.01.2015 si Regulamentului privind modul de ale...
More

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016: 24 – 30 octombrie 2016

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016: 24 – 30 octombrie 2016
Biblioteca IRIM va participa la “Ziua resurselor deschise”, în data de 26 octombrie, organizată în cadrul evenimentului global Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (Open Access Week), ajuns la a noua ediţie. Tema declarată pentru acest an – „Open in Action”.   Acţiunea este organizată în cadrul Proiectului "Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova", f...
More

Consiliul pentru Dezvoltare strategică al IRIM anunţă concursul şi declanşarea procesului de alegere a rectorului Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova

Consiliul pentru Dezvoltare strategică al IRIM anunţă concursul şi declanşarea procesului de alegere a rectorului  Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova
În conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova (Legea nr.152 din 17 iulie 2014), Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 09 din 14.01.2015, publicat în Monitorul Oficial din 20 ianuarie 2015, Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova (în continuare IRIM), aprobat d...
More

“Legal Writing” – Christopher R. Kelley, Associate Professor of Law from University of Arkansas

“Legal Writing” – Christopher R. Kelley, Associate Professor of Law from University of Arkansas
On  the 26th of September, 2016, at IRIM Christopher R. Kelley, Associate Professor of Law from University of Arkansas, School of Law, had a 3-hour workshop on the topic “Legal Writing” with the 2nd year students studying English from the Faculties of Foreign Languages, Law, International Relations and Political Sciences, World Economy and International Economic Relations. Professor Kelley stated ...
More

Turneul Internaţional la Sambo, organizat în memoria antrenorilor emeriţi ai Moldovei și URSS Andrei Doga şi Simion Curdov, 2 octombrie 2016

Turneul Internaţional la Sambo, organizat în memoria antrenorilor emeriţi ai Moldovei și URSS Andrei Doga şi Simion Curdov, 2 octombrie 2016
Catedra Educaţie Fizică şi Sport a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova vă invită la Turneul Internaţional la Sambo, organizat în memoria antrenorilor emeriţi  ai Moldovei și URSS Andrei Doga şi Simion Curdov. Turneul este organizat de către Federaţia de Sambo din Republica Moldova, sub patronatul Ministerului Tineretului şi Sportului. Competiţia va fi arbitrată de antrenorul e...
More

Admiterea la Şcoala doctorală IRIM

Admiterea la Şcoala doctorală IRIM
IRIM anunță admiterea la Ciclul III-Doctorat, la următoarele specialități: 562.01 Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației; 561.01 Teoria, metodologia politologiei, instituții și procese politice; 521.02 Economie mondială, relații economice internaționale.    Graficul organizării admiterii Ciclul III-Doctorat Depunerea actelor pentru participare...
More

AVIZ

AVIZ
Stimați studenți ai anului I, Senatul Institutului de Relații Internaționale din Moldova Vă felicită cu ocazia obținerii statutului de student la IRIM și Vă invită la o întîlnire cu administrația institutului și conducerea facultății pe 1 septembrie 2016, ora 11.00, după cum urmează: Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice - Aula 34A; Facultatea Economie Mondială și Relații E...
More