AVIZ

AVIZ
Anexă la procesul-verbal nr. 1 al Comisiei de concurs al IRIM din 30.03.2017 În conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova, Legea nr. 152 din 17.07.2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 319-324 la 24.10.2014, Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 21.09.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt, publicat în  Mon...
More

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”, 24-25 martie 2017

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”, 24-25 martie 2017
În perioada 24-25 martie 2017, sub patronajul Preşedintelui Republicii Moldova, Institutul de Relaţii Internaţionale organizează Conferinţa ştiinţifică internaţională „Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”, în incinta Radisson Blu Leogrand Hotel, str. Mitropolit Varlaam, 77. În cadrul conferinţei se discută diverse probleme ce vizează: 1. Aspectul istoric: - ...
More

Concurs pentru suplinirea posturilor ştiinţifico-didactice vacante

Concurs pentru suplinirea posturilor ştiinţifico-didactice vacante
Comisia de concurs  a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova, aprobată de Senatul IRIM la 30 ianuarie 2017, proces-verbal nr. 6, în conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova şi Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior, anunţă concursul pentru suplinirea următoarelor posturi ştiinţifico-didactice vacante: ...
More

Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul Personalitate și sport: teorie, metodologie, practică

Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul  Personalitate și sport: teorie, metodologie, practică
Catedra Educație Fizică și Sport a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM), va organiza la 11 mai 2017, în incinta Sălii Senatului, ora 1000, Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul  Personalitate și sport: teorie, metodologie, practică, în memoria antrenorului Emerit al Moldovei și URSS la lupte sambo  Semion Curdov. La Conferinţă vor participa:  reprezentanţi ai  mediul...
More

Conferinţa ştiinţifico-practică “Istoria gândirii social-politice din Moldova: epoca modernă”

Conferinţa ştiinţifico-practică “Istoria gândirii social-politice din Moldova: epoca modernă”
Avem onoarea de a Vă informa că Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM), va organiza la 30 noiembrie curent, în incinta Sălii Senatului, ora 1300, Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul Istoria gândirii social-politice din Moldova: epoca modernă. La Conferinţă vor participa: Preşedintele ales al Republicii Moldova, Domnul Igor Dodon, reprezentanţi ai  mediului academic, ex...
More

AVIZ

AVIZ
În rezultatul numărării voturilor exprimate în secţia de votare, Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al IRIM, în şedinţa sa din 17 noiembrie 2016, proces-verbal nr. 8, a constatat: La votarea din 17 noiembrie 2016 privind alegerea rectorului IRIM au participat 55 persoane din numărul total de 62 de alegători incluşi în listă. Ponderea participării la scrutin a fost de 88,...
More

AVIZ

AVIZ
Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al IRIM  aduce la cunoştinţa personalului titular ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi didactic, a reprezentanţilor studenţilor în Senatul IRIM şi în consiliile facultăţilor faptul că: Procesul de votare al candidaţilor la postul de rector al IRIM se va desfăşura la 17 noiembrie, între orele 900 şi 1730 în Sala Senatului IRIM, bir. 26, et. ...
More

Aviz

Aviz
In conformitate cu Codul Educatiei al Republicii Moldova, legea nr. 152 din 17.07.2014 publicat in Monitorul Oficial nr. 319-324 la 24.10.2014, Regulamentului-cadru privind modul de alegere a rectorului institutiei de invatamant superior din Republica Moldova, aprobat prin  ordinul Ministerului Educatiei si publicat in Monitorul Oficial nr. 286 din 20.01.2015 si Regulamentului privind modul de ale...
More

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016: 24 – 30 octombrie 2016

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016: 24 – 30 octombrie 2016
Biblioteca IRIM va participa la “Ziua resurselor deschise”, în data de 26 octombrie, organizată în cadrul evenimentului global Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (Open Access Week), ajuns la a noua ediţie. Tema declarată pentru acest an – „Open in Action”.   Acţiunea este organizată în cadrul Proiectului "Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova", f...
More

Consiliul pentru Dezvoltare strategică al IRIM anunţă concursul şi declanşarea procesului de alegere a rectorului Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova

Consiliul pentru Dezvoltare strategică al IRIM anunţă concursul şi declanşarea procesului de alegere a rectorului  Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova
În conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova (Legea nr.152 din 17 iulie 2014), Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 09 din 14.01.2015, publicat în Monitorul Oficial din 20 ianuarie 2015, Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova (în continuare IRIM), aprobat d...
More