Vacanță activă pentru studenții IRIM, participanți în cadrul Școlii internaționale de vară „GeoPolitica”, 9-19 iulie 2017

Vacanță activă pentru studenții IRIM, participanți în cadrul Școlii internaționale de vară „GeoPolitica”, 9-19 iulie 2017

În perioada 9-19 iulie curent, sub auspiciile Consulatului General al României din Cernăuţi, s-au desfăşurat lucrările celei de-a XV-a Ediţii a Şcolii Internaţionale de Vară „GeoPolitica”, cu tema „Trilaterala România-Ucraina-Moldova: diplomaţie, strategii de securitate, competitivitate, parteneriate”, organizată în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Naţională „Yurii Fedkovych” din Cernăuţi şi Centrul Regional de Cercetare şi Analiză a Riscurilor Transfrontaliere Suceava.

Programul de instruire a fost susţinut de diplomaţi, cadre universitare şi analişti în securitate şi politică externă din România, Ucraina şi Republica Moldova, fiind organizat pe două module de instruire:

Modulul I – „Trilaterala România-Ucraina-Moldova: Diplomaţie şi bună guvernare”, 9-14 iulie 2017 – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi

Modulul II –  „Trilaterala România-Ucraina-Moldova: Geopolitică şi strategii de securitate”, 14-19 iulie 2017 – Universitatea Naţională „Yurii Fedkovych” din Cernăuţi.

De asemenea, participanţii la cursurile Şcolii de Vară au efectuat două aplicaţii practice de documentare la obiectivele istorice din judeţul Suceava şi la cetăţile Kameneţ-Podolski şi Hotin.

Cursanţii au primit diplome eliberate de universităţile partenere din Suceava şi Cernăuţi.

În calitate de cursanți, de la IRIM au participat studenții Dan Popovici și Luca Ivan, doctoranzii Elvira Senic, Vlad Pletniov, Valentina Ursu și Natalia Ciobanu.

Grupul a fost coordonat de prorectorul pentru activitate științifică, dr. hab, prof. univ. Ludmila Roșca.

 

Admirăm, provocăm și promovăm cei mai buni studenți de la IRIM, entuziasmați să ducă faima Moldovei peste hotare!

Admirăm, provocăm și promovăm cei mai buni studenți de la IRIM, entuziasmați să ducă faima Moldovei peste hotare!

studentii irimi la universitatea panteion grecia

Studenții IRIM au încheiat semestrul de studii la Universitatea Panteion din Atena cu experiențe și performanțe academice unice

În perioada 01 martie-28 mai 2017, studenții IRIM de la cele trei cicluri de studii universitare: licență, masterat, doctorat s-au aflat în Mobilitate Erasmus de studiu în Grecia, la Universitatea Panteion, experiență  imperios de utilă și unică pentru viitoarea carieră în domeniu. Grație implicării active în activități de cercetare, cursuri de profil și diverse activități culturale cu caracter internațional, participanții la Programul Erasmus+ au obținut cunoștințe noi potrivit programelor de LicențăMasterat Doctorat.

În perioada vizată, datorită prezenței impecabile, studenții IRIM au confirmat nivelul înalt al calității procesului de studii desfășurat în cadrul IRIM, iar cooptarea lor în programul de mobilitate a contribuit la completarea performanțelor dobîndite la instituția coordonatoare.

În perioada acestui semestru de studii, toți beneficiarii Programului ERASMUS+ au reușit să devină o familie cu idei și valori comune, mobilitatea fiind un important deziderat pentru formarea lor profesională de perspectivă.

Important de menționat, că studenții moldoveni au avut șansa să observe comunitatea nu ca niște simpli turiști, ci ca unii dintre rezidenți, participînd săptămînal la activități cu caracter politic, social, economic, cultural, cum ar fi:

 

Conferințe tematice
Conferințe și seminare cu participarea experților din Serbia, Germania, Marea Britanie, Romania, Franța etc. Studenții IRIM au experimentat metode diferite de predare teoretică, soldate cu elaborarea şi susținerea lucrărilor ştiinţifice.
Palatul Parlamentului Elen
Tur de vizitare a Parlamentului Elen, unde au primit informații despre modul de funcționare a Camerei Deputatilor, procesului de vot și reprezentare, de asemenea au asistat la o ședință parlamentară.
Ambasada Republicii Moldova
studentii irim la ambasada republicii moldova in republica elena
S-a efectuat o vizită de lucru la Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă. În cadrul întrevederii, studenţii au discutat cu dl. Eugeniu Buga, secretar I, consul, afaceri consulare şi relații cu diaspora.
Nafplio
Studenții au călătorit în cele mai frumoase destinaţii din Grecia care abundă în obiective istorice. Tinerii au savurat din plin frumusețea evenimentelor culturale inedite. Inclusiv s-au familiarizat cu specificul culturii grecești.

 

Cu ocazia unei reuniri de grup, studenții și-au expus opiniile privind importanța acestui proiect pentru fiecare dintre ei:

Stefan Tibuleac, Doctor in Stiinte Politice

Ștefan Țîbuleac,
Doctorand, Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice

Constat și totodată apreciez Universitatea Panteion, unde am fost trataţi exemplar, asigurîndu-ne susținere în orice problemă apărută.

Continuu se organizau evenimente pentru stabilirea unor relații frumoase, pentru familiarizarea cu diversitatea culturală a  celorlalte ţări, pentru a ne bucura cît mai mult de ofertele Greciei (obiceiuri, bucate tradiţionale, artă, cultură). Cu siguranță pot remarca faptul că aceste 3 luni probabil au fost unele din cele mai interesante experiențe pentru mine.

Mă mîndresc cu Institutul de Relații Internaționale din Moldova al cărui nivel de pregatire al cadrelor didactico-științifice este unul superior. Doresc să încurajez studenţii IRIM să aplice la astfel de programe, pentru că înaintea lor se deschide o deosebită perspectivă de a cunoaşte lucruri noi, inclusiv oameni minunaţi.

Vlad Pletniov

Vlad Pletniov,
Doctorand, Facultatea Economie Mondială și Relații Economice Internaționale

Atena, întruchipând zeiţa înţelepciunii, mi-a dăruit mai mult decât am aspirat să obţin. Am înţeles că un ritm moderat al vieţii oferă soluţii mai calculate, decât atunci când te avânţi orbit de perspective iluzorii. Am avut onoarea să cunosc o diferită cultură care, venind în contrast cu deprinderile de acasă, a sporit simţul de dragoste pentru vatră. Suntem două naţiuni diferite, însă prin schimbul de experienţă putem învăţa lucruri frumoase, demne de urmat: unitate, compasiune, solidaritate şi patriotism. La fel, putem inspira poporul elen prin hărnicia noastră, ospitalitate şi căldura sufletească. Dialogul bilateral a rodit o echipă de „cei şase moldoveni înflăcăraţi” – numai buni de a mişca lucrurile din loc aici la noi acasă. Suntem dornici de a împărtăşi bunele practici în numele IRIM, căruia vom rămâne mulţumiţi prin faptele noastre de mai departe. Cu siguranţă au fost cele mai fericite trei luni de până acum!

Zina Negara,
Studentă, anul III, Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice

Stilul de învățământ universitar grecesc este caracterizat de elemente profunde ale unei educații liberale. Scopul general al acestui tip de educație este dezvoltarea unui sentiment profund de responsabilitate socială, a capacităților de comunicare, analiză și soluționarea problemelor. Acumularea cunoștințelor practice și capacitatea lor de a fi aplicate în situații reale cotidiene este prioritatea de bază a acestui tip de educație. Învățământul grecesc pune un accent imens pe dezvoltarea personală și mai puțin pe cea profesională. În această măsură, studentul se poate cunoaște pe sine, se poate redescoperi, poate alege cursurile de studiu care prezintă un interes deosebit pentru el și are posibilitatea de a se afla într-un mediu multicultural, care, în consecință, îl ajută să cunoască mai multe culturi și să aprofundeze cunoștințele în limbi străine.

Mihaela Filipp,
Studentă, anul I, Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice

În cadrul acestor 3 luni de mobilitate am avut oportunitatea să simt pe propia piele cum e să fii studentă Erasmus. Și pot să constat că această experiență a fost una din cele mai frumoase și benefice. Această experiență m-a făcut mai puternică, mai independentă. Atena pentru mine a fost prima experiență de acest gen și a reprezentat o mare provocare,  deoarece nu obișnuiam înainte să ies din zona mea de confort, dar mă bucur că am facut față acestei provocări și am reușit să mă bucur de tot ce a putut să-mi ofere această experiență: oameni frumoși, peisaje extraordinare, mîncare delicioasă, atmosferă fermecătoare și desigur că studii de calitate. Am rămas mulțumită de studiile mele la universitate, datorită faptului că această instituție iți oferă oportunitatea de a-ți alege singur disciplinele pe care vrei să le studiezi. Cel mai mult am apreciat insistența profesorilor greci asupra abordarii la egal atît a informațiilor teoretice, cît și practice. Ei comunică cu studenții la egalitate, iar atmosfera de predare este una liniștită și relaxată. Aș putea descrie experiența mea într-o multitudine de cuvinte: călătorii, distracții, întamplări noi, creștere, dezvoltare. Dar cel mai important e că pentru mine această experiență a fost ceva unic și de neuitat.

***

 Cu înalte considerațiuni și recunoștință, aducem mulțumiri corpului profesoral-didactic IRIM, pe care-l iubim și-l apreciem pentru tot sprijinul acordat!

Poze adiționale:

Conferința științifică internațională „Tendințe actuale în cooperarea regională Ucraina-România-Republica Moldova”

Conferința științifică internațională „Tendințe actuale în cooperarea regională Ucraina-România-Republica Moldova”

În perioada 25-26 mai 2017, la Cernăuți s-a desfăşurat cea de-a III-a ediție a Conferinței științifice internaționale „Tendințe actuale în cooperarea regională Ucraina-România-Republica Moldova”, eveniment organizat de Centrul de Studii Românești din cadrul Universității „Iuri Fedkovici” din Cernăuți (Facultatea de Istorie, Științe Politice și Relații Internaționale, Catedra de Relații Internaționale), Consulatul General al României la Cernăuți, Institutul pentru Democrație și Dezvoltare, Asociația Convergențe Europene din București, Centrul Media BucPress din Cernăuți și Fundația caritabilă „Resurse publice și inițiative”

La eveniment au participat factori de decizie, reprezentanți ai corpului diplomatic, analiști, reprezentanţi ai ONG-urilor, jurnaliști din Ucraina, România și Republica Moldova.

În cadrul Conferinței au fost puse în discuție mai multe aspecte privind:

 • Securitatea la frontiera de Est a UE: factorul de putere și cel informațional;
 • Probleme regionale actuale: analiza și prognoza fenomenelor și proceselor regionale;
 • Regiuni limitrofe: realități și perspective în dezvoltarea cooperării transfrontaliere;
 • Identitatea europeană și diversitatea culturală la frontiera de Est a Uniunii Europene
 • Diplomația culturală: Ucraina-România.

Institutul de Relații  Internaționale din Moldova a fost reprezentat de prorectorul pentru activitate științifică, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar Ludmila Roșca și doctorandele Natalia Ciobanu, Tatiana Daud, Valentina  Ursu.

 

 

Conferinţa studențească francofonă la cea de-a șaptea ediție: «L’interdisciplinaire de l’intégration européenne : enjeux géopolitiques, sociaux, économiques, juridiques, géoculturels, 17 mai 2017

Conferinţa studențească francofonă la cea de-a șaptea ediție: «L’interdisciplinaire de l’intégration européenne : enjeux géopolitiques, sociaux, économiques, juridiques, géoculturels, 17 mai 2017

 

 IMG_2094Facultatea Limbi Străine, Catedra Filologie Franceză a organizat în data de 17 mai 2017 Conferinţa ştiinţifică instituţională cu participarea studenţilor francofoni de la toate facultăţile Institutului de Relații Internaționale din Moldova.

Cea de-a şaptea ediţie instituţională a întrunit patru facultăţi, invitaţi și reprezentanţi de la toate specialităţile, un juriu de evaluare, o serie de comunicări de conferinţă şi 12 raportori în cele patru ateliere tematice, axate pe unităţi de discuţie.

Cei mai buni au fost recompensaţi cu Diplome de excelenţă:

 • pentru participare la Conferința științifică francofonă «L’interdisciplinaire de l’intégration européenne»;
 • pentru fidelitate în parteneriatul academic – Club francophone: interdisciplinarité, interculturalité & RI.

Felicitări pentru excelenţă:

 1. RADOMSCHI Marinela
 2. ROŞCA Elena
 3. MOISEEV Svetlana
 4. POPA Tudorina
 5. ISTRATI Camelia
 6. SERBINOVICI Iulia
 7. PROCOPCIUC Vera
 8. BURUIAN Diana
 9. CUSNIR Ana
 10. SCRIPNIC Radu

 

CROS – PRIMĂVARA 2017
Conferinţa ştiinţifico-practică „Personalitate şi sport: Teorie. Metodologie. Practică – Ediţia a II”

Conferinţa ştiinţifico-practică „Personalitate şi sport: Teorie. Metodologie. Practică – Ediţia a II”

Conf (11)Catedra de Educaţie Fizică şi Sport a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova a organizat în data de 11 mai 2017 Conferinţa ştiinţifico-practică „Personalitate şi sport: Teorie. Metodologie. Practică – Ediţia a II”. Evenimentul a fost dedicat antrenorului Emerit de lupte sambo al RM, conferenţiar universitar Semion Curdov.

La conferinţă au participat  reprezentanţi ai mediului academic, doctoranzi, masteranzi şi studenţi, colective didactice din instituţiile de învăţământ superior din Moldova (USM, ASEM, UASM, UEFSM, UPS „I. Creangă” etc.), reprezentanţii federaţiilor de profil şi şcolilor sportive, campioni şi participanţi la competiţiile naţionale, europene şi mondiale.

Conferinţa a fost deschisă de rectorul Institutului de Relaţii Internaţionale din Republica Moldova, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar Valentin Beniuc. El şi-a exprimat admiraţia faţă de entuziasmul şi perseverenţa fraţilor Ivan şi Semion Curdov, care şi-au consacrat viaţa luptelor sambo şi dezvoltării educaţiei fizice şi sportului, a confirmat susţinerea iniţiativei Catedrei de Educaţie Fizică şi Sport de a organiza astfel de evenimente în memoria pedagogilor şi sportivilor emeriţi.

În cadrul conferinţei au fost abordate diferite aspecte legate de importanţa activităţii sportive în instituţiile de învăţământ superior, dezvoltarea sportului profesionist în Republica Moldova, pregătirea psihologică a sportivilor şi amatorilor de sport, rolul profesorilor de educaţie fizică şi antrenorilor în obţinerea unor rezultate înalte în viaţa sportivă, profesională şi chiar personală a elevilor şi studenţilor. Participanţii conferinţei au abordat şi subliniat problema finanţării sportului şi educaţiei sportive la nivelul naţional, deficitului echipamentului sportiv, au discutat tendinţele în domeniul educaţiei fizice şi sportului.

Învitaţii au vizionat un film  documentar despre viaţa şi activitatea profesională a lui Semion Curdov. Cuvinte de apreciere şi mulţumire antrenorului Semion Curdov au adresat preşedintele Federaţiei de sambo, Muhtar Murtazaliev, campion mondial la categoria masters, reprezentanţii Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv Victor Peicov şi Nicolae Piatac, studenţii antrenorului – Nicolae Stratan, Vasile Ursu etc.  Oaspeţii au transmis mulţumiri antrenorilor, reprezentanţilor mediulul academic şi studenţilor pentru evocarea activităţii de ani de zile a pedagogilor sportivi, care constituie un exemplu elocvent de dăruire de sine şi consacrare totală în domeniul profesiei de antrenor.

În final, a fost prezentată cartea dlui Ivan Curdov „Profesor de Sambo”, consacrată fratelui geamăn Semion. Este o dedicaţie în cinstea talentului si abnegaţiei pedagogice şi sportive ale lui Semion Curdov. În această culegere biografică, autorul împărtăşeşte amintirile sale din copilărie, perioada de studii, experienţa avută cu antrenorul Andrei Doga, care a inspirat fraţii să se ocupe de sport şi să păstreze această pasiune de-a lungul anilor. În carte este prezentată atît cariera remarcantă a lui Semion Curdov în calitate de sportiv, antrenor, arbitru internaţional, profesor universitar, cît şi calităţile lui în relaţii cu colegii, studenţii, prietenii.

Fraţii Semion şi Ivan Curdov s-au născut la 16 iulie 1940 în satul Zaliznicinoe, raionul Bolgrad, regiunea Odesa. În 1957 au absolvit şcoala medie în satul natal, apoi au făcut studii în Colegiul  de Educaţie Fizică şi Sport. În aceasta periodă au făcut cunoştinţă cu antrenorul emerit  al RM şi USSR Andrei Doga, sub a cărui conducer a evoluat în luptele sambo. În anul 1964 devin absolvenţii Universităţii de Stat din Chişinău la specialitatea “profesor de educaţie fizică”.

Semion Curdov a fost primul maestru al sportului,  pregătit de Andrei Doga. A antrenat mai mult de 100 de m/s, campioni la Cupe mondiale şi europene. A devenit arbitru internaţional de sambo, dar în anii 70 a fost şi primul antrenor sovietic, care a pregătit echipa naţională de sambo a Bulgariei pentru participarea la Campionatul European.  Semion Curdov, timp de 54 de ani a lucrat la Catedra de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, ultimul deceniu fiind Şef de catedră.  Domnul Semion Curdov s-a stins din viaţa la vîrsta de 75 ani, la 7 mai 2016.

Pentru merite în dezvoltarea şi propagarea culturii fizice şi sportului, contribuţie substanţială la pregătirea unor sportivi de performanţă şi activitate metodico-organizatorică şi educativă intensă, domnii Ivan Curdov şi Semion Curdov în anul 2000 au fost decoraţi cu medalii de stat „Meritul Civic”, iar în anul 2010 – le-au fost conferite Ordine – „Gloria Muncii”.

 

Profesorii IRIM la “Euro-Mediterranean Migration Congress”
Conferința internațională “A social Europe for youth: education to employment”, Oradea, România

Conferința internațională “A social Europe for youth: education to employment”, Oradea, România

În perioada 18-20 mai curent, s-a desfăşurat Conferința internațională A social Europe for youth: education to employment, organizată cu sprijinul Comisiei Europene, Programul Jean Monnet al Uniunii Europene, Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științe ale Comunicării și Centrul de Cercetare pentru Probleme de Identitate și Migrație (RCIMI).

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova a fost reprezentat de:  prorectorul pentru activitate ştiinţifică, dr. hab, prof. univ. Ludmila Roşca:  şi doctorandele anului I ale Facultăţii Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice: Ciobanu Natalia şi Daud Tatiana.

În cadrul conferinţei au fost abordate probleme ce vizează:

Social integration of vulnerable groups, social dialog;

Communication, youth and social culture;

Education, equality, social exclusion;

The quality of Education and organizational culture;

Eu governance, EU Policies and new challenges on the EU Social model;

Social values in education; education and employment;

Migrants’ Integration, Policies and Diplomacy;

Labor market dynamic and Youth Unemployment.

Comunicările prezentate:

Ludmila Roşca, prorector pentru activitate ştiinţifică, dr. hab, prof. univ.: Social Dimension of the European Integration: Theoretical-conceptual approach;

Natalia Ciobanu, doctorand: Social policies: multidimensional approach. Case Study Republic of Moldova;

Tatiana Daud, doctorand: Immigrants integration in the Hostland. The experience of the European member states.

 

Studenții IRIM la Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă