Continuăm o tradiție frumoasă de colaborare internațională în cadrul proiectului „Jean Monnet”

Continuăm o tradiție frumoasă de colaborare internațională în cadrul proiectului „Jean Monnet”

Studenţii Facultății Relații Internaționale și Științe Politice Andrei Prozorovschi, Budei Victoria, Ion Jomir şi Anna Covaliova au participat la un Curs Jean Monnet – Școala de Vară Internațională „Pregătiți pentru piața muncii” / ”Ready for employment”, organizată de Universitatea din Oradea, Departamentul de Științe Politice și Științele Comunicării.

Manifestarea a cuprins prezentări interactive, workshop-uri, simulări, jocuri de rol pentru un număr de 30 de studenți de la Universități din România (Oradea și Cluj – Napoca), dar și din Republica Moldova și Ucraina. Zilnic au avut loc două module de câte 3 ore, de la 9 la 12 și de la 13 la 16.

Studenții au avut deosebita ocazie să audieze discursurile invitaţilor din Oradea, Cluj, Bruxelles, de la instituții publice naționale (parlamentari), locale (Prefectură, Primărie, AJOFM), de la companii multinaționale (Absolute Jobs, Clubul de afaceri Belgo-român Beroba, Deloitte), avocați, free-lanceri, head-hunteri, specialiști în resurse umane etc.

Temele tratate la școala de vară au avut un impact deosebit asupra studenților participanți, care au participat activ  la toate activitățile, deși programul a fost foarte bogat și solicitant.

Subiectele abordate vizau modul în care funcționează piața muncii la nivel local, național, cât și european.

Studenții au vizitat Primăria Oradea și Centrul de informare, iar în Sala Mare a Primăriei au simulat o ședință de Consiliu, au propus proiecte și le-au supus la vot.

La Prefectura Bihor s-au întâlnit cu prefectul Ioan Mihaiu și managerul public Emil Berdie. S-au familiarizat cu activitatea Instituției Prefectului și despre posibilitățile de carieră în sectorul guvernamental.

Despre cariera într-o companie inernațională au discutat la sediul ”H. Essers” din Oradea, aflând cum funcționează o mare companie și care sunt cerințele unui astfel de angajator.

Studenții au primit diplome, înmînate de dl prof. Ioan Horga, decanul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, care i-a felicitat pentru implicarea deosebită și pentru buna relaționare cu lectorii români și străini, dar și pentru prieteniile pe care le-au construit de-a lungul întregii săptămîni de lucru în cadrul Școlii de Vară.

 

Consolidăm şi promovăm activ relaţiile de colaborare interuniversitare internaţionale, prin participarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor la diverse programe, proiecte și activități didactico-științifice

Consolidăm şi promovăm activ relaţiile de colaborare interuniversitare internaţionale, prin participarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor la diverse programe, proiecte și activități didactico-științifice

În calitate de cursanți, studenţii Facultății Relații Internaționale și Științe Politice Geta Gachiuţa, Natalia Rusu, Nicolae Samciuc și doctorandul de la specialitatea Economie mondială, relații economice internaționale Vlad Pletniov au participat în perioada 11-15 septembrie 2017 la Programul Şcolii Internaţionale de Vară „GeoPolitica”, Ediţia a XVI-a, cu tema: „SECURITATEA RESURSELOR – timpul marilor schimbări -”, organizată de către Asociaţia de Geopolitică „Ion Conea”, în parteneriat cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli” – INCAS, Bucureşti și Revista GeoPolitica.
Programul Școlii de Vară Internaționale „SECURITATEA RESURSELOR – timpul marilor schimbări -” a avut drept obiectiv studiul instrumentelor şi metodelor necesare analizei mediului politic, economic, geopolitic, investiţional şi social regional, cu care se confruntă sectorul privat, sectorul public şi societatea civilă în acest moment, ca urmare a evoluţiei conflictelor deschise din regiune.
În urma evaluărilor teoretice şi practice, studenților cursanți de la IRIM li s-au acordat diplome de absolvire şi certificate de participare, fiind înalt apreciați de către organizatori pentru o prezență excelentă și implicare activă în cadrul lucrărilor Școlii de Vară.

Avem cu ce ne mîndri!

Avem cu ce ne mîndri!

carolina-savcaCarolina Dodu-Savca, șefa Catedrei  Filologie Franceză, IRIM, îmbină cu succes penița literară cu activitatea didactică din aulele universitare. În anul 2015 a publicat în România lucrarea filosofică „Reflecții asupra căutării sinelui în eseu”, care a fost lansată la Chișinău în noiembrie 2016 și promovată în mai multe orașe din România (Iași, Craiova, Oradea, Galați). O recenzie a acestei cărți a fost publicată în ziarul „Opinia națională”, din aprilie 2017.

 

 

 

 

eseu-savcaLucrarea de faţă pune problema omului în marea „criză” a conştiinţei moderne şi postmoderne drept o căutare cogitatum asupra resorturilor universale perene. Marcată de infinite inovaţii şi evenimente majore, literatura secolului trecut este, în esenţă, o literatură a Ideii intelectuale: o scriitură despre idei, imagini, fapte şi sentimente pe care metafora conceptuală le dezvoltă şi le precizează. Umanitatea acestei epoci se reflectă cu precădere în Eseu, formă literară ce reuneşte domeniile într-o analogie a concepţiilor lor despre fiinţă, existenţă, natură, artă şi, în fond, a cugetului aplecat asupra-şi.

Spiritual, omul nu încetează niciodată să caute. Indiferent de epocă, curent, convingere sau tematică, există două expresii – descoperite fiind la diverse etape civilizaţionale – ale subiectivităţii creatoare: eu-omul şi noi-omul; şi două proiecţii ale Spiritului: expusă şi ascunsă, adică personalitatea de suprafaţă şi cea de profunzime. Prima este hiper-solicitată, dar nu constituie decât un aspect. A doua ţine de integritatea fiinţei. Plecând de la constatarea criticului şi eseistului român Eugen Lovinescu, „ne cunoaştem puţin. Noi oamenii. Ne atingem, de obicei, prin faţete trecătoare, ne ferecăm în convenţionalul unei atitudini; ne zâmbim; pozăm. și atât. Viaţa e prea grăbită pentru a simţi nevoia adâncurilor[…]” [Apud Raicu, p.58], ne propunem să distingem adâncurile ce reflectă noi-omul de profunzime – Sinele – acelaşi şi altfel, imuabil şi dinamic, dat şi în devenire, unde eu-omul e umanitatea.

Obiectul cercetării de faţă este toposul hermeneutic al Sinelui, examinat în eseul francez din secolul XX, şi cele
două proiecţii ale căutării sale: intrinsecă şi extrinsecă. Se impune o argumentare asupra raportului dintre problema-subiect enunată şi perspectiva-obiect de analiză propusă. Elucidând problemele căutării Sinelui, prezenta lucrare analizează relevarea (cu statut de revelaţie, în majoritatea cazurilor) naturii fiinţiale în esenţa a ceea „ce este omul?”, pe lângă sau chiar în afară de ceea ce „devine”/„deprinde”/„pare”/„pretinde”/„posedă” etc. Acest lucru e posibil graţie trăsăturii de universalitate a Eseului (universalizare a particularului) şi de ingenuitate a omului, unde naţionalitatea, cultura, clasa, puterea, religia/confesiunea, etnia, sexul, statutul, biografia etc. denotă, în fond, cantitatea-calitate neglijabilă. Cu toate acestea, gestica de a delimita o tradiţie nu poate fi total omisă. De aceea, în vederea desemnării unei modalităţi de căutare şi pe temeiul de a nu indica o predilecţie arbitrară, prospectăm expresia „profilului uman” în eseul francez, pentru mai multe motive. Francez ca universal, pentru aportul francez la specificitatea valorilor general umane (a libertăţilor, drepturilor, cunoaşterii), pentru forţa importantă de emanare (-asimilare) culturală, de atracţie exemplară către acest spaţiu al dezbaterii şi de identificare cu acest patrimoniu intelectual-artistic. Francez ca exponenţial, în virtutea faptului că spiritualitatea franceză, fiind parte nu doar componentă ci şi reprezentativă a spiritualităţii europene, este, totodată, elocventă pentru tabloul fizionomiei culturale a lumii occidentale, nu în ultimul rând, fiindcă influenţează în mare parte principiile acestui spirit.

Eseul de marcă franceză, pentru faptul paternităţii franceze a literaturii reflexive laice. Umanistul renascentist francez Michel de Montaigne are meritul de inaugurare (Essais, 1580) a genului în discuţie şi de abordare în pionierat a contradicţiilor Eului (invizibil şi indivizibil).

În raport cu obiectivele enunţate, cercetarea propune o poetică a căutării biaxiale ființa-Eu versus eu-Ființa: din perspectiva lumii ce aparţine fiinţei şi prin prisma fiinţei ce aparţine lumii. Fiind concepută ca o cercetare cu demers euristic dihotomic, lucrarea se concentrează pe elucidarea paradigmatică a căutării Sinelui pentru a distinge cele două modalităţi fundamentale de a fi ale omului: prin lumea interioară şi prin lumea exterioară. Interpretarea propune modelul axiomatic căutarea-privire, în viziunea individualistă a modernismului eseistic şi modelul fenomenologic căutarea-travestire, în viziunea universalistă a postmodernismului eseistic.

Noua perspectivă de analiză – operând o serie de formule în premieră: model-privire și căutarea-contemplare/concepere; model travestire și căutarea-teatralizare/procreare; Finele ca „ochi” intelectual/Finele ca „voce” a genealogiei umane; metodă reflux/flux; om-cochilie/evantai; reflecIie concavă/convexă; opera-ca-sine etc. – deschide direcţii de interpretare dihotomică în toposul literar al conceptului Sine. Metodele conceptuale reflux/flux sunt înaintate să discerne, respectiv, căutarea centripetă ce reflectă problema omul-cochilie şi căutarea centrifugă ce expune problema omul-evantai. (C. Dodu-Savca)

Carolina DODU-SAVCA. Reflecții asupra Cǎutǎrii Sinelui în Eseu. Yalery şi Yourcenar: vocația cunoaşterii mens in spiritus.

Vacanță activă pentru studenții IRIM, participanți în cadrul Școlii internaționale de vară „GeoPolitica”, 9-19 iulie 2017

Vacanță activă pentru studenții IRIM, participanți în cadrul Școlii internaționale de vară „GeoPolitica”, 9-19 iulie 2017

În perioada 9-19 iulie curent, sub auspiciile Consulatului General al României din Cernăuţi, s-au desfăşurat lucrările celei de-a XV-a Ediţii a Şcolii Internaţionale de Vară „GeoPolitica”, cu tema „Trilaterala România-Ucraina-Moldova: diplomaţie, strategii de securitate, competitivitate, parteneriate”, organizată în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Naţională „Yurii Fedkovych” din Cernăuţi şi Centrul Regional de Cercetare şi Analiză a Riscurilor Transfrontaliere Suceava.

Programul de instruire a fost susţinut de diplomaţi, cadre universitare şi analişti în securitate şi politică externă din România, Ucraina şi Republica Moldova, fiind organizat pe două module de instruire:

Modulul I – „Trilaterala România-Ucraina-Moldova: Diplomaţie şi bună guvernare”, 9-14 iulie 2017 – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi

Modulul II –  „Trilaterala România-Ucraina-Moldova: Geopolitică şi strategii de securitate”, 14-19 iulie 2017 – Universitatea Naţională „Yurii Fedkovych” din Cernăuţi.

De asemenea, participanţii la cursurile Şcolii de Vară au efectuat două aplicaţii practice de documentare la obiectivele istorice din judeţul Suceava şi la cetăţile Kameneţ-Podolski şi Hotin.

Cursanţii au primit diplome eliberate de universităţile partenere din Suceava şi Cernăuţi.

În calitate de cursanți, de la IRIM au participat studenții Dan Popovici și Luca Ivan, doctoranzii Elvira Senic, Vlad Pletniov, Valentina Ursu și Natalia Ciobanu.

Grupul a fost coordonat de prorectorul pentru activitate științifică, dr. hab, prof. univ. Ludmila Roșca.

 

Admirăm, provocăm și promovăm cei mai buni studenți de la IRIM, entuziasmați să ducă faima Moldovei peste hotare!

Admirăm, provocăm și promovăm cei mai buni studenți de la IRIM, entuziasmați să ducă faima Moldovei peste hotare!

studentii irimi la universitatea panteion grecia

Studenții IRIM au încheiat semestrul de studii la Universitatea Panteion din Atena cu experiențe și performanțe academice unice

Studenții IRIM de la cele trei cicluri de studii universitare: licență, masterat, doctorat s-au aflat în Mobilitate Erasmus de studiu în Grecia, la Universitatea Panteion, experiență  imperios de utilă și unică pentru viitoarea carieră în domeniu. Grație implicării active în activități de cercetare, cursuri de profil și diverse activități culturale cu caracter internațional, participanții la Programul Erasmus+ au obținut cunoștințe noi potrivit programelor de LicențăMasterat Doctorat.

În perioada vizată, datorită prezenței impecabile, studenții IRIM au confirmat nivelul înalt al calității procesului de studii desfășurat în cadrul IRIM, iar cooptarea lor în programul de mobilitate a contribuit la completarea performanțelor dobîndite la instituția coordonatoare.

În perioada acestui semestru de studii, toți beneficiarii Programului ERASMUS+ au reușit să devină o familie cu idei și valori comune, mobilitatea fiind un important deziderat pentru formarea lor profesională de perspectivă.

Important de menționat, că studenții moldoveni au avut șansa să observe comunitatea nu ca niște simpli turiști, ci ca unii dintre rezidenți, participînd săptămînal la activități cu caracter politic, social, economic, cultural, cum ar fi:

 

Conferințe tematice
Conferințe și seminare cu participarea experților din Serbia, Germania, Marea Britanie, Romania, Franța etc. Studenții IRIM au experimentat metode diferite de predare teoretică, soldate cu elaborarea şi susținerea lucrărilor ştiinţifice.
Palatul Parlamentului Elen
Tur de vizitare a Parlamentului Elen, unde au primit informații despre modul de funcționare a Camerei Deputatilor, procesului de vot și reprezentare, de asemenea au asistat la o ședință parlamentară.
Ambasada Republicii Moldova
studentii irim la ambasada republicii moldova in republica elena
S-a efectuat o vizită de lucru la Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă. În cadrul întrevederii, studenţii au discutat cu dl. Eugeniu Buga, secretar I, consul, afaceri consulare şi relații cu diaspora.
Nafplio
Studenții au călătorit în cele mai frumoase destinaţii din Grecia care abundă în obiective istorice. Tinerii au savurat din plin frumusețea evenimentelor culturale inedite. Inclusiv s-au familiarizat cu specificul culturii grecești.

 

Cu ocazia unei reuniri de grup, studenții și-au expus opiniile privind importanța acestui proiect pentru fiecare dintre ei:

Stefan Tibuleac, Doctor in Stiinte Politice

Ștefan Țîbuleac,
Doctorand, Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice

Constat și totodată apreciez Universitatea Panteion, unde am fost trataţi exemplar, asigurîndu-ne susținere în orice problemă apărută.

Continuu se organizau evenimente pentru stabilirea unor relații frumoase, pentru familiarizarea cu diversitatea culturală a celorlalte ţări, pentru a ne bucura cît mai mult de ofertele Greciei (obiceiuri, bucate tradiţionale, artă, cultură). Cu siguranță pot remarca faptul că aceasta a fost una din cele mai interesante experiențe pentru mine.

Mă mîndresc cu Institutul de Relații Internaționale din Moldova al cărui nivel de pregatire al cadrelor didactico-științifice este unul superior. Doresc să încurajez studenţii IRIM să aplice la astfel de programe, pentru că înaintea lor se deschide o deosebită perspectivă de a cunoaşte lucruri noi, inclusiv oameni minunaţi.

Vlad Pletniov

Vlad Pletniov,
Doctorand, Facultatea Economie Mondială și Relații Economice Internaționale

Atena, întruchipând zeiţa înţelepciunii, mi-a dăruit mai mult decât am aspirat să obţin. Am înţeles că un ritm moderat al vieţii oferă soluţii mai calculate, decât atunci când te avânţi orbit de perspective iluzorii. Am avut onoarea să cunosc o diferită cultură care, venind în contrast cu deprinderile de acasă, a sporit simţul de dragoste pentru vatră. Suntem două naţiuni diferite, însă prin schimbul de experienţă putem învăţa lucruri frumoase, demne de urmat: unitate, compasiune, solidaritate şi patriotism. La fel, putem inspira poporul elen prin hărnicia noastră, ospitalitate şi căldura sufletească. Dialogul bilateral a rodit o echipă de „cei şase moldoveni înflăcăraţi” – numai buni de a mişca lucrurile din loc aici la noi acasă. Suntem dornici de a împărtăşi bunele practici în numele IRIM, căruia vom rămâne mulţumiţi prin faptele noastre de mai departe. Cu siguranţă au fost cele mai fericite trei luni de până acum!

Zina Negara,
Studentă, anul III, Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice

Stilul de învățământ universitar grecesc este caracterizat de elemente profunde ale unei educații liberale. Scopul general al acestui tip de educație este dezvoltarea unui sentiment profund de responsabilitate socială, a capacităților de comunicare, analiză și soluționarea problemelor. Acumularea cunoștințelor practice și capacitatea lor de a fi aplicate în situații reale cotidiene este prioritatea de bază a acestui tip de educație. Învățământul grecesc pune un accent imens pe dezvoltarea personală și mai puțin pe cea profesională. În această măsură, studentul se poate cunoaște pe sine, se poate redescoperi, poate alege cursurile de studiu care prezintă un interes deosebit pentru el și are posibilitatea de a se afla într-un mediu multicultural, care, în consecință, îl ajută să cunoască mai multe culturi și să aprofundeze cunoștințele în limbi străine.

Mihaela Filipp,
Studentă, anul I, Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice

În cadrul acestor 3 luni de mobilitate am avut oportunitatea să simt pe propia piele cum e să fii studentă Erasmus. Și pot să constat că această experiență a fost una din cele mai frumoase și benefice. Această experiență m-a făcut mai puternică, mai independentă. Atena pentru mine a fost prima experiență de acest gen și a reprezentat o mare provocare,  deoarece nu obișnuiam înainte să ies din zona mea de confort, dar mă bucur că am facut față acestei provocări și am reușit să mă bucur de tot ce a putut să-mi ofere această experiență: oameni frumoși, peisaje extraordinare, mîncare delicioasă, atmosferă fermecătoare și desigur că studii de calitate. Am rămas mulțumită de studiile mele la universitate, datorită faptului că această instituție iți oferă oportunitatea de a-ți alege singur disciplinele pe care vrei să le studiezi. Cel mai mult am apreciat insistența profesorilor greci asupra abordarii la egal atît a informațiilor teoretice, cît și practice. Ei comunică cu studenții la egalitate, iar atmosfera de predare este una liniștită și relaxată. Aș putea descrie experiența mea într-o multitudine de cuvinte: călătorii, distracții, întamplări noi, creștere, dezvoltare. Dar cel mai important e că pentru mine această experiență a fost ceva unic și de neuitat.

***

 Cu înalte considerațiuni și recunoștință, aducem mulțumiri corpului profesoral-didactic IRIM, pe care-l iubim și-l apreciem pentru tot sprijinul acordat!

Poze adiționale:

Conferința științifică internațională „Tendințe actuale în cooperarea regională Ucraina-România-Republica Moldova”

Conferința științifică internațională „Tendințe actuale în cooperarea regională Ucraina-România-Republica Moldova”

În perioada 25-26 mai 2017, la Cernăuți s-a desfăşurat cea de-a III-a ediție a Conferinței științifice internaționale „Tendințe actuale în cooperarea regională Ucraina-România-Republica Moldova”, eveniment organizat de Centrul de Studii Românești din cadrul Universității „Iuri Fedkovici” din Cernăuți (Facultatea de Istorie, Științe Politice și Relații Internaționale, Catedra de Relații Internaționale), Consulatul General al României la Cernăuți, Institutul pentru Democrație și Dezvoltare, Asociația Convergențe Europene din București, Centrul Media BucPress din Cernăuți și Fundația caritabilă „Resurse publice și inițiative”

La eveniment au participat factori de decizie, reprezentanți ai corpului diplomatic, analiști, reprezentanţi ai ONG-urilor, jurnaliști din Ucraina, România și Republica Moldova.

În cadrul Conferinței au fost puse în discuție mai multe aspecte privind:

 • Securitatea la frontiera de Est a UE: factorul de putere și cel informațional;
 • Probleme regionale actuale: analiza și prognoza fenomenelor și proceselor regionale;
 • Regiuni limitrofe: realități și perspective în dezvoltarea cooperării transfrontaliere;
 • Identitatea europeană și diversitatea culturală la frontiera de Est a Uniunii Europene
 • Diplomația culturală: Ucraina-România.

Institutul de Relații  Internaționale din Moldova a fost reprezentat de prorectorul pentru activitate științifică, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar Ludmila Roșca și doctorandele Natalia Ciobanu, Tatiana Daud, Valentina  Ursu.

 

 

Conferinţa studențească francofonă la cea de-a șaptea ediție: «L’interdisciplinaire de l’intégration européenne : enjeux géopolitiques, sociaux, économiques, juridiques, géoculturels, 17 mai 2017

Conferinţa studențească francofonă la cea de-a șaptea ediție: «L’interdisciplinaire de l’intégration européenne : enjeux géopolitiques, sociaux, économiques, juridiques, géoculturels, 17 mai 2017

 

 IMG_2094Facultatea Limbi Străine, Catedra Filologie Franceză a organizat în data de 17 mai 2017 Conferinţa ştiinţifică instituţională cu participarea studenţilor francofoni de la toate facultăţile Institutului de Relații Internaționale din Moldova.

Cea de-a şaptea ediţie instituţională a întrunit patru facultăţi, invitaţi și reprezentanţi de la toate specialităţile, un juriu de evaluare, o serie de comunicări de conferinţă şi 12 raportori în cele patru ateliere tematice, axate pe unităţi de discuţie.

Cei mai buni au fost recompensaţi cu Diplome de excelenţă:

 • pentru participare la Conferința științifică francofonă «L’interdisciplinaire de l’intégration européenne»;
 • pentru fidelitate în parteneriatul academic – Club francophone: interdisciplinarité, interculturalité & RI.

Felicitări pentru excelenţă:

 1. RADOMSCHI Marinela
 2. ROŞCA Elena
 3. MOISEEV Svetlana
 4. POPA Tudorina
 5. ISTRATI Camelia
 6. SERBINOVICI Iulia
 7. PROCOPCIUC Vera
 8. BURUIAN Diana
 9. CUSNIR Ana
 10. SCRIPNIC Radu

 

CROS – PRIMĂVARA 2017
Conferinţa ştiinţifico-practică „Personalitate şi sport: Teorie. Metodologie. Practică – Ediţia a II”

Conferinţa ştiinţifico-practică „Personalitate şi sport: Teorie. Metodologie. Practică – Ediţia a II”

Conf (11)Catedra de Educaţie Fizică şi Sport a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova a organizat în data de 11 mai 2017 Conferinţa ştiinţifico-practică „Personalitate şi sport: Teorie. Metodologie. Practică – Ediţia a II”. Evenimentul a fost dedicat antrenorului Emerit de lupte sambo al RM, conferenţiar universitar Semion Curdov.

La conferinţă au participat  reprezentanţi ai mediului academic, doctoranzi, masteranzi şi studenţi, colective didactice din instituţiile de învăţământ superior din Moldova (USM, ASEM, UASM, UEFSM, UPS „I. Creangă” etc.), reprezentanţii federaţiilor de profil şi şcolilor sportive, campioni şi participanţi la competiţiile naţionale, europene şi mondiale.

Conferinţa a fost deschisă de rectorul Institutului de Relaţii Internaţionale din Republica Moldova, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar Valentin Beniuc. El şi-a exprimat admiraţia faţă de entuziasmul şi perseverenţa fraţilor Ivan şi Semion Curdov, care şi-au consacrat viaţa luptelor sambo şi dezvoltării educaţiei fizice şi sportului, a confirmat susţinerea iniţiativei Catedrei de Educaţie Fizică şi Sport de a organiza astfel de evenimente în memoria pedagogilor şi sportivilor emeriţi.

În cadrul conferinţei au fost abordate diferite aspecte legate de importanţa activităţii sportive în instituţiile de învăţământ superior, dezvoltarea sportului profesionist în Republica Moldova, pregătirea psihologică a sportivilor şi amatorilor de sport, rolul profesorilor de educaţie fizică şi antrenorilor în obţinerea unor rezultate înalte în viaţa sportivă, profesională şi chiar personală a elevilor şi studenţilor. Participanţii conferinţei au abordat şi subliniat problema finanţării sportului şi educaţiei sportive la nivelul naţional, deficitului echipamentului sportiv, au discutat tendinţele în domeniul educaţiei fizice şi sportului.

Învitaţii au vizionat un film  documentar despre viaţa şi activitatea profesională a lui Semion Curdov. Cuvinte de apreciere şi mulţumire antrenorului Semion Curdov au adresat preşedintele Federaţiei de sambo, Muhtar Murtazaliev, campion mondial la categoria masters, reprezentanţii Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv Victor Peicov şi Nicolae Piatac, studenţii antrenorului – Nicolae Stratan, Vasile Ursu etc.  Oaspeţii au transmis mulţumiri antrenorilor, reprezentanţilor mediulul academic şi studenţilor pentru evocarea activităţii de ani de zile a pedagogilor sportivi, care constituie un exemplu elocvent de dăruire de sine şi consacrare totală în domeniul profesiei de antrenor.

În final, a fost prezentată cartea dlui Ivan Curdov „Profesor de Sambo”, consacrată fratelui geamăn Semion. Este o dedicaţie în cinstea talentului si abnegaţiei pedagogice şi sportive ale lui Semion Curdov. În această culegere biografică, autorul împărtăşeşte amintirile sale din copilărie, perioada de studii, experienţa avută cu antrenorul Andrei Doga, care a inspirat fraţii să se ocupe de sport şi să păstreze această pasiune de-a lungul anilor. În carte este prezentată atît cariera remarcantă a lui Semion Curdov în calitate de sportiv, antrenor, arbitru internaţional, profesor universitar, cît şi calităţile lui în relaţii cu colegii, studenţii, prietenii.

Fraţii Semion şi Ivan Curdov s-au născut la 16 iulie 1940 în satul Zaliznicinoe, raionul Bolgrad, regiunea Odesa. În 1957 au absolvit şcoala medie în satul natal, apoi au făcut studii în Colegiul  de Educaţie Fizică şi Sport. În aceasta periodă au făcut cunoştinţă cu antrenorul emerit  al RM şi USSR Andrei Doga, sub a cărui conducer a evoluat în luptele sambo. În anul 1964 devin absolvenţii Universităţii de Stat din Chişinău la specialitatea “profesor de educaţie fizică”.

Semion Curdov a fost primul maestru al sportului,  pregătit de Andrei Doga. A antrenat mai mult de 100 de m/s, campioni la Cupe mondiale şi europene. A devenit arbitru internaţional de sambo, dar în anii 70 a fost şi primul antrenor sovietic, care a pregătit echipa naţională de sambo a Bulgariei pentru participarea la Campionatul European.  Semion Curdov, timp de 54 de ani a lucrat la Catedra de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, ultimul deceniu fiind Şef de catedră.  Domnul Semion Curdov s-a stins din viaţa la vîrsta de 75 ani, la 7 mai 2016.

Pentru merite în dezvoltarea şi propagarea culturii fizice şi sportului, contribuţie substanţială la pregătirea unor sportivi de performanţă şi activitate metodico-organizatorică şi educativă intensă, domnii Ivan Curdov şi Semion Curdov în anul 2000 au fost decoraţi cu medalii de stat „Meritul Civic”, iar în anul 2010 – le-au fost conferite Ordine – „Gloria Muncii”.