Profesorii IRIM la “Euro-Mediterranean Migration Congress”
Conferința internațională “A social Europe for youth: education to employment”, Oradea, România

Conferința internațională “A social Europe for youth: education to employment”, Oradea, România

În perioada 18-20 mai curent, s-a desfăşurat Conferința internațională A social Europe for youth: education to employment, organizată cu sprijinul Comisiei Europene, Programul Jean Monnet al Uniunii Europene, Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științe ale Comunicării și Centrul de Cercetare pentru Probleme de Identitate și Migrație (RCIMI).

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova a fost reprezentat de:  prorectorul pentru activitate ştiinţifică, dr. hab, prof. univ. Ludmila Roşca:  şi doctorandele anului I ale Facultăţii Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice: Ciobanu Natalia şi Daud Tatiana.

În cadrul conferinţei au fost abordate probleme ce vizează:

Social integration of vulnerable groups, social dialog;

Communication, youth and social culture;

Education, equality, social exclusion;

The quality of Education and organizational culture;

Eu governance, EU Policies and new challenges on the EU Social model;

Social values in education; education and employment;

Migrants’ Integration, Policies and Diplomacy;

Labor market dynamic and Youth Unemployment.

Comunicările prezentate:

Ludmila Roşca, prorector pentru activitate ştiinţifică, dr. hab, prof. univ.: Social Dimension of the European Integration: Theoretical-conceptual approach;

Natalia Ciobanu, doctorand: Social policies: multidimensional approach. Case Study Republic of Moldova;

Tatiana Daud, doctorand: Immigrants integration in the Hostland. The experience of the European member states.

 

Studenții IRIM la Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă
Imagini impresionante cu participanţii Olimpiadei Naţionale de Drept
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională “Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est”

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională “Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est”

b5ad93d4-1af7-4c71-87ab-3c8de8727da2Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova a organizat în data de 3 mai 2017 Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul: Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est, în cadrul Modulului Jean Monnet: Fostering Eastern Partnership Cooperation by EU Public Management and EU Projects Management.

În cadrul conferinţei au fost abordate aspecte ce vizează:

–   Bazele teoretico-metodologice ale managementului politicilor de securitate;

–   Metamorfozele politicilor de securitate ale UE post-Lisabona;

–    Deficienţe instituţional-funcţionale ale politicilor de securitate ale UE;

–    Bunele practici de implimentare a politicilor de securitate UE în Europa de Sud-Est;

–   Politicile extracomunitare de securitate în Republica Moldova.

La conferinţă au participat reprezentanţi ai mediului academic din RM şi de peste hotare, reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale şi experţi în domeniu.

În calitate de oaspeţi de onoare au fost prezenţi: Claudia MELINTE, Coordonator of National Erasmus* Office in Moldova şi distinsul profesor de talie internaţională Ioan HORGA, doctor în ştiinţe politice, profesor universitar, Universitatea din Oradea, România.

 

Lecţie publică cu distinsul profesor de talie internaţională – Ioan Horga
Deschiderea Oficială a Olimpiadei Naţionale de Drept

Deschiderea Oficială a Olimpiadei Naţionale de Drept

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM) în perioada 3-5 mai 2017 este gazda Olimpiadei Naţionale de Drept, Ediţia I.

Obiectivul activităţii reprezintă evaluarea cunoştinţelor teoretice şi formarea deprinderilor practice ale studenţilor în domeniul jurisprudenţei naţionale şi internaţionale.

În cadrul evenimentului participă opt echipe de studenţi de la Universitatea Agrară, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova, Universităţile de Stat din Cahul şi Comrat, dar şi alte instituţii de învăţământ superior din ţară.

În ziua deschiderii oficiale a Olimpiadei, participanţii au asistat la prezentarea a două Trening-uri: „Temeiurile juridice şi modalitatea contestării deciziilor irevocabile ale instanţelor naţionale la CEDO” – formator: Diana Danilişin, şef Direcţia Drepturilor Omului şi Cooperarea Externă, Curtea Supremă de Justiţie; „Modalitatea de executare a Hotărîrilor CEDO în Republica Moldova” – formator: Andrei Bosic, executor judiciar, membru al Organizaţiei Republicane a Executorilor Judiciari şi au efectuat o vizită de lucru la Consiliul Superior al Magistraturii.

 

 

„În drum spre ştiinţă…”

„În drum spre ştiinţă…”

În data de 13 aprilie 2017,  Catedra Filologie Engleză a Facultăţii Limbi Străine, a organizat Conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul „În drum spre ştiinţă…”. Conferinţa a fost desfăşurată în două secţii: pentru studenţi şi masteranzi.

În secţia I au participat 13 studenţi de la Facultatea Limbi Străine din anii II şi III şi 7 masteranzi. Au fost premiaţi următorii studenţi:

 

Nr. o/o Nume Locul Facultatea Tema Coordonator ştiinţific
1. Galina Ulianova I Limbi străine

An.3

“Ways of Rendering Culture Specific Units from English into Russian” Lector  univ.

T.Sîngereanu

2. Valeria Chioroglu II Limbi străine,

an.2

„Dystopia in the English Diction” Lector univ.

S. Armaş

3. Golovchina Irina II Limbi străine,
an.2
“Wortschaltyerweiterung durch wortbildung” Lector  univ.

I. Zabavin

4. Jumbei Ana III Limbi străine

An.3

“Language Variation between Women and Men in English and Romanian” Lector  univ.

T.Sîngereanu

 

În secţia II (pentru masteranzi) locurile  au fost acordate la următorii masteranzi:

Nr. o/o Nume Locul Facultatea Tema Coordonator ştiinţific
1. Ana Stetchi I Limbi străine, MLS-an.2 Professionalisms in occupational fiction by Arthur Hailey and difficulties of their translation” Conf.,dr.,

Crestianicov.E

2. Andrei Cazacicov II Limbi străine, MLS-an.2 Structural and Semantic Analyses of Borrowings in English. Etymological Parallels with the Russian Language”. Conf.,dr.,

V.Şinghirei

 

3. Tatiana Ipatii III Limbi străine, MLS-an.2 “Pragmatic, Stylistic and Lexical Analyses of Advertising English. Advertising  Translation Methods.” Conf. univ. dr.

V. Şinghirei

 

Comunicările prezentate la conferinţă au fost variate, au fost abordate teme din din diverse domenii: lexicologie, literatură engleză, morfologie, sociolingvistică şi traductologie. Studenţii au demonstrat cunoştinţe, abilităţi de cercetare ştiinţifică, abilităţi de analiză comparativă dintre limbile străine şi limba maternă (engleză, germană, rusă, română.)

 

 

 

Studenţii IRIM descoperă reţeta unei afaceri de succes
Conferinţa ştiinţifică internaţională „Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”, 24-25 martie 2017

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”, 24-25 martie 2017

 

 

În perioada 24-25 martie 2017, sub patronajul Preşedintelui Republicii Moldova, Institutul de Relaţii Internaţionale a organizat Conferinţa ştiinţifică internaţională „Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”, în incinta Radisson Blu Leogrand Hotel, str. Mitropolit Varlaam, 77.

În cadrul conferinţei au fost puse în discuţie diverse probleme ce vizează:

 1. Aspectul istoric:
 • Abordarea istorică a continuităţii statului moldovenesc.
 • Cronologia marilor evenimente în istoria Moldovei (1359; 1365; 1812; 1859; 1918; 1940; 1944; 1991) – diversitatea viziunilor ştiinţifico-istorice.
 • Istoriografia Moldovei – tezaur al ştiinţei istorice moldoveneşti.
 • Personalităţile istorice ale Moldovei – marii înaintaşi şi statalişti moldoveni.
 • Fenomenul falsificării istorice, specificitatea manifestării acesteia în istoriografia moldo-română.
 • Din istoria culturii moldoveneşti.
 • Educaţia istorică în Republica Moldova, deficienţele procesului şi rezultatele manifestării.
 1. Aspectul politologic:
 • Geneza, consolidarea şi sinuoasa dezvoltării statelor reprezentate la conferinţă.
 • Identitatea naţională şi politică prin prisma abordărilor istorico-politologice.
 • Identitatea naţională şi politică în discursul politologic.
 • Abordarea politologică a continuităţii statului moldovenesc.
 1. Aspectul istorico-politologic:
 • Instituţiile statului moldovenesc. Structura şi funcţionalitatea acestora în diverse perioade istorice.
 • Sistemul şi procesul administrativ moldovenesc – dimensiunea istorico-politologică.
 • Dezvoltarea socio-economică a Moldovei în diferite perioade istorice.
 • Gîndirea politică moldovenească: istorie şi contemporaneitate.
 • Politica externă şi diplomaţia statului moldovenesc medieval, modern şi contemporan.
 1. Aspectul juridic:
 • Teoria apariţiei statului şi dreptului prin prisma ţărilor reprezentate la conferinţă.
 • Specificitatea formării şi dezvoltării instituţiilor de stat şi de drept la diferite popoare.
 • Dreptul: esenţa şi formele de manifestare ale acestuia în diferite perioade istorice.
 • Continuitatea statului moldovenesc din perspectiva dreptului internaţional.
 • Succesiunea de drept: cazul Republica Moldova.
 1. Aspectul economic:
 • Dezvoltarea economică a Moldovei (medievale, basarabene, sovietice şi Republicii Moldova).

La conferinţă au participat Preşedintele Republicii Moldova Igor Dodon, reprezentanţi ai Preşedinţiei, Parlamentului, membri ai corpului diplomatic acreditaţi în RM, reprezentanţi ai mediului academic din ţară şi de peste hotare, ai organizaţiilor non-guvernamentale şi experţi în domeniu.

În discursul rostit la deschiderea conferinței științifice, Preşedintele Republicii Moldova, Domnul Igor Dodon a subliniat că, în aceste vremuri, când identitatea și istoria moldovenească sunt subminate în mod sistematic, e nevoie de o mobilizare nu doar socială, ci și intelectuală, pentru a apăra valorile unui popor, care vrea să-și trăiască propriul destin, în mod independent și cu demnitate: ”De mai bine de 20 de ani de la obținerea independenței, noi, în loc să învățăm, în mod firesc, Istoria Moldovei, am învățat o Istorie a Românilor, raportându-ne la miturile, viziunile şi doctrina ţării vecine. Este uimitor că, deşi marea majoritate a populației ţării noastre se identifică drept moldoveni şi vorbitori de limba moldovenească, nouă ni se impune o altă istorie şi o altă identitate. Şi este uimitor că aşa-numitele elite politice acceptă orbeşte acest lucru”.

Şeful statului a subliniat că fără identitatea moldoveanescă, Republica Moldova riscă să dispară ca stat: ”Republica Moldova, în opinia mea, poate să se realizeze ca un stat puternic şi modern doar dacă va reuşi să-şi păstreze şi să-şi consolideze indentitatea moldovenească”.

În cadrul conferinţei științifice, Igor Dodon a amintit despre o serie de iniţiative pe care le-a lansat de curând şi care au menirea de a contribui la promovarea identităţii moldoveneşti şi la consolidarea statalității. Printre acestea, comemorarea oficială a zilei de 2 februarie, ca zi de importanţă majoră în constituirea statului, care amintește despre eliberarea Moldovei de sub dominația străină, în 1365.

O altă inițiativă vizează introducerea Istoriei Moldovei în programa școlară. Şeful statului a anunţat că, în premieră, o echipă de profesioniști va purcede la crearea unui film documentar despre istoria poporului moldovenesc, de la începuturi, până în zilele noastre. Va fi o producție cinematografică de excepție, care va fi prezentată în toamnă, în ajunul marcării a 100 de ani de la fondarea Republicii Democratice Moldovenești, în 2 decembrie 2017.