Masa Rotundă „Oportunități de dezvoltare a pieței Republicii Moldova în condițiile globalizării: probleme şi perspective”
O nouă cooperare dintre mediul studențesc și cel de afaceri la IRIM
Mobilitate academică „Erasmus +” cu ţara parteneră Universitatea Panteion din Atena, Grecia
Lecție publică „Relațiile moldo-ruse și interesul național”
Dezbaterea publică “Clasa politică din Moldova: viziuni asupra politicii externe”
Diplomat european în vizită la IRIM
Conferința științifică internațională „Noi orizonturi ale cunoașterii, prin valorificarea istoriografiei și culturii antreprenoriale”

Conferința științifică internațională „Noi orizonturi ale cunoașterii, prin valorificarea istoriografiei și culturii antreprenoriale”

În data de 24 ianuarie 2018 a avut loc Conferința științifică internațională online cu genericul Noi orizonturi ale cunoașterii, prin valorificarea istoriografiei și culturii antreprenoriale.

În cadrul lucrărilor conferinței au participat reprezentanți ai Centrului de Cercetări Social-Economice al Asociației pentru Promovarea Spiritului Antreprenorial, Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”,  Institutului de Relații Internaționale din Moldova, Universității Libere Internaționale din Moldova, Universității Economice Naționale din Odesa, Colegiului Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I. N. Socolescu”, Revista „Dezbateri Social-Economice”.

Evenimentul a fost moderat de către: Cristina Balaceanu, APPSA, România; Ghenadie Ciobanu, IINCSMPS, România, Cornelia Conon, CTALP „I.N. Socolescu”, România; Alexandru Gribincea, IRIM, Republica Moldova; Boris Corețchi, IRIM, Republica Moldova.

La conferință au participat reprezentați ai mediului academic, de afaceri, studenți și masteranzi.

Cercetările efectuate s-au axat pe valorile cunoașterii spiritului antreprenorial, studiul problemelor actuale ale businessului mic și mijlociu, a rolului și importanței de valorificare a istoriografiei și culturii antreprenoriale, asigurarea riscurilor și a mecanismului de decentralizare a sistemului macroeconomic și gestiunea securității economico-financiare din cadrul entităților economice

Aducem  sincere mulțumiri pentru implicare activă în buna desfășurare  a conferinței instituțiilor partenere și exprimăm  încrederea într-o colaborare eficientă și pe viitor.

”Ziua Diplomatului”

”Ziua Diplomatului”

În data de 17 ianuarie, personalul didactico-ştiinţific și studenții Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova au marcat sărbătoarea profesională ”Ziua Diplomatului”. În această zi, în anul 1992, a fost depusă cererea de aderare a Republicii Moldova la Organizația Națiunilor Unite, fapt care a marcat începutul procesului de consolidare și afirmare a țării noastre ca subiect de drept internațional.

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova, fiind o instituție de profil în metadomeniul relațiilor internaționale, contribuie, inclusiv prin pregătirea viitorilor diplomați de nivel profesional înalt, la promovarea imaginii pozitive a Republicii Moldova pe arena internaţională.

Studenții IRIM – experți în criminalistică pentru o zi

Studenții IRIM – experți în criminalistică pentru o zi

Studenții Facultății Drept ai Institutului de Relații Internaționale din Moldova au întreprins o vizită de informare și documentare la Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare. 

Masa Rotundă „Regândirea migrației: transformarea provocărilor în oportunități / Rethinking migration: turning challenges into opportunities”