Andrei NICOLENCO, Şef al Serviciului Relaţii Internaţionale, Ministerul Tineretului şi Sportului

Andrei NICOLENCO, Şef al Serviciului Relaţii Internaţionale, Ministerul Tineretului şi Sportului

Astăzi pot constata cu satisfacţie şi pietate faptul că pregătirea profesională, abilităţile formale şi informale, cunoştinţele şi capacităţile manageriale şi de leadership, obţinute pe parcursul perioadei mele de studii la IRIM, îmi oferă posibilitatea să obţin rezultate vizibile în domeniul meu de activitate, atît practic, cît şi academic.

Andrei VRABIE, Membru al Delegaţiei UE în Republica Moldova, Coordonator de proiect Moldova-UE

Andrei VRABIE, Membru al Delegaţiei UE în Republica Moldova, Coordonator de proiect Moldova-UE

Scopul principal al unei instituţii de învăţămînt superior este de a educa viitori specialişti în domeniile de studiu, care să fie pregătiţi din toate punctele de vedere pentru a se încadra cu bine în activitatea profesională. În acest context, pot să confirm, cu certitudine, că IRIM mi-a oferit toate cele necesare pentru lansarea cu succes în cariera diplomatică.

Andrei PĂLĂDUŢA, Secretar I – Afaceri consulare, relaţiile cu diaspora, cooperarea domeniului umanitar, Ambasada RM în Turcia

Andrei PĂLĂDUŢA, Secretar I – Afaceri consulare, relaţiile cu diaspora, cooperarea domeniului umanitar, Ambasada RM în Turcia

Implicarea dinamică a profesorilor, precum şi a discipolilor IRIM în activităţi extracurriculare, inclusiv proiecte şi programe internaţionale, sunt temeiul metamorfozelor dintr-o instituţie încorsetată în cadrul naţional, în una capabilă să concureze şi să se impună pe arena europeană şi internaţională.

Orest DABIJA, doctorand IRIM, Şef al Direcţiei cooperare internaţională, Ministerul Culturii

Orest DABIJA, doctorand IRIM, Şef al Direcţiei cooperare internaţională, Ministerul Culturii

Cea mai profitabilă şi importantă investiţie, cu cel mai înalt impact şi grad de multiplicare, din viaţa fiecărui om este cea din domeniul educaţiei. Acesta a şi fost sloganul care m-a motivat după absolvirea primei trepte de învăţămînt de-a continua acel drum al înţelepciunii şi anume alegerea instituţiei care să contribuie la formarea mea profesională şi a fost să fie – IRIM.

Cristina MORARI, Secretar Secţia ONU şi agenţii specializate, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM

Cristina MORARI, Secretar Secţia ONU şi agenţii specializate, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM

Încurajarea participării studenţilor de la IRIM în activităţi ştiinţifice, în cadrul diverselor conferinţe şi implicarea în activităţi menite să simuleze activitatea de diplomat (precum Modelul ONU) cu siguranţă m-au marcat şi au contribuit la formarea mea ca specialist în acest domeniu.

Nicolai AFANAS, Şef al Catedrei Relaţii Internaţionale, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

Nicolai AFANAS, Şef al Catedrei Relaţii Internaţionale, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

Profesionalismul şi experienţa corpului didactic, îmbinat cu cercetări ştiinţifice plurivalente în metadomeniul relaţiilor internaţionale a profesorilor şi studenţilor, contribuie la creşterea calitativă a produsului finit a IRIM-ului – absolventul.

Stanislav LAZAREV, Director asistent, Azadea Holding Group Dubai, Emiratele Arabe

Stanislav LAZAREV, Director asistent, Azadea Holding Group Dubai, Emiratele Arabe

La IRIM m-am bucurat de apreciere, respect şi excelenţă academică. Curaj IRIM şi perseverenţă în muncă, pentru că educaţia este cea mai importantă carte de vizită. Sunt mândru că sunt discipolul Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova!

Brînduşa COLESNIC, Ataşat în cadrul Direcţiei Europa Centrală şi de Sud-Est a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM

Brînduşa COLESNIC, Ataşat în cadrul Direcţiei Europa Centrală şi de Sud-Est a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM

La IRIM fost o experienţă deosebită pentru că programul de studii este unul diferit de cel oferit de alte instituţii, fiind în strânsă corelaţie cu necesităţile practice ale meseriei de diplomat, oferind în acelaşi timp o gamă largă de viziuni asupra situaţiei  geopolitice contemporane.

Victor NEAGU, Specialist în Comunicare Banca Mondială, România

Victor NEAGU, Specialist în Comunicare Banca Mondială, România

Generaţiile anterioare şi viitoare de specialişti educaţi pe băncile IRIM-ului sunt cea mai importantă carte de vizită a instituţiei. Într-o lume a schimbărilor rapide, a inovaţiilor şi cercetării, îi doresc IRIM-ului să rămână un exemplu de responsabilitate şi profesionalism în mediul academic.