Conferinţele ştiinţifico-practice internaţionale din cadrul IRIM

111

Cadrele didactico-ştiinţifice şi potenţialul ştiinţific studenţesc au fost antrenate în desfăşurarea mai multor manifestări cu caracter ştiinţific.

Conferinţele ştiinţifico-practice internaţionale: (Deschide ↓) »

 1. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Particularităţile şi perspectivele colaborării moldo-beloruse” (26 octombrie 2003);
 2. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Valorificarea potenţialului uman în epoca postindustrială” (29 martie 2004);
 3. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Procese integraţioniste europene: opţiuni, costuri, riscuri, avantaje” (5-6 mai 2006);
 4. Masa rotundă „Eventuale scenarii ale evoluării conflictului transnistrean: unitate teritorial-constituţională, autonomie internă sau secesiune” (3 octombrie 2006).
 5. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Dreptul naţional în contextul proceselor integraţioniste europene” (22 decembrie 2006);
 6. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene” (23 februarie 2007);
 7. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Formarea specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale: noi dimensiuni” (28 februarie 2007);
 8. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Traducerea între normă, uz şi necesitate” (31 martie 2007);
 9. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Statul Moldovenesc: continuitatea devenirii şi consolidării” (19 noiembrie 2007);
 10. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Cultura politică şi politica culturală în relaţii internaţionale: dimensiunea est-europeană” (11 aprilie 2008);
 11. Conferinţa ştiinţifico-practică republicană „Interconexiuni metodologice, pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii” (18 aprilie 2008);
 12. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Dimensiunea economico-juridică a globalizării” (16 mai 2008);
 13. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Modernizarea societăţii contemporane prin umanizarea politicului” (5 octombrie 2008);
 14. Conferinţa ştiinţifico-practică „Criza economică mondială: protejarea şi promovarea producătorului din Republica Moldova” (21 noiembrie 2008);
 15. Conferinţa ştiinţifică interuniversitară studenţească consacrată aniversării a 60 de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului de către ONU cu genericul „Aspecte politico-juridice ale drepturilor omului” (10 decembrie 2008);
 16. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional” (22 decembrie 2009);
 17. Masa rotundă „Esenţa, caracterul şi impactul reformei (modificărilor) constituţionale. Perspectiva şi mecanismul realizării” (30 martie 2010);
 18. Conferinţa ştiinţifico-practică interuniversitară „Perspective de modernizare a societăţii moldoveneşti: aspecte teoretico-practice” (15 octombrie 2010);
 19. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Delimitarea şi demarcarea frontierelor de stat. Experienţa internaţională” (22 octombrie 2010);
 20. Conferinţa ştiinţifică internaţională „5+2: perspectiva soluţionării conflictului transnistrean” (22 decembrie 2010);
 21. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Evoluţia identităţii naţionale şi politice moldoveneşti: esenţa şi caracterul perceperii interne şi externe” (15-16 aprilie 2011);
 22. Masa rotundă „Diplomaţia – ca profesie: caracteristică, oportunităţi şi perspective” (16 noiembrie 2012);
 23. Conferinta stiintifică internatională a tinerilor cercetători “Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei în valorificării opţiunii europene: viziuni ale tinerilor cercetători” (30 mai 2013);
 24. Conferinta stiintifico-practică internatională, consacrată aniversării a X-a a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova “Relatiile internationale-domeniu specific de activitate intelectuala. Contributia institutului de profil” (2 aprilie 2013);
 25. Conferinta stiintifico-practică internatională “Relaţiile bilaterale în contextul diferenţelor de opţiuni integraţioniste” (24 octombrie 2014);
  Conferinta stiintifico-practică internatională “Managementul public şi guvernanţa în Uniunea Europeană” (12 mai 2015);
 26. Conferinta stiintifico-practică internatională “Impactul politicii externe asupra interesului naţional” (15 mai, 2015);
 27. Conferinta stiintifico-practică internatională “Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării” (15 aprilie 2016);
 28. Conferinta stiintifico-practică “Personalitate şi sport: teorie, metodică, practică” (10 mai 2016).
 29. Conferinta stiintifico-practică internatională „Managementul proiectelor internaţionale” (10 iunie 2016);
 30. Conferinta stiintifică internatională „Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică și perspectiva dezvoltării” (24-25 martie 2017);
 31. Conferinta stiintifico-practică internatională „Managementul politicilor de securitate a Uniunii Europene în Europa de Sud-Est (3 mai 2017).

Conferințele științifico-practice stundențești: (Deschide ↓) »

 1. Conferinta stiintifică studentească interuniversitară „Procese integrationiste europene: aspecte politologice, economice, juridice si lingvistice”, 30 martie 2007;
 2. Conferinta stiintifică studentească „Procese integrationiste europene: aspecte politologice, economice, juridice si lingvistice, consacrate aniversarii a V-a de la fondarea IRIM”, 17 aprilie 2008;
 3. Conferinta stiintifică studentească „Procese integrationiste europene: aspecte politice, economice, juridice si lingvistice”, 23 martie 2009;
 4. Conferinta stiintifică studentească „Procese integrationiste europene: aspecte politice, economice, juridice si lingvistice”, 24 martie 2011;
 5. Conferinta stiintifică studentească „Procese integrationiste europene: aspecte politice, economice, juridice si lingvistice”, 21 martie 2012;
 6. Conferinta stiintifică studentească internaţională „Relaţiile internaţionale – domeniu de activitate al tinerilor: realizări şi aspiraţii”, 2 aprilie 2013;
 7. Conferinta stiintifică studentească interuniversitară „Procese integrationiste regionale”, 13 martie 2015;
 8. Conferinta stiintifică studentească interuniversitară „Probleme actuale ale politicii interne şi internaţionale a Republicii Moldova”, 3 martie 2016.
 9. Conferinta stiintifico-practică „Probleme actuale ale politicii interne și externe a Republicii Moldova”, 16 martie 2017.