Conferinţele ştiinţifico-practice internaţionale din cadrul IRIM

111

Cadrele didactico-ştiinţifice şi potenţialul ştiinţific studenţesc au fost antrenate în desfăşurarea mai multor manifestări cu caracter ştiinţific.