Materialele conferinţelor ştiinţifico-practice internaţionale

 • Материалы международной научной конференции Россия – Молдова: 10 лет дипломатических отношений, Кишинев, 2003, 173 p., 10,9 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Politica externă a Republicii Moldova în contextul extinderii NATO spre Est, 10-11 decembrie 2002, Chişinău, 2004, 77 p., 4,9 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Valorificarea potenţialului uman în epoca postindustrială, Conferinţă internaţională, 29 martie 2004, Chişinău, 2004, 268 p., 16,3 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Impactul transporturilor asupra dezvoltarii relatiilor economice internationale: Chişinau, 12 martie 2004 – Chişinău: Evrica, 2004. – 384 p.
 • Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale Procese integraţioniste europene: opţiuni, costuri, riscuri, avantaje, 5-6 mai 2006, Chişinău, 2006, 191 p., 11,5 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Dreptul Naţional în contextul proceselor integraţioniste europene, 22 decembrie 2006, Chişinău, 2007, 550 p., 45,4 c.t.;
 • Materialele Conferintei stintifico-practice internationale „Colaborarea economica – factor de baza al integrarii europene, 23 februarie 2007”, Chisinau, 2008, 327 p., 27,3 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Formarea profesională a specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale: noi dimensiuni, 28 februarie 2007, Chişinău, 2007, 198 p., 12,4 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale „Traducerea intre norma, uz si necessitate, 31 martie 2007”, Chisinau, 2008, 300 p., 13,3 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale „Statul Moldovenesc continuitatea devenirii si consolidarii (19 noiembrie 2007)”, Chisinau, 2008, 187 p., 11,75 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale „Criza economica mondiala: protejarea si promovarea producatorului din Republica Moldova”, 21 noiembrie 2008, Chisinau, 2008, 231 p., 11,6 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Modernizarea societatii contemporane prin umanizarea politicului, 10-11 octombrie 2008, Chisinau, 2009, 228 p., 10 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifice internationale „Cultura politica si politica culturala in relatiile internationale: dimensiunea est-europeana”, 11 aprilie 2008, Chisinau, 2008, 151 p., 7,5 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice republicane Interconexiuni metodologice pragmatice si didactice in stiintele limbii, consacrate aniversarii a V-a de la fondarea IRIM, 18 aprilie 2008, Chisinau, 2009, 265 p., 13.2 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Dimensiunea economico-juridica a globalizarii, consacrate aniversarii a V-a de la fondarea IRIM, 16 mai 2008, Chisinau, 2009, 245 p., 13,2 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Protectia juridica a proprietatii, libertatii si sigurantei persoanei in dreptul national si international, 22 decembrie 2009, Chisinau, 2010, 395 p., 17,50 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Lingvistica între cercetare şi aplicare, Chişinău, 7 mai 2009, Chişinău, 2009, 248 p., 9,50 c.t.;
 • Materialele Mesei Rotunde, Esenta, caracterul si impactul reformei (modificarilor) constitutionale. Perspectiva si mecanismul realizarii, 30 martie 2010, Chisinau, 2011, 122 p., 6,5;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice republicane, Universitatea secolului XXI: Stiinta filologica intre cercetare si aplicare, 7 mai 2010, Chisinau, 2011, 288 p., 11,3 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice interuniversitare, Perspective de modernizare a societatii moldovenesti, 15 octombrie 2010, Chisinau, 2011, 169 p., 12,35 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifice internationale Evoluţia identităţii naţionale şi politice moldoveneşti: esenţa şi caracterul perceperii interne şi externe, 15-16 aprilie 2011, Chisinau, 2011, 176 p., 7,00 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifice internationale a tinerilor cercetători Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei în valorificării opţiunii europene: viziuni ale tinerilor cercetători, 30 mai 2013, Chişinău 2013, 327 p., 29,75 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale, consacrate aniversării a X-a a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova, Relatiile internationale-domeniu specific de activitate intelectuala. Contributia institutului de profil, 2 aprilie 2013, Chişinău, 2013, 446 p., 21,5 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Relaţiile bilaterale în contextul diferenţelor de opţiuni integraţioniste, 24 octombrie 2014, Chişinău, 2015, 217 p., 12, 5c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Managementul public şi guvernanţa în Uniunea Europeană, 12 mai 2015, Chişinău, 2015, 175 p., 11,0 c.t.;
 • Materialele Conferintei științifico-practice internationale Impactul politicii externe asupra interesului naţional, 15 mai, 2015, Chişinău, 2015, 576 p., 28,3 c.t.;
 • Materialele Conferintei științifico-practice Personalitate şi sport: teorie, metodică, practică, 10 mai 2016, Chişinău, 2016, 44p.
 • Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării, 15 aprilie 2016, Chişinău, 2016, 24,40 c.t.;
 • Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale Managementul public al programelor europene, 10 iunie 2016, Chişinău, 2016, 7.0 c.t.;
 • Materialele  Conferinţei ştiinţifice internaţionale Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică și perspectiva dezvoltării, 24-25 martie 2017;
 • Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale Managementul politicilor de securitate a Uniunii Europene în Europa de Sud-Est, 3 mai 2017.
 • Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale Probleme geopolitice și istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre, 4 iunie 2019.
 • Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare, 11 octombrie 2019.

Descarcă: Materialele conferinţelor ştiinţifico-practice internaţionale