Materialele conferinţelor ştiinţifico-practice studenţeşti

  • Materialele Conferintei stiintifice studențesti interuniversitare „Procese integrationiste europene: aspecte politologice, economice, juridice si lingvistice”, 30 martie 2007, Chișinău, 2007, 226 p., 13,3 c.t.;
  • Materialele Conferintei stiintifice studentesti „Procese integrationiste europene: aspecte politologice, economice, juridice si lingvistice, consacrate aniversarii a V-a de la fondarea IRIM”, 17 aprilie 2008, Chișinău, 2008, 198 p., 9,8 c.t;
  • Materialele Conferintei stiintifice studentesti Procese integrationiste europene: aspecte politice, economice, juridice si lingvistice, 23 martie 2009, Chișinău, 2009, 164 p., 6,8 c.t.;
  • Materialele Conferintei stiintifico-practice studentesti, 24 martie 2011, Procese integrationiste europene: aspecte politice, economice, juridice si lingvistice, Chișinău, 2011, 220 p., 10,2 c.t.;
  • Materialele Conferintei stiintifico-practice studentesti, 21 martie 2012, Procese integrationiste europene: aspecte politice, economice, juridice si lingvistice, Chișinău, 2013, 173 p., 7,50 c.t.;
  • Materialele Conferinței stiintifice studentesti internaţionale, 2 aprilie 2013, Relaţiile internaţionale – domeniu de activitate al tinerilor: realizări şi aspiraţii, Chișinău, 2013, 286 p., 11,30 c.t.;
  • Materialele Conferintei stiintifico-practice studentesti interuniversitare, 13 martie 2015, Procese integrationiste regionale, Chișinău, 2016, 320 p., 12,20 c.t.
  • Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale Probleme actuale ale politicii interne şi internaţionale a Republicii Moldova, 3 martie 2016, Chişinău, 2016, 226 p.
  • Materialele Conferinţei ştiinţifice a tinerilor cercetători, 16 martie 2017, Chişinău, 2018, 294 p.

Descarcă: Materialele conferinţelor ştiinţifico-practice studenţeşti