Resurse Online

 

Biblioteci din REPUBLICA MOLDOVA

Biblioteci universitare din Republica Moldova

 • Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova – http://usm.md/
 • Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova – http://www.biblio.uasm.md/
 • Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova – http://www.lib.ase.md
 • Biblioteca Tehnico-stiinţifică a Universității Tehnice a Moldovei – http://library.utm.md
 • Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” – http://www.upsc.md/
 • Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” – http://library.usmf.md/
 • Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM – http://library.ulim.md/

Reviste cu acces deschis:

-contin informații științifice online, accesibile gratuit și fără restricții prin intermediul Internetului:

AKADEMOS. Revistă de știință, inovare, cultură și artă

Pagina Internet: http://www.akademos.asm.md/taxonomy/term/6

Domenii acoperite: multidisciplinară

Academic Journals

Pagina Internet: http://www.academicjournals.org/

Domenii acoperite: științe medicale, științe sociale, științe biologice, științe agricole, științe fizice, inginerie, artă, educație, studii juridice.

Canadian Center of Science and Education

Pagina Internet: http://web.ccsenet.org/

Domenii acoperite: biologie, medicină, economie, management, științe, inginerie, științe sociale si umaniste.

Dart-Europe E-These Portal

Pagina Internet: http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

Domenii acoperite: multidisciplinară.

Directory of Open Access Books

Pagina Internet: http://www.doabooks.org/

Domenii acoperite: multidisciplinară.

GDNet MUSE Free Journals Access Portal

Pagina Internet: http://muse.jhu.edu/journals/index.html

Domenii acoperite: studii etnice, artă și arhitectură, educatie, film, teatru, istorie, lingvistică și literatură, jurnalism, biblioteconomie și știința informării, medicină și sănătate, muzică, filosofie, religie, științe (biologie, ecologie, matematică, paleontologie), științe sociale, studii.

HighWire Stanford University

Pagina Internet: http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

Domenii acoperite: multidisciplinară

Informații suplimentare: peste 2,000,000 articole full-text din aproape 7,000,000 articole.

International Scientific Press

Pagina Internet: http://www.scienpress.com/Default.asp

Domenii acoperite: economie și statistică, matematică si calculatoare, științe aplicate (medicină aplicată, știința Pământului, inginerie geotehnică)

Internet Archive

Pagina Internet: http://www.archive.org/

Colecții: cărți, filme, muzică, înregistrări video, programe de calculator, pagini web.

Modern Education and Computer Science Publisher

Pagina Internet: http://www.mecs-press.org/

Domenii acoperite: tehnologia educației, știința caluclatoarelor, sisteme inteligente, tehnologia informației, rețele de calculatoare, electronică.

NATURE.COM

Pagina Internet: www.nature.com

Domenii acoperite: științele vieții, științe fizice, științe Pământului, știința mediului, chimie, medicină.

Informații suplimentare: acces deschis parțial.

OpenJ-Gate

Pagina Internet: http://openj-gate.org/

Domenii acoperite: multidisciplinară.

Oxford Journals – Oxford Open Pagina Internet: http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/open_access_titles.html

Domenii acoperite: biologie, medicină, drept, chimie, botanică, sănătate, ecologie, toxicologie etc.

Science Publications

Pagina Internet: http://thescipub.com/

Domenii acoperite: multidisciplinară.

Scientific Electronic Library Online (SCIELO)

Pagina Internet: http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en

Domenii acoperite: științe agricole, științe sociale aplicate, științe biologice, chimie, inginerie, științe exacte, științele Pământului, geoștiințe, sănătate, științe umaniste, lingvistică, artă, matematică etc.

Informații statistice: peste 900 jurnale, peste 350,000 articole.

Scientific Research. SCIRP Open Access

Pagina Internet: http://www.scirp.org/

Domenii acoperite: știință, tehnologie, medicină.

Informații statistice: peste 150 jurnale în acces deschis.

Sciknow Publications

Pagina Internet: http://www.sciknow.org/journals/

Domenii acoperite: agricultură, arhitectură, biologie, științele vieții, chimie, materiale, știința calculatoarelor, știința mediului, economie, management, educație, drept, științe politice, medicină și sănătate, filosofie, matematică, fizică, științe sociale, tehnologie și inginerie.

DEPOZITE DIGITALE INSTITUȚIONALE

Accesul Deschis este accesul on-line, gratuit, imediat la textul integral a publicațiilor ştiinţifice pentru oricine, oricând şi oriunde, în toată reţeaua global, acestea fiind productia stiintifica a unei institutii: disertații: teze de doctorat, materiale de predare, lucrări științifice, lucrări ale conferințelor organizate de instituție, rapoarte de cercetare etc.

Biblioteca stiintificaASEM. Pagina Internet Internet:http://irek.ase.md/xmlui/

ARTHRA

Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați

Pagina Internet: http://www.arthra.ugal.ro

ASPECKT

Universitatea „Transilvania” din Brașov

Pagina Internet: http://aspeckt.unitbv.ro/jspui/

BASE – Bielefeld Academic Search Engine

Universitatea Bielefeld Germania

Pagina Internet: http://www.base-search.net/

Colecții: peste 25 milioane înregistrări din peste 1720 depozite instituționale din întreaga lume.

Digital Library

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

Pagina Internet: http://dspace.bcucluj.ro/

DRIVER

Networking European Scientific Repositories

Pagina Internet: http://www.driver-repository.eu/

Colecții: peste 3,500,000 publicații științifice din articole jurnale, disertații, cărți, prelegeri, rapoarte etc. din peste 295 depozite din 38 țări.

ETH Institutional Repository e-collection

ETH Zürich Elveția

Pagina Internet: http://e-collection.library.ethz.ch/collection/eth:55

Colecții: teze doctorat si disertații, rapoarte cercetare, lucrări ale conferințelor, rapoarte anuale, reviste.

IRCULB

Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” din București

Pagina Internet: http://cachescan.bcub.ro:8080/jspui/

BIBLIOTECI ON-LINE

Lincuri utile:

 • Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – http://agepi.gov.md/
 • Institutul Naţional de Standardizare – http://www.standard.md/
 • Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (Repozitoriu tezelor de doctor) – http://www.cnaa.md/
 • Institutul de dezvoltare a Societatii Informationale – http:www.idsi.md
 • http://www.almamater.md/ – Centrul de Strategii şi Tehnologii Universitare Pro Bologna.
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ) –  http://www.doaj.org
 • Pentru traduceri – Site-ul www.translate.ru.

Enciclopedii online

Instituţii Europene:

Europeană: http://ec.europa.eu
Parlamentul European: http://www.europarl.europa.eu
Consiliul Uniunii Europene: http://www.consilium.europa.eu
Curtea Europeana de Conturi: http://www.eca.europa.eu
Ombudsmanul European: http://www.ombudsman.europa.eu
Curtea de Justiţie a Comisiilor Europene: http://curia.eu.int
Controlorul European pentru Protecţia Datelor: http://www.edps.europa.eu