Revista

RELAŢII INTERNAŢIONALE. PLUS – O NOUĂ REVISTĂ ŞTIINŢIFICĂ

ri_plus

Publicaţie ştiinţifico-practică, categoria “C”, cu Acces Deschis.

Creative Commons Attribution License (CC-BY)

creative commons

ISSN 1857-4440

eISSN 2587-3393

Acces online gratuit. 

Print run – 100 de exemplare

Periodicitatea – bianuală (trianuală)

Limba de publicare – română, engleză și unele materiale în alte limbi de circulație internațională

Versiunea online: http://irim.md/cercetare/revista-ri-plus/

Fondator – Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM)

 Revista științifico-pratică Relații Internaționale Plus este inclusă în baza de date naționale: Instrumentul Bibliometric Național (https://ibn.idsi.md/en/relatii-internationale).

logo

Politica editorială a Revistei științifico-practice Relații Internaționale Plus

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.

Cu privire la denumirea publicaţiei: de ce „Relaţii Internaţionale. Plus”, în special,  de ce „Plus”?

Este de remarcat, în primul rând, că etimologic “relaţiile internaţionale” reprezintă relaţiile între naţiuni/state. În acest sens, „plus” semnifică prezenţa în aceste relaţii a actorilor nestatali, care au pondere şi influenţă, inclusiv în stabilirea ordinii mondiale.

Scopul si obiectivele Revistei

 Revista științifico-practică „Relaţii Internaţionale. Plus” a fost înfiinţată de IRIM în anul 2011 şi înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova în data de 24 noiembrie 2017.

 Adresa juridică: str. Puşkin 54, Chişinău, Republica Moldova, MD-2005

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” a primit  statut de publicaţie ştiinţifică de profil, categoria “C”, prin Hotărîrea Nr. 15 din 29 ianuarie 2015 a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM și a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil, în baza Regulamentului Cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărîrea comună a Consiliului Suprem  pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM și a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare nr.196 din 18.10.2012

Politica editorială a revistei vizează susţinerea cercetătorilor în promovarea rezultatelor investigaţiilor desfăşurate în cadrul Laboratoarelor specializate: Interesul naţional şi procese integraţioniste contemporane; Relaţii economice internaţionale; Drepturile şi libertăţile persoanei: probleme actuale, oferindu-le autorilor posibilitatea să-şi exprime opiniile şi concepţiile originale despre diverse aspecte ale politicii interne şi externe a Republicii Moldova, despre integrarea europeană, integrarea regională, riscurile şi provocările globalizării, despre securitatea naţională. Inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.

Revista publică articole care respectă standardele aplicate publicaţiilor ştiinţifice, ceea ce înseamnă că acestea n-au fost publicate în alte reviste, cărţi sau edituri; abordează teme actuale pentru teoria şi practica politică, economică şi judiciară din Republica Moldova. De asemenea, sunt solicitate articole de la cadrele universitare, angajate la instituţiile cu care IRIM colaborează (peste 50 de instituţii din afara ţării).

Condiţii de publicare:

Articolele vor fi prezentate redacţiei în două limbi: română sau rusă şi engleză şi vor respecta regulile generale de scriere şi editare, stabilite de Colegiul de redacţie, reflectate în Regulamentul activităţii editoriale, aprobat de Consiliul ştiinţific şi Senatul IRIM.

Graficul de prezentare a articolelor: Nr. 1 – 1 aprilie; Nr. 2 –  1 septembrie. Numărul mediu de săptămîni dintre depunere și publicare: 7 – 8 săptămîni.

Pentru a exclude plagiatul, la prezentarea materialelor, Colegiul de redacţie va solicita de la autor declaraţie pe proprie răspundere potrivit punctului 4 al Regulamentului de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor ştiinţifice (Hotărîrea CSŞDT  și CNAA din 25 iunie 2015, modificat la 17.12.2015 ).

Articolele ştiinţifice sunt recenzate anonim de experţi în domeniu (recenzarea „double-blindˮ). Evaluarea de către doi referenţi independenţi a fiecărui articol este obligatorie. Deciziile finale privind editarea articolelor aparţin membrilor Colegiului de redacţie, care în baza recenziei prezentate, recomandă Consiliului ştiinţific să aprobe conţinutul numărului revistei transmis spre editare.

Responsabilitatea pentru originalitate şi informaţiile incluse în articole revine în totalitate autorilor, care, odată cu prezentarea lucrării, semnează o declaraţie, de tip non-plagiat, pe cont propriu. Colegiul de redacţie dispune de dreptul de a respinge materialele care nu corespund condiţiilor tehnice sau care au fost evaluate de experţi ca lipsite de valoare ştiinţifică.

Dreptul de autor al articolului publicat aparţine autorului, fără restricții.

Responsabilitatea asupra textului publicat revine în exclusivitate autorului. Opinia editorului poate fi diferită de cea a autorului.

Revista nu percepe taxe pentru depunerea, redactarea, recenzarea articolelor.

Autorul achită doar costul numărului de revistă (varianta tipărită)  – prețul de aproximativ 150 de lei (în dependență de volumul cărții).

Autorii ar trebui să îndeplinească criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSȘDT al AȘM, nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat și a autoreferatelor aprobat prin Hotărîrea Comisiei de Atestare a CNNA, nr. AT03/11 din 23 aprilie 2009.

Revista științifico-practică Relații Internaționale Plus – publicație științifico-practică cu Acces Deschis

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, fondator al revistei „Relaţii Internaţionale. Plus”, susține politica Accesului Deschis.

Revista se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, în baza Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY) (aprobat de Senatul IRIM, proces-verbal nr. 10 din 10.05.2017) și asigură accesul la publicația în cauză.

Arhiva Revistei științifico-practice Relații Internaționale Plus

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică (Ediţie specială) Nr.1 2011

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr.1 2012

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr.1 2013

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr.2 2013

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr.1 2014

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr. 2 2014

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr. 3 2014

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr. 1 (7) 2015

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr. 2 (8) 2015

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr. 1 (9) 2016

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr. 2 (10) 2016

Relatii Internaționale Plus – Revistă științifico-practică Nr. 1 (11) 2017

Relatii Internaționale Plus – Revistă științifico-practică Nr. 2 (12) 2017