Revista

RELAŢII INTERNAŢIONALE. PLUS – O NOUĂ REVISTĂ ŞTIINŢIFICĂ

ri_plus

Publicaţie ştiinţifico-practică, categoria „B”, cu Acces Deschis.

Creative Commons Attribution License (CC-BY)

creative commons

ISSN 1857-4440

eISSN 2587-3393

Acces online gratuit. 

Print run – 100 de exemplare

Periodicitatea – bianuală (trianuală)

Limba de publicare – română, engleză și unele materiale în alte limbi de circulație internațională

Versiunea online: http://irim.md/cercetare/revista-ri-plus/

Fondator – Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM)

 Revista științifico-pratică Relații Internaționale Plus este inclusă în baza de date internaționale: Directory of Open Access Journals  (https://doaj.org/toc/2587-3393) și naționale: Instrumentul Bibliometric Național (https://ibn.idsi.md/en/relatii-internationale).

 

www.ibn.idsi.md

logo_cropped

 

 

 

Directory of Open Access Journals

210x64

 

 

 

Directory of Research Journals Indexing | DRJI | Journal Indexing

SmallLogo

 

 

 

 

 

www.citefactor.org/

 

logo_wcmasthead_en

 

 

 

www.worldcat.org

 

De asemenea, Revista Relații Internaționale Plus este înregistrată în Directory of Research Journals Indexing | DRJI | Journal Indexing  (http://www.olddrji.lbp.world/Publisher/PublisherHome.aspx?uname=2587-3393), https://www.citefactor.org/journal/index/23397/relaii-internaionale-plus#.Xk6KOmgzaUl [https://www.citefactor.org/journal/index/23397/relaii-internaionale-plus#.Xk6Hq2gzaUk], http://www.worldcat.org/ (http://www.worldcat.org/title/relatii-internationale-plus-revista-stiintifico-practica/oclc/953815267&referer=brief_results).

Politica editorială a Revistei științifico-practice Relații Internaționale Plus

Revista „Relaţii Internaţionale Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.

Cu privire la denumirea publicaţiei: de ce „Relaţii Internaţionale. Plus”, în special,  de ce „Plus”?

Este de remarcat, în primul rând, că etimologic “relaţiile internaţionale” reprezintă relaţiile între naţiuni/state. În acest sens, „plus” semnifică prezenţa în aceste relaţii a actorilor nestatali, care au pondere şi influenţă, inclusiv în stabilirea ordinii mondiale.

Scopul si obiectivele Revistei

 Revista științifico-practică „Relaţii Internaţionale. Plus” a fost înfiinţată de IRIM în anul 2011 şi înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova în data de 24 noiembrie 2017.

 Adresa juridică: str. Puşkin 54, Chişinău, Republica Moldova, MD-2005

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” a primit  statut de publicaţie ştiinţifică de profil, categoria „B”, prin Decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare nr. 16 din 9 iulie 2019 cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice.

Politica editorială a revistei vizează susţinerea cercetătorilor în promovarea rezultatelor investigaţiilor desfăşurate în cadrul Laboratoarelor specializate: Interesul naţional şi procese integraţioniste contemporane; Relaţii economice internaţionale; Drepturile şi libertăţile persoanei: probleme actuale, oferindu-le autorilor posibilitatea să-şi exprime opiniile şi concepţiile originale despre diverse aspecte ale politicii interne şi externe a Republicii Moldova, despre integrarea europeană, integrarea regională, riscurile şi provocările globalizării, despre securitatea naţională. Inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.

Revista publică articole care respectă standardele aplicate publicaţiilor ştiinţifice, ceea ce înseamnă că acestea n-au fost publicate în alte reviste, cărţi sau edituri; abordează teme actuale pentru teoria şi practica politică, economică şi judiciară din Republica Moldova. De asemenea, sunt solicitate articole de la cadrele universitare, angajate la instituţiile cu care IRIM colaborează (peste 50 de instituţii din afara ţării).

Revista științifico-practică Relații Internaționale Plus – publicație științifico-practică cu Acces Deschis

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, fondator al revistei „Relaţii Internaţionale. Plus”, susține politica Accesului Deschis.

Revista se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, în baza Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY) (aprobat de Senatul IRIM, proces-verbal nr. 10 din 10.05.2017) și asigură accesul la publicația în cauză.

Arhiva Revistei științifico-practice Relații Internaționale Plus