COLEGIUL DE REDACȚIE

Componența

Oakley Square Sunglasses
Sergiu NAZARIA,

Redactor-șef,

doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

sergnazar@mail.ru

Ludmila ROŞCA,

Redactor-șef adjunct,

doctor habilitat în filosofie, profesor universitar,

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

roscaludmila@mail.ru

Valentin BENIUC,

Redactor-științific,

doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

irim@irim.md

Stanislav CERNEAVSCHII,

doctor habilitat în istorie, profesor universitar,

Centrul de Cercetări Ştiinţifice, МГИМО(У), Federaţia Rusă

bolgova@mgimo.ru

post-soviet@mgimo.ru

 

Stanislav KNIAZEV,

doctor habilitat în drept, profesor universitar,

Universitatea Internațională МИТСО, Republica Belarus

mitso@mitso.bu

Artiom MALGHIN
Artiom MALGHIN,

doctor în științe politice, conferențiar universitar,

МГИМО(У), Federaţia Rusă

rectorat@inno.mgimo.ru

artemmalgin@gmail.com

Vladimir GUTUROV, 

doctor habilitat în filosofie, profesor universitar,

Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă

gut-50@mail.ru

Galina Pogoneț
Iordan Gheorghe BĂRBULESCU,

doctor în științe politice, profesor universitar, SNSPA

iordan.barbulescu@snspa.ro

 

Vasilii SACOVICI

Vasilii SACOVICI,

doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

Universitatea Internațională МИТСО, Republica Belarus

113vs@mail.ru

Ion IGNAT,

doctor în ştiinţe economice, profesor universitar,

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

ignation@uaic.ro

Valerii KOPEIKA,

doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

Institutul de Relații Internaționale

al Universității Naționale „Taras Șevcenkoˮ din Kiev, Ucraina

office@iir.kiev.ua

Ioan HORGA

Ioan HORGA,

doctor în științe politice, profesor universitar,

Universitatea din Oradea, România

horga@uoradea.ro

 

Mitchell A. BELFER,

doctor în relaţii internaţionale, profesor universitar,

Universitatea Metropolitană din Praga, Republica Cehă

belfer@cejiss.org

 Ludmila LIPCOVA,

doctor în istorie, Facultatea de Relaţii Internaţionale

a Universităţii Economice din Bratislava, doctor habilitat în ştiinţe economice,

profesor universitar, Republica Slovacă

lipkova@euba.sk

Stanislav MRAZ,

doctor habilitat în drept, profesor universitar,

Universitatea «DANUBIUS», Republica Slovacă

stanislav.mraz@vsdanubius.sk

Alexandru BURIAN,

doctor habilitat în drept, profesor universitar, CNAA

alexandruburian@yahoo.com

 

Victor JUC,

doctor habilitat în științe politice,

profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, AŞM

juc.victor@gmail.com

vasile sacovich
Valeriu CUȘNIR,

doctor habilitat în drept, profesor universitar,

Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, AŞM

cusnirvm@gmail.com

Iurii CROTENCO,

doctor habilitat în științe economice, profesor universitar,

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

crotenco@mail.ru

 Chris GRANT
Chris GRANT,

doctor în ştiinţe politice, Universitatea din Mercer,

oraşul Macon, Statul Georgia, SUA

grant_jc@mercer.edu

 

IVAN CURDOV
Vitalie CAZACU,

doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar,

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

emrei@mail.ru

Mihail BÎRGĂU,

doctor habilitat în drept, profesor universitar,

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

m.birgau@mail.ru