Comisia de referenţi

COMISIA DE REFERENŢI

ai Revistei ştiinţifico-practice „Relații Internaționale Plusˮ

Nr d/o Membrii comisiei Telefon, E-mail
1. Relații Internaționale și Științe Politice
Pantelimon Varzari, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, AŞM 069466986; pvarzari@yahoo.com
Bencheci Marcel, doctor în ştiinţe politice, cercetător, Centrul de Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice, AŞM 069872056; marcelbencheci@mail.ru
Lavric Aurelian, doctor în istorie, conferențiar universitar, Institutul Militar Alexandru cel Bun 069062133; aurelian.lavric@mail.ru
Sprînceană Mihai, doctor în istorie, conferențiar universitar, IRIM 069147899; m_sprinceana@yahoo.com
Midrigan Pavel, doctor în științe politice, conferențiar universitar, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stereˮ 069137253; pavel.midrigan@mail.ru
Șevcenco Ruslan, doctor în istorie, conferențiar universitar, Institutul de Politică Eficientă 068045220; rsevcenco@gmail.com
2. Economie Mondială și Relații Economice Internaționale
Roșca Petru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, ULIM 079930533, petrurosca08@gmail.com
Iliadi Gheorghe, doctor habilitat în științe economice, profesor cercetător, INCE 079211163; iliadi@gmail.com
Lobanova Natalia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, ASEM 069359225; n17@inbox.ru
Nirean Elena, doctor în științe economice, conferențiar universitar, UASM 068364646; ni-lena@mail.ru
Zaharco Silvia, doctor în științe economice, conferențiar universitar, UASM 079544676; silviazaharco@mail.ru
3. Drept
Cojocaru Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar, USM 079442491; ecojocari@rambler.ru
Guțanu Eugen, doctor în drept, conferențiar universitar, IRIM 079402705; egutan@bk.ru
Lazari Constantin, doctor în drept, conferențiar universitar, IRIM 060115779; constantin_l@mail.ru
Buruiană Ion, doctor în drept, conferențiar universitar, IRIM 079057555; ionburuianac@yahoo.com
Dabija Tatiana, doctor în drept, IRIM 069157110; dabijatatiana@mail.ru