EXIGENŢE PENTRU AUTORI

Textul articolelor va fi elaborat în fontul Times New Roman, corp – 12, la 1.5 interval şi prezentat în formă electronică şi tipărită, semnată de autor(i). De asemenea, articolele pot fi expediate pe adresa electronică: roscaludmila@mail.ru

Pentru relaţii suplimentare se indică  telefoanele de contact ale unuia dintre autori.

Articolele sunt  prezentate  Redacției, str. Puşkin, 54.

Telefon de contact: 022-21-09-78.

Structura articolului:

 • Pagina – format A4
 • Titlul se culege cu majuscule, în limbile română, rusă și engleză.
 • Prenumele şi numele autorilor (complet).
 • Titlul ştiinţifico-didactic (complet).
 • Afilierea (instituţia).
 • Adresa electronică.
 • CZU.
 • JEL (economie).
 • Includerea de tabele, diagrame sau schiţe pentru argumentarea tezei lansate este binevenită.

Elementele principale ale articolului ştiinţific:

 • Rezumatul(maximum 100 de cuvinte sau 20 de rînduri) în română şi abstract (în engleză).
 • Cuvinte – cheie(în română) şi  keywords (în engleză) – 5-8 cuvinte.
 • Introducere(actualitatea, semnificaţia practică a investigaţiei, originalitatea abordării).
 • Metodă şi material aplicat(se evidenţiază metodele şi principiile aplicate în procesul investigaţiei).
 • Rezultatele investigaţiei
 • Concluzii
 • Referinţe bibliografice(se recomandă conformarea regulilor expuse în Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA nr. AT03 din 23 aprilie 2009).

În text referinţele se numerotează prin cifre încadrate în paranteze pătrate (de exemplu: [2], [5-8]) şi se prezintă la sfârşitul articolului într-o listă aparte în ordine alfabetică.

Referinţele se prezintă în modul următor:

 1. Acte legislative (ex.: Codul Penal al Republicii Moldova, Nr. 985 din  18.04.2002. //În: Monitorul Oficial al RM , Nr. 72-74, art Nr. 195, 14.04.2009. MODIFICAT: LP225 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.790; în vigoare 29.12.17).
 2. Articole în reviste şi în culegeri de articole: numele autorilor, titlul articolului, denumirea revistei (culegerii) cu abrevierile acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile de început şi sfârşit, (ex.: Groza Liviu. Discursul politic şi sloganul publicitar – surse ale frazeologiei româneşti actuale // – Bucureşti, 1999, vol. III – IV, p. 14-16.).
 3. Cărţi: numele autorilor,denumirea completă a cărţii, locul editării, anul editării, numărul total de pagini (ex.:  Fisichella Domenico. Știința politică, probleme, concepte, teorii. Iași: Polirom, 2007. – 406 p.).
 4. Surse electronice (ex.: Codul Penal al Republicii Moldova, Nr. 985 din  18.04.2002. // În: http://lex.justice.md/md/331268/, vizualizat 25.12.2012.).

Figurile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text. Sub figură sau tabel se indică numărul de ordine şi legenda respectivă. Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.