Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică (Ediţie specială) Nr.1, 2011

Publicaţie ştiinţifico-practică, categoria “C”, cu Acces Deschis.

Creative Commons Attribution License (CC-BY)

creative commons

ISSN 1857-4440

eISSN 2587-3393

Acces online gratuit. 

Print run – 100 de exemplare

Periodicitatea – bianuală (trianuală)

Limba de publicare – română, engleză și unele materiale în alte limbi de circulație internațională

Versiunea online: http://irim.md/cercetare/revista-ri-plus/

Fondator – Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM)

Adresa Redacției:

str. Pușkin 54, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD 2005

Telefon/fax: 022-21-09-78; E-mail:  ludmilarosca.com@gmail.com

 

Relaţii internaţionale. Plus
revista ri plus irim
pdf-icon Descarcă PDF

2015 (2 din 2) »

2

1

2014 (3 din 3) »

3

2

1

2013 (2 din 2) »

2

1

2012 (1 din 1) »

1

2011 (1 din 1) »

1

Articole ştiinţifice în: Română: 0; Rusă: 0; Franceză: 0; Engleză: 15.

Rezumate în: Română: 15; Rusă: 0; Franceză: 0; Engleză: 15.

Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice „Delimitarea şi demarcarea frontierelor de stat. Experienţa internaţională”

Сергей ПИРОЖКОВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Украины в Республике Молдова
Приветственное слово … 9

Valentin BENIUC, rector IRIM, doctor habilitat în politologie, profesor universitar
Limonologia şi trei dificultăţi în procesul de stabilire a frontierelor de stat ale Republicii Moldova … 12

Станислав ЧЕРНЯВСКИЙ, директор Центра постсоветских исследований МГИМО (У) МИД РФ, доктор исторических наук
Внешнеполитические аспекты пограничной безопасности Российской Федерации … 18

Liviu DUMITRU, şef serviciu în cadrul Direcţiei Drept Internaţional şi Tratate din Ministerul Afacerilor Externe al României
Practica României cu privire la delimitarea şi demarcarea frontierelor terestre şi a spaţiilor maritime … 30

Владимир КАЙДАСЬ, советник Отдела правового оформления государственной границы МИД Украины
Договорно-правовое оформление государственной границы Украины c соседними странами … 38

Сергей ПАВЛЕНКО, эксперт Центра антикризисных исследований, г. Киев, Украина
Современные проблемные вопросы делимитации и демаркации государственных границ … 43

Vitalie GAMURARI, doctor în drept, conferenţiar universitar, ULIM
Delimitarea frontierelor în practica internaţională: aspecte jurisdicţionale şi politico-diplomatice … 48

Ludmila ROŞCA, doctor habilitat în filosofie, IRIM
Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova: obiective prioritare … 61

Valeriu CERBA, şef al Cabinetului Ministrului Afacerilor Interne al RM, colonel de poliţie, doctor în drept
Sporirea rolului MAI şi Serviciului Grăniceri în procesul de consolidare a cooperării organelor de drept în domeniul de management integrat al frontierei de stat … 68

Alexandru BURIAN, preşedinte al Asociaţiei de Drept Internaţional din Republica Moldova, doctor habilitat în drept, profesor universitar
Regimul de frontieră şi problema modificărilor teritoriale în dreptul internaţional contemporan … 71

Veaceslav BERBECA, IDIS VIITORUL
Frontiera moldo-ucraineană – un test pentru suveranitatea Republicii Moldova? … 77

Василий САКОВИЧ, доктор политических наук, профессор, Белорусский национальный технический университет
Влияние процессов трансформации функций и суверенитета государства в условиях глобализации на роль и функции государственных границ … 88

Victor JUC, doctor în filosofie, conferenţiar universitar, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM
Impactul globalizării asupra eroziunii suveranităţii de stat circumscrise teritorial … 99

Teodor CÂRNAŢ, director executiv al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Marina CÂRNAŢ, USM
Natura juridică a teritoriului şi raporturile dintre stat şi teritoriu …111

Евгений МОИСЕЕНКО, профессор кафедры экономики Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (Минский филиал), кандидат экономических наук, доцент, Беларусь
Национальная безопасность и обеспечение пограничной безопасности Республики Беларусь … 117

Ion BURUIANĂ, doctor în drept, IRIM
Concepţia frontierelor de stat în condiţiile integrării europene … 123

Valeriu GUREU, IRIM
Extinderea zonei UE-NATO în contextul sistemului internaţional …. 128

Angela CUCIURCĂ, doctor în drept, IRIM
Rodica CUCIURCĂ, Universitatea „Perspectiva-INT”
Unele aspecte ale problematicii privind delimitarea şi demarcarea frontierelor de stat … 132

Constantin LAZARI, doctor în drept, IRIM
Europa şi buna vecinătate … 136