Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică (Ediţie specială) Nr.1, 2011

Publicaţie ştiinţifico-practică, categoria “C”, cu Acces Deschis.

Creative Commons Attribution License (CC-BY)

creative commons

ISSN 1857-4440

eISSN 2587-3393

Acces online gratuit. 

Print run – 100 de exemplare

Periodicitatea – bianuală (trianuală)

Limba de publicare – română, engleză și unele materiale în alte limbi de circulație internațională

Versiunea online: http://irim.md/cercetare/revista-ri-plus/

Fondator – Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM)

Adresa Redacției:

str. Pușkin 54, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD 2005

Telefon/fax: 022-21-09-78; E-mail: roscaludmila@mail.ru

 

Relaţii internaţionale. Plus
revista ri plus irim
pdf-icon Descarcă PDF

Numere înregistrate:

2015 (2 din 2) »

2

1

2014 (3 din 3) »

3

2

1

2013 (2 din 2) »

2

1

2012 (1 din 1) »

1

2011 (1 din 1) »

1

Articole ştiinţifice în: Română: 0; Rusă: 0; Franceză: 0; Engleză: 15.

Rezumate în: Română: 15; Rusă: 0; Franceză: 0; Engleză: 15.

Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice „Delimitarea şi demarcarea frontierelor de stat. Experienţa internaţională”

Сергей ПИРОЖКОВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Молдова

Приветственное слово 

Valentin BENIUC, rector IRIM, doctor habilitat în politologie, profesor universitar

Limonologia şi trei dificultăţi în procesul de stabilire a frontierelor de stat ale Republicii Moldova 

Станислав ЧЕРНЯВСКИЙ, директор Центра постсоветских исследований МГИМО (У) МИД РФ, доктор исторических наук

Внешнеполитические аспекты пограничной безопасности Российской Федерации

Liviu DUMITRU, şef serviciu în cadrul Direcţiei Drept Internaţional şi Tratate din Ministerul Afacerilor Externe al României

Practica României cu privire la delimitarea şi demarcarea frontierelor terestre şi a spaţiilor maritime

Владимир КАЙДАСЬ, советник Отдела правового оформления государственной границы МИД Украины

Договорно-правовое оформление государственной границы Украины c соседними странами

Сергей ПАВЛЕНКО, эксперт Центра антикризисных исследований, г. Киев, Украина

Современные проблемные вопросы делимитации и демаркации государственных границ

Vitalie GAMURARI, doctor în drept, conferenţiar universitar, ULIM

Delimitarea frontierelor în practica internaţională: aspecte jurisdicţionale şi politico-diplomatice

Ludmila ROŞCA, doctor habilitat în filosofie, IRIM

Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova: obiective prioritare

Valeriu CERBA, şef al Cabinetului Ministrului Afacerilor Interne al RM, colonel de poliţie, doctor în drept

Sporirea rolului MAI şi Serviciului Grăniceri în procesul de consolidare a cooperării organelor de drept în domeniul de management integrat al frontierei de stat

Alexandru BURIAN, preşedinte al Asociaţiei de Drept Internaţional din Republica Moldova, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Regimul de frontieră şi problema modificărilor teritoriale în dreptul internaţional contemporan

Veaceslav BERBECA, IDIS VIITORUL

Frontiera moldo-ucraineană – un test pentru suveranitatea Republicii Moldova?

Василий САКОВИЧ, доктор политических наук, профессор,  Белорусский национальный технический университет

Влияние процессов трансформации функций и суверенитета государства в условиях глобализации на роль и функции государственных границ

Victor JUC, doctor în filosofie, conferenţiar universitar, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM

Impactul globalizării asupra eroziunii suveranităţii de stat circumscrise teritorial

Teodor CÂRNAŢ, director executiv al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar

Marina CÂRNAŢ, USM

Natura juridică a teritoriului şi raporturile dintre stat şi teritoriu

Евгений МОИСЕЕНКО, профессор кафедры экономики Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (Минский филиал), кандидат экономических наук, доцент, Беларусь

Национальная безопасность и обеспечение пограничной безопасности Республики Беларусь

Ion BURUIANĂ, doctor în drept, IRIM

Concepţia frontierelor de stat în condiţiile integrării europene

Valeriu GUREU, IRIM

Extinderea zonei UE-NATO în contextul sistemului internaţional

Angela CUCIURCĂ, doctor în drept, IRIM

Rodica CUCIURCĂ, Universitatea „Perspectiva-INT”

Unele aspecte ale problematicii privind delimitarea şi demarcarea frontierelor de stat

Constantin LAZARI, doctor în drept, IRIM

Europa şi buna vecinătate