Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr.1, 2012

Publicaţie ştiinţifico-practică, categoria “C”, cu Acces Deschis.

Creative Commons Attribution License (CC-BY)

creative commons

ISSN 1857-4440

eISSN 2587-3393

Acces online gratuit. 

Print run – 100 de exemplare

Periodicitatea – bianuală (trianuală)

Limba de publicare – română, engleză și unele materiale în alte limbi de circulație internațională

Versiunea online: http://irim.md/cercetare/revista-ri-plus/

Fondator – Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM)

Adresa Redacției:

str. Pușkin 54, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD 2005

Telefon/fax: 022-21-09-78; E-mail:  ludmilarosca.com@gmail.com

 

Relaţii Internaţionale. Plus
revista ri plus irim
pdf-icon Descarcă PDF

Numere înregistrate:

2015 (2 din 2) »

2

1

2014 (3 din 3) »

3

2

1

2013 (2 din 2) »

2

1

2012 (1 din 1) »

1

2011 (1 din 1) »

1

Articole ştiinţifice în: Română: 9; Rusă: 4; Franceză: 0; Engleză: 0.

Rezumate în: Română: 12; Rusă: 0; Franceză: 0; Engleză: 12.

 
Clasa de mijloc şi stabilitatea sistemului politic. SUA – Rusia: studiu comparat. Partea I 9-21
Stepaniuc Victor
Возникновение Бессарабской проблемы в конце первой мировой войны и её отражение в историографии и мемуарах румынских политиков 22-38
 Nazaria Sergiu
Fundamentalismul islamic şi securitatea internaţională 39-47
Furtună Petru
Политическая доктрина, этика большевизма и современные международные отношения (часть первая) 48-66
Volcov Eduard
Политическая доктрина и этика большевизма и современные международные отношения (часть вторая) 67-79
 Volcov Eduard
Procesul migraţionist şi exodul intelectual din Republica Moldova (2001 – 2012) 80-84
Antoci Natalia, Cavcaliuc Lucia
Turismul rural – domeniu important al relaţiilor economice internaţionale 85-95
Ţurcanu Rina, Roşca Călin
Aprobarea calităţii de personalitate juridică
internaţională a Uniunii Europene
96-106
Beniuc Valentin, Beniuc Liliana
Aspecte privind drepturile şi obligațiile depozitarului în cadrul contractului de depozit 107-110
Casapu Diana
Reglementarea răspunderii penale pentru infracţiunile în domeniul informatic în legislaţia Republicii Moldova 120-128
Bădărău Elena
Програмный прогресс ЕС в области космических технологий 129-137
Creangă Ala
Noţiunea şi trăsăturile esenţiale ale normei juridice 138-147
Balan Andrei
Invocarea excepţiei de incompetenţă în cadrul procedurii arbitrale 148-153
Buruiană Ion