Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr.1, 2013

Publicaţie ştiinţifico-practică, categoria “C”, cu Acces Deschis.

Creative Commons Attribution License (CC-BY)

creative commons

ISSN 1857-4440

eISSN 2587-3393

Acces online gratuit. 

Print run – 100 de exemplare

Periodicitatea – bianuală (trianuală)

Limba de publicare – română, engleză și unele materiale în alte limbi de circulație internațională

Versiunea online: http://irim.md/cercetare/revista-ri-plus/

Fondator – Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM)

Adresa Redacției:

str. Pușkin 54, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD 2005

Telefon/fax: 022-21-09-78; E-mail:  ludmilarosca.com@gmail.com

 

Relaţii internaţionale. Plus
revista ri plus irim
pdf-icon Descarcă PDFNumere înregistrate:

2017 (2 din 2) »

2(12)

1(11)

2016 (2 din 2) »

2(10)

1(9)

2015 (2 din 2) »

2

1

2014 (3 din 3) »

3

2

1

Articole ştiinţifice în: Română: 4; Rusă: 5; Franceză: 1; Engleză: 1.

Rezumate în: Română: 11; Rusă: 0; Franceză: 0; Engleză: 11.

SUMAR
RELAŢIILE INTERNAŢ IONALE – DOMENIU SPECIFIC DE ACT IVITATE INTELECTUALĂ. CONTRIBUŢIA INSTITUŢIILOR DE PROFIL

Discursuri consacrată aniversării a X-a a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova, 2 aprilie 2013

CONTRIBUŢIA INSTITUTULUI DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOSCOVA ÎN PREGĂTIREA CADRELOR DIPLOMATICE ………………… 9
Stanislav CERNEAVSCHI, doctor habilitat în istorie, directorul Centrului cercetărilor post-sovietice a MAE a Rusiei

SOFT POWER – FACTOR AL COMUNICĂRII MULTICULTURALE …………. 19
Elena PONOMAREVA, doctor habilitat în politologie, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moscova, Rusia

CONSTITUIREA ŞI DEZVOLTAREA SERVICIULUI DIPLOMATIC ÎN REPUBLICA BELARUS………………………………………………… 30
Olga LAZORKINA, doctor în istorie, Universitatea de Stat din Belarus

POLITICA MULTICULTURALISMULUI ŞI CARACTERUL POLIETNIC AL STATULUI – FACTORI IMPORTANŢI AI REINTEGRĂRII ŢĂRII ŞI A MENŢINERII SUVERANITĂŢII STATALE……. 43
Eduard VOLCOV, doctor în filosofie, IRIM

RELAŢII INTERNAŢIONALE:

ABORDĂRI ISTORICO-FILOSOFICE FILOSOFIA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE: statutul social, semnificaţia practică ……………………………………………………………. 63
Ludmila ROŞCA, doctor habilitat în filosofie, IRIM

HIPERMEDIA ŞI CULTURA INDUSTRIILOR EDUCAŢIEI ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢARE MULTIDIMENSIONALĂ ………………………………. 72
Carolina DODU-SAVCA, doctor în filologie, IRIM

STATUL MOLDOVENESC CONTEMPORAN ŞI PACTUL MOLOTOV-RIBBENTROP ………………………………………………………………………. 82
Victor STEPANIUC, doctor în istorie, IRIM

DREPTUL NAŢIONAL ŞI LEGISLAŢIA INTERNAŢ IONALĂ MEDIEREA ÎN SPAŢIUL EUROPEAN ……………………………………………………… 90
Constantin LAZARI, doctor în drept, IRIM

LOCUL ŞI ROLUL IZVOARELOR DERIVATE ÎN DREPTUL UNIUNII EUROPENE: PERIOADA POST-LISABONA ……………………………………………. 104
Vasile CUCERESCU, IRIM

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ÎN CONTE XTUL GLOBALI ZĂRII METODOLOGIA ŞI INSTRUMENTELE POLITICII MACROPRUDENŢIALE………………………………………………………………………… 115
Radu CUHAL, doctor în economie, BNM
Ludmila STARIŢÎNA, doctor în economie BNM
Nicolae BASISTÎI, BNM

DISCURSURI POLEMICE DESPRE ASPECTUL ANTROPOLOGIC AL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE CONTEMPORANE ………………………………………………… 126
Vladimir GUTOROV, doctor habilitat în filosofie, Universitatea de Stat din Sankt-Peterburg