Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr.2, 2013

Publicaţie ştiinţifico-practică, categoria “C”, cu Acces Deschis.

Creative Commons Attribution License (CC-BY)

creative commons

ISSN 1857-4440

eISSN 2587-3393

Acces online gratuit. 

Print run – 100 de exemplare

Periodicitatea – bianuală (trianuală)

Limba de publicare – română, engleză și unele materiale în alte limbi de circulație internațională

Versiunea online: http://irim.md/cercetare/revista-ri-plus/

Fondator – Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM)

Adresa Redacției:

str. Pușkin 54, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD 2005

Telefon/fax: 022-21-09-78; E-mail:  ludmilarosca.com@gmail.com

 

Relaţii internaţionale. Plus
revista ri plus irim
pdf-icon Descarcă PDFNumere înregistrate:

2017 (2 din 2) »

2(12)

1(11)

2016 (2 din 2) »

2(10)

1(9)

2015 (2 din 2) »

2

1

2014 (3 din 3) »

3

2

1

Articole ştiinţifice în: Română: 12; Rusă: 2; Franceză: 0; Engleză: 0.

Rezumate în: Română: 14; Rusă: 0; Franceză: 0; Engleză: 14.

SUMAR POLITICI INT ERNE ŞI INTERNAŢIONALE: ASPECTE ISTORICO – TEORETICE

GEOPOLITICA ŞI GEOENERGETICA ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE ……….. 9
Ludmila ROŞCA, doctor habilitat în filosofie, IRIM
Elvira SENIC, doctorand, IRIM

CLASA DE MIJLOC ŞI STABILITATEA SISTEMULUI POLITIC. SUA – RUSIA: STUDIU COMPARAT. Partea a II-a …………………………………….. 20
Victor STEPANIUC, doctor în istorie, IRIM

INTERESULNAŢIONAL/STATAL- FACTOR DETERMINANTAL POLITIII EXTERNE ………………………………………………………………………………… 32
Andrei NICOLENCO, magistru în ştiinţe politice, IRIM

DOCTRINA POLITICĂ, ETICA BOLŞEVISMULUI ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE CONTEMPORANE. Partea a III-a …………………………….. 45
Eduard VOLCOV, doctor în filosofie, IRIM

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ: DIMENSIUNEA NAŢIONALĂ ŞI INTERAŢIONALĂ

APLICAREA POLITICILOR PATERNALISTE PE PIAŢA ŢĂRILOR EMERGENTE CA UN PRODUS INVESTIŢIONAL OMOGEN ……………………. 68
Alexandru GRIBINCEA, doctor habilitat în economie, IRIM
Aliona DANILIUC, doctorand, ULIM

CĂILE ŞI DIRECŢIILE DE PERFECŢIONARE A SISTEMULUI DE COMUNICARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ……………………………………………. 82
Vitalie CAZACU, doctor în economie, IRIM
Orest DABIJA, doctorand, AŞM

DREPTULNAŢIONAL ŞI DREPTUL EUROPEAN:DIMENSIUNEA PRACTICĂ

REGLEMENTAREAJURIDICO-ECONOMICĂADREPTULUI INTERNAŢIONALAL MEDIULUI……………………………………………………………. 94
Constantin LAZARI, doctor în drept, IRIM

REPARAREA PREJUDICIULUI CONTRACTUAL ÎN DIFERITE SISTEME DE DREPT ……………………………………………………………………………… 102
Violeta MELNIC, doctor în drept, IRIM
Ala CREANGĂ, IRIM

IMPACTULCAZURILOR CEDO CONTRA MOLDOVEIASUPRA PRACTICII JUDICIARE AUTOHTONE DE APLICARE A LEGII PENALE ÎN TIMP…………………………………………………………………….. 124
Sergiu CERNOMOREŢ, doctor în drept, IRIM

INTEGRAREA ECONOMICĂ A UNIUNII EUROPENE ÎN CONTEXTUL DREPTULUI INTERNAŢIONAL AL AFACERILOR ………………………………… 134
Valeriu GUREU, magistru în ştiinţe politice, IRIM

LEASINGUL – CONTRACT MODERN ÎN DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL …………………………………………………………………………………. 147
I. MĂMĂLIGĂ, doctor în drept, Institutul de Ştiinţe Juridice şi Politice al AŞM
A. CREŢU, magistru în relaţii internaţionale, Institutul de Ştiinţe Juridice şi Politice al AŞM

PRINCIPIULLIBERTĂŢII CONTRACTUALE – PRINCIPIU DIRECTORAL CONTRACTELOR CIVILE…………………………………………….. 161
Diana CASAPU, magistru în drept, IRIM

CONSFINŢIREA NORMELOR DE DREPT PRIVAT ÎN CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA ……………………………………………………………………….. 172
Andrei BALAN, magistru în drept, IRIM

DISCURSURI POLEMICE

NOTIŢELE UNUI PESIMIST ………………………………………………………………….. 181
Aron ŞNEER, doctor în istorie, Israel