IRIM – Prezentare generală

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM), cu statut de instituţie de învăţământ superior universitar de stat, a fost fondat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 345 din 21 martie 2003.
Fondarea IRIM vine să răspundă unei necesităţi stringente a Republicii Moldova de instruire a specialiştilor de înaltă calificare profesională, capabili să desfăşoare o eficientă activitate politică, diplomatică, economică, jurisdicţională, comunicaţională, în vederea afirmării plenare a Republicii Moldova pe arena internaţională.

Dezvoltarea şi consolidarea continuă a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova este determinată de următoarele considerente:

  • politica externă a Republicii Moldova devine una complexă, profund specializată şi determină necesitatea implicării competente a specialiştilor instruiţi la un înalt nivel profesional;
  • activitatea Republicii Moldova, pe arena internaţională, implică promovarea nu doar a politicii externe, dar şi realizarea unei politici internaţionale, multilaterale cu caracter deosebit de complex şi profund;
  • globalizarea relaţiilor internaţionale presupune aplicarea unui instrumentariu complex ce ţine de diplomaţia economică, relaţiile economice internaţionale, comerţul internaţional, dreptul internaţional în demersul activităţii externe şi internaţionale a statului moldovenesc;
  • dreptul internaţional, fiind una din filierele esenţiale ale activităţii Republicii Moldova pe plan extern şi internaţional, nu comportă simple acţiuni de racordare a legislaţiei naţionale la exigenţele juridice internaţionale, ci necesită formarea unei şcoli naţionale de promovare a practicii jurisdicţionale internaţionale, axate inclusiv pe valorile europene;
  • amplasarea geografică, geopolitică, geoeconomică a Moldovei comportă necesitatea implicării specialiştilor în toate domeniile de activitate externă şi internaţională a Republicii Moldova, specialişti convinşi în necesitatea apărării profesioniste a securităţii şi interesului naţional;
  • doar realizarea unei politici competente şi profesioniste în politica externă şi internaţională a Republicii Moldova va contribui la promovarea eficientă a interesului şi securităţii naţionale.

Realizările Republicii Moldova pe arena internaţională vor depinde, în mod exclusiv, de conştientizarea necesităţii acceptării unei filosofii de politică externă bazată pe două principii definitorii ce sunt expresia manifestării unei inteligenţe diplomatice avansate: capacitatea de a înţelege esenţa şi formele de manifestare ale relaţiilor internaţionale şi abilitatea de orientare în complicatul domeniu al relaţiilor internaţionale.
În acest sens, menirea IRIM constă în a răspunde necesităţii primordiale de formare a specialiştilor de o ţinută morală şi academică indubitabilă, capabili să realizeze şi să promoveze idei inovatoare în politica internă şi internaţională a ţării.

Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova este unica instituţie de învăţământ superior de profil din republică, preocupată de pregătirea complexă a specialiştilor în toate domeniile relaţiilor internaţionale. Instruirea la IRIM se realizează conform Procesului de la Bologna şi este orientată spre ridicarea calităţii continuă a învăţămîntului superior. Procesul de studii este însoţit de un şir de stagii şi practici direcţionate spre formarea abilităţilor profesionale ale viitorilor specialişti. La toate facultăţile şi specialităţile IRIM, prin aplicarea tehnologiilor performante, sunt studiate obligatoriu două limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, italiana, germana) şi o a treia limbă la alegere.

IRIM în cooperare cu partenerii locali şi străini organizează conferinţe ştiinţifice, seminare, laboratoare de cercetări în domeniul relaţiilor internaţionale, editează anuare ştiinţifice. Majoritatea absolută a profesorilor IRIM au realizat stagieri în domeniu peste hotarele ţării.

În cadrul Institutului de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova se realizează o vastă serioasă activitate ştiinţifică pe diferite aspecte şi probleme ale relaţiilor internaţionale. În domeniul relaţiilor politice internaţionale şi al politicii externe a statului sunt cercetate aspectele ce vizează: istoria relaţiilor internaţionale; problemele contemporane vis-a-vis de integrarea europeană şi mecanismele cooperării la nivelul internaţional şi regional; studierea relaţiilor diplomatice ale diferitor state, inclusiv şi ale Republicii Moldova. În domeniul relaţiilor economice internaţionale sunt studiate sistemele financiare şi economice mondiale, rolul şi locul diferitor state în economia mondială, procesele integraţioniste internaţionale şi instituţiile financiare internaţionale, specificul comerţului şi al turismului internaţional. Legislaţia internaţională ce reglementează diferite domenii de activitate – economic, politic, comercial, social etc. – reprezintă obiectul de studiu pentru cercetătorii de la Facultatea Drept.

IRIM dispune de o bază metodică şi ştiinţifică unică în Republica Moldova, menţine relaţii de colaborare cu instituţii similare din Moscova, Kiev, Bucureşti, Cluj-Napoca, Seattle, Berlin, Budapesta, Varşovia, Praga, Bratislava, Sofia – în total 17 universităţi şi fundaţii internaţionale.

Profesorii IRIM au realizat mai multe stagii de pregatire în statele Uniunii Europene şi SUA, iar în fiecare an îşi fac stagiile profesionale conform standardelor de stat la cea mai prestigioasa instituţie de profil din regiune – МГИМО (У) din Moscova (Federaţia Rusă). În plus, studenţii dispun de posibilitatea de a lua cursuri de la profesorii din alte state, inclusiv prin sistemul studiilor la distanţă (on-line) în cadrul colaborării cu Universitatea Mercer (SUA), al Şcolilor de vară, organizate de către IRIM în colaborare cu Fundaţia germană Hans-Seidel. Astfel, din cohorta cadrelor didactice, care predau la IRIM, fac parte profesori asociaţi din SUA, Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus, România, Franţa, Germania, Italia etc.

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova înglobează patru facultăţi:

  1. Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice
  2. Facultatea Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale
  3. Facultatea Drept
  4. Facultatea Limbi Străine.

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM) este amplasat în centrul municipiului Chişinău, pe adresa: str. Puşkin, nr. 54.

Telefon / Fax: (373 22) 21 09 62;

Telefon: (373 22) 22 83 20

e-mail: irim@irim.md