Misiunea noastră, viziunea și valorile

IMG_5323Misiunea Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova este de a îmbina eficient şi constructiv procesul educaţional şi de cercetare ştiinţifică, manifest ce asigură crearea unei societăţi prospere, capabilă să evolueze politic, economic şi social. Aspectele esenţiale ce definesc specificul institutului vizează asigurarea unui demers cognitiv prin educaţie şi formare profesională, cercetare şi inovare, integrarea noilor tehnologii în procesul instructiv–educativ. Funcţia de bază a IRIM-ului este să educe, adică să formeze, să informeze şi să ofere momente de urmat în viaţă şi în profesie.

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova, fondat în anul 2003, este o instituţie de învăţământ superior de stat, care pregăteşte specialişti capabili să desfăşoare o eficientă activitate politică, Волонтерство для Павильона Европейского Союза на EXPO 2015 в Миланеdiplomatică, economică, jurisdicţională, comunicaţională, în vederea afirmării plenare a Republicii
Moldova pe arena internaţională. IRIM îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei Republicii Moldova, Codului Educaţiei al Republicii Moldova, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Declaraţiei de la Bologna, acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, Statutului IRIM, Carta Instituţională şi a altor reglementări proprii.