Procesul de studii

Accepţiunea relaţiilor internaţionale devine din ce în ce mai complexă în rezultatul schimbărilor ce au avut loc pe arena internaţională în ultimul timp.

În această ordine de idei, formarea profesională a cadrelor pentru structurile preocupate de activitatea externă urmează a fi bine structurată şi axată pe filierele de bază ale relaţiilor internaţionale: relaţii politice; relaţii economice; relaţii jurisdicţionale; relaţii umanitare; relaţii diplomatice.

Fiecare din aceste segmente ale relaţiilor internaţionale comportă funcţiile şi problemele sale specifice care urmează a fi soluţionate de cadre instruite anume din perspectiva specificităţii fiecărui segment în parte.

IMG_4331Pe segmentul relaţiilor (politice) internaţionale şi diplomatice,  activitatea colaboratorilor se axează în special pe menţinerea şi consolidarea relaţiilor diplomatice cu alte ţări şi cu organizaţiile internaţionale; organizarea şi asigurarea profesională a negocierilor; elaborarea, expertizarea şi semnarea acordurilor respective; realizarea controlului asupra respectării privilegiilor diplomatice şi consulare; formarea imaginii ţării prin eficiente activităţi informaţionale în ţara gazdă; activitatea analitică şi de informare a propriului Guvern despre procesele reale din ţara gazdă; asigurarea profesională a soluţionării întregului set de probleme ce ţin de colaborarea internaţională.

Pe segmentul relaţiilor economice internaţionale şi a comerţului internaţional, activitatea specialiştilor se caracterizează prin asigurarea unor eficiente relaţii economice reciproc avantajoase; acţiunile de emancipare a business – ului naţional la nivelul practicii şi legislaţiei internaţionale şi în conformitate cu tehnologiile, rigorile, exigenţele şi regulile financiare pe plan internaţional; conceptualizarea procesului de racordare a politicii fiscale şi de evidenţă contabilă la standardele internaţionale; socializarea noilor tehnologii şi inocularea spiritului inovaţional în relaţiile economice internaţionale.

IMG_8742Pe segmentul dreptului internaţional,  funcţiile specialistului nu se reduc doar la elaborarea normelor juridice sau a acordurilor ce reglementează relaţiile dintre părţile participante la procesele internaţionale. În condiţiile Republicii Moldova, specialiştii în dreptul internaţional – colaboratori ai serviciului de stat, inclusiv diplomatic, trebuie să fie implicaţi într-o continuă activitate de studiere, analiză şi valorificare a procesului de racordare a legislaţiei naţionale la normele internaţionale de drept. Specialiştilor în dreptul internaţional le revine un rol esenţial în cadrul ministerului de externe, ambasadelor, consulatelor, departamentelor din cadrul ministerelor, direcţiilor şi secţiilor din cadrul administraţiilor publice locale.

Pe segmentul relaţiilor umanitare internaţionale, activitatea specialiştilor se manifestă prin participarea la elaborarea direcţiilor magistrale ale politicii de stat cu referire la conaţionalii care trăiesc peste hotarele ţării; elaborarea normelor de drept internaţional cu privire la relaţiile cu conaţionalii, susţinerea conaţionalilor aflaţi peste hotare sub aspect politic, jurisdicţional, socio-cultural etc.

Toate structurile statale şi nestatale preocupate de relaţiile internaţionale, pentru eficientizarea propriei activităţi urmează să includă întreg spectrul de specialişti: în relaţii politice şi diplomatice; dreptul internaţional; economia mondială şi relaţiile economice internaţionale; analiza politică; traductologie etc.

CAMBRIDGE EXAM

Susține Cambridge exam și vei obține Cambridge English Certificate, care acordă posibilitatea angajării în numeroase organizații naționale și internaționale.  În plus vei fi scutit de examenul de examenul de admitere la Școala Doctorală la limba engleză!

misiunea