Practical Conferences

International Scientific and Practical Conferences within the IRIM

 • Academic teaching and research staff and student scientific potential have been involved during the approximately 13 years of scientific activity in the development of a great number of scientific events.
 • International Scientific and Practical Conferences
 • International scientific and practical conference „Particularităţile şi perspectivele colaborării moldo-beloruse” (26 October 2003);
 • International scientific and practical conference „Valorificarea potenţialului uman în epoca postindustrială” (29 March 2004);
 • International scientific and practical conference „Procese integraţioniste europene: opţiuni, costuri, riscuri, avantaje” (5-6 May 2006);
 • Round table „Eventuale scenarii ale evoluării conflictului transnistrean: unitate teritorial-constituţională, autonomie internă sau secesiune” (3 October 2006).
 • International scientific and practical conference under the motto „Dreptul naţional în contextul proceselor integraţioniste europene” (22 December 2006);
 • International scientific and practical conference „Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene” (23 February 2007);
 • International scientific and practical conference „Formarea specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale: noi dimensiuni” (28 February 2007);
 • International scientific and practical conference „Traducerea între normă, uz şi necesitate” (31 March 2007);
 • International scientific and practical conference „Statul Moldovenesc: continuitatea devenirii şi consolidării” (19 November 2007);
 • Conferinţa ştiinţifică internaţională „Cultura politică şi politica culturală în relaţii internaţionale: dimensiunea est-europeană” (11 April 2008);
 • Conferinţa ştiinţifico-practică republicană „Interconexiuni metodologice, pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii” (18 April 2008);
 • International scientific and practical conference „Dimensiunea economico-juridică a globalizării” (16 May 2008);
 • International scientific conference „Modernizarea societăţii contemporane prin umanizarea politicului” (5 October 2008);
 • International scientific and practical conference „Criza economică mondială: protejarea şi promovarea producătorului din Republica Moldova” (21 November 2008);
 • Conferinţa ştiinţifică interuniversitară studenţească consacrată aniversării a 60 de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului de către ONU cu genericul „Aspecte politico-juridice ale drepturilor omului” (10 December 2008);
 • International scientific and practical conference „Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional” (22 December 2009);
 • Round Table „Esenţa, caracterul şi impactul reformei (modificărilor) constituţionale. Perspectiva şi mecanismul realizării” (30 March 2010);
 • Inter-university scientific and practical conference „Perspective de modernizare a societăţii moldoveneşti: aspecte teoretico-practice” (15 October 2010);
 • International scientific conference „Delimitarea şi demarcarea frontierelor de stat. Experienţa internaţională” (22 October 2010);
 • International scientific conference „5+2: perspectiva soluţionării conflictului transnistrean” (22 December 2010);
 • International scientific conference „Evoluţia identităţii naţionale şi politice moldoveneşti: esenţa şi caracterul perceperii interne şi externe” (15-16 April 2011);
 • Round Table „Diplomaţia – ca profesie: caracteristică, oportunităţi şi perspective” (16 November 2012);
  International scientific conference of young researchers “Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei în valorificării opţiunii europene: viziuni ale tinerilor cercetători” (30 May 2013);
 • International scientific and practical conference dedicated to the 15th anniversary of the Institute of International Relations, “International relations as a specific domain of intellectual activity. The contribution of the Institute in the field.” (2 April 2013);
 • International scientific and practical conference “Relaţiile bilaterale în contextul diferenţelor de opţiuni integraţioniste” (24 October 2014);
 • International scientific and practical conference “Managementul public şi guvernanţa în Uniunea Europeană” (12 May 2015);
 • International scientific and practical conference “Impactul politicii externe asupra interesului naţional” (15 May, 2015);
 • International scientific and practical conference “Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării” (15 April 2016);
 • Scientific and practical conference “Personalitate şi sport: teorie, metodică, practică” (10 May 2016).
  International scientific and practical conference „Managementul proiectelor internaţionale” (10 June 2016).

Student’s Scientific and Practical Conferences

 • Inter-university student’s scientific conference „Procese integrationiste europene: aspecte politologice, economice, juridice si lingvistice”, 30 March 2007;
 • Student’s scientific conference „Procese integrationiste europene: aspecte politologice, economice, juridice si lingvistice, consacrate aniversarii a V-a de la fondarea IRIM”, 17 April 2008;
 • Student’s scientific conference „Procese integrationiste europene: aspecte politice, economice, juridice si lingvistice”, 23 March 2009;
 • Student’s scientific conference „Procese integrationiste europene: aspecte politice, economice, juridice si lingvistice”, 24 March 2011;
 • Student’s scientific conference „Procese integrationiste europene: aspecte politice, economice, juridice si lingvistice”, 21 March 2012;
 • International student’s scientific conference „Relaţiile internaţionale – domeniu de activitate al tinerilor: realizări şi aspiraţii”, 2 April 2013;
 • Inter-university student’s scientific conference „Procese integrationiste regionale”, 13 March 2015;
  Inter-university student’s scientific conference „Probleme actuale ale politicii interne şi internaţionale a Republicii Moldova”, 3 March 2016.