Conferința tinerilor cercetători „Moldova – 660 ani de dăinuire în istorie”

21.01.2021

Institutul de Relații Internaționale din Moldova a organizat în data de 4 aprilie curent Conferința științifică studențească anuală. În acest an, Conferința tinerilor cercetători IRIM, organizată sub egida Facultății Relații Internaționale și Științe Politice, a avut genericul „Moldova – 660 ani de dăinuire în istorie”.
În cadrul conferinței, 21 de ineri cercetători IRIM au prezentat comunicări interesante despre istoria, diplomația, administrația publică, politica și economia Moldovei.

Juriul conferinței, format în condiții de paritate – profesori-studenți  – a evaluat discursurile studenților cu note maxime, îndeosebi următoarele lucrări:

Locul I
1. „Serviciul diplomatic al Moldovei în perioada domniei lui Ștefan cel Mare” – Sandu Nadejda, anul III, Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice, specialitatea Relații Internaționale
2. „Туризм в Республике Молдова и возможности его развития” – Colun Irina, Facultatea Economie Mondială și Relații Economice Internaționale

Locul II
1. „Originile sistemului multipartidist în Republica Moldova” – Moldovan Ion, anul I, Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice, specialitatea Relații Internaționale
2. „Молдавская Демократическая Республика в истории современной молдавской государственности” – Andruh Ecaterina, Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice, specialitatea Relații Internaționale

Locul III
1. „Formarea parlamentarismului în primii ani de independență a Republicii Moldova”, Adelina Castraveț, anul I, Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice, specialitatea Relații Internaționale
2. „Problemele emigrării populației din Republica Moldova”- Belcencov Alexei, anul II, Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice, specialitatea Relații Internaționale
Cele mai reușite și originale lucrări științifice ale studentilor vor fi publicate într-o culegere de articole. În deschiderea conferinței, prorectorul pentru activitate științifică Dna Ludmila Rosca, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar și decanul Facultății Relații Internaționale și Științe Politice  Dl Victor Stepaniuc, doctor în istorie, conferențiar universitar au salutat implicarea și participarea tinerilor cercetători la evenimente cu caracter științifico-practic, organizate de IRIM, acestea constituind un bun prijej de afirmare și dezvoltare  personală în domeniul de profil și aplicare a cunoștințelor obținute în cadrul orelor de curs.