Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul Personalitate și sport: teorie, metodologie, practică

27.10.2020

Catedra Educație Fizică și Sport a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM), va organiza la 11 mai 2017, în incinta Sălii Senatului, ora 1000, Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul  Personalitate și sport: teorie, metodologie, practică, în memoria antrenorului Emerit al Moldovei și URSS la lupte sambo  Semion Curdov.

La Conferinţă vor participa:  reprezentanţi ai  mediului academic, doctoranzi, masteranzi şi studenţi.

Vă invităm să expediaţi pînă la 15 martie 2017, prin adresa de e-mail: curdov2@gmail.com, articolele ce urmează a fi prezentate în cadrul conferinţei pentru a fi publicate. Articolele pot fi elaborate în trei limbi: română, engleză şi rusă. Publicaţia cu materialele conferinţei va fi înmînată autorilor în ziua evenimentului.

Informaţii suplimentare la tel.:+373/ 22 493633; +373/ 699 56 337; +373/ 799 29 111