Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională “Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est”

17.11.2018

Avem onoarea de a Vă informa că Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova organizează în data de 3 mai 2017 Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul: Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est, în cadrul Modulului Jean Monnet: Fostering Eastern Partnership Cooperation by EU Public Management and EU Projects Management.

Conferinţa îşi propune să ofere o platformă de dezbateri şi discuţii academice privind experienţa statelor din spaţiul comunitar şi din proximitatea UE cu referire la gestionarea politicilor de securitate a UE.

În cadrul conferinţei vor fi abordate aspectele ce vizează:

–   Bazele teoretico-metodologice ale managementului politicilor de securitate;

–   Metamorfozele politicilor de securitate ale UE post-Lisabona;

–    Deficienţe instituţional-funcţionale ale politicilor de securitate ale UE;

–    Bunele practici de implimentare a politicilor de securitate UE în Europa de Sud-Est;

–   Politicile extracomunitare de securitate în Republica Moldova.

La conferinţă sunt invitaţi reprezentanţi ai mediului academic din RM şi de peste hotare, factori de decizie, reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale şi experţi în domeniu.