Admitere la postdoctorat pentru anul academic 2018-2019

13.08.2020

IRIM anunţă concurs pentru admiterea la studii de postdoctorat
(cu finanţare de la buget şi în bază de contract), pentru anul de studii 2018-2019
 la programele:

562.01 – Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației;

561.01 – Teoria, metodologia politologiei, instituţii şi procese politice.

Cerinţele faţă de dosarul candidatului:

  • Proiectul de cercetare (publicat pe platfoma Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare);
  • Europass CV;
  • Copia buletinului de identitate;
  • Certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii;
  • Extras din carnetul de muncă, în cazul cînd candidatul este angajat în cîmpul muncii;
  • Originalul şi copia Diplomei de doctor în ştiinţe;
  • Lista lucrărilor științifice publicate, cu evidenţierea în Bold a lucrărilor la tema cercetării la postdoctorat;
  • Manuscrisul (în volum de 80%) sau Monografia publicată la tema de cercetare.
  • 3 fotografii 3×4.

Calendarul concursului:

Activitatea Termen
Lansarea concursului 01.10.18-22.10.18
Anunțarea rezultatelor verificării primare 22.10.18
Organizarea selectării propunerilor de proiecte 23.10.18-02.11.18
Publicarea rezultatelor selectării 05.11.18
Contestarea rezultatelor selectării 05.11.18-08.11.18
Aprobarea finanțării 09.11.18
Contractarea proiectului 09.11.18-31.11.2018