AVIZ

19.07.2018

Anexă la procesul-verbal nr. 1 al Comisiei de concurs al IRIM din 30.03.2017

În conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova, Legea nr. 152 din 17.07.2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 319-324 la 24.10.2014, Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 21.09.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt, publicat în  Monitorul Oficial nr. 182-189 la 28.09.2010, Comisia de concurs a IRIM pentru organizarea alegerilor în funcţia vacantă de conferenţiar universitar la Catedra Educaţie Fizică şi Sport anunţă:

  1. Validarea următorului candidat la funcţia vacantă de conferenţiar universitar la Catedra Educaţie Fizică şi Sport:
  • Mileacova-Roman Elena, doctor în pedagogie.