Aviz

16.02.2019

Comisia de concurs  a Institutului de Relații Internaționale din Moldova aprobată de Senatul IRIM la 16 octombrie 2017, proces-verbal nr. 3, în conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova din 17.07.2014 și Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituțiile de învățămînt superior, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 21.09.2010, anunţă concursul pentru suplinirea următoarelor posturi științifico-didactice vacante:

Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice:

 • conferențiar universitar la Catedra Relații Internaționale – 1,0 unitate;
 • asistent universitar la Catedra Relații Internaționale – 2,0 unități;

Facultatea Economie Mondială și Relații Economice Internaționale:

 • conferențiar universitar la Catedra Relații Economice Internaționale – 3,0 unități;
 • conferențiar universitar la Catedra Business Internațional și Turism – 2,0 unități;
 • lector universitar la Catedra Relații Economice Internaționale – 1,0 unități;
 • asistent universitar la Catedra Relații Economice Internaționale – 1,0 unitate;

Facultatea Drept:

 • profesor universitar la Catedra Drept Public și Privat – 1,0 unități;
 • conferențiar universitar la Catedra Drept Public și Privat – 3,0 unități;
 • conferențiar universitar la Catedra Drept Internațional – 1,0 unități;
 • lector universitar la Catedra Drept Public și Privat – 1,0 unități;
 • asistent universitar la Catedra Drept Public și Privat – 1,0 unitate;
 • asistent universitar la Catedra Drept Internațional – 1,0 unitate;

Facultatea Limbi Străine:

 • conferențiar universitar la Catedra Filologie Engleză – 1,0 unități;
 • conferențiar universitar la Catedra Filologie Franceză – 1,0 unități;
 • lector universitar la Catedra Filologie Engleză – 1,0 unități;
 • lector universitar la Catedra Filologie Franceză – 1,0 unități;
 • asistent universitar la Catedra Filologie Engleză – 1,0 unitate;
 • asistent universitar la Catedra Filologie Franceză – 1,0 unitate;

Posturi de conducere

 • decan Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice – 1,0 unități;
 • șef Catedra Relații Internaționale – 1,0 unități;
 • șef Catedra Relații Economice Internaționale – 1,0 unități;
 • șef Catedra Drept Public și Privat – 1,0 unități;
 • decan Facultatea Limbi Străine – 1,0 unități;
 • șef Catedra Filologie Engleză – 1,0 unitate;

Candidaţii la posturile vacante depun personal în termen de 30 zile de la data publicării anunțului, în Secţia Resurse Umane, of. 46, et. 4, blocul central, str. Puşkin 54, mun. Chişinău, Republica Moldova, dosarul care va conţine obligatoriu următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) fișa personală de evidență a cadrelor;

c) copia carnetului de muncă și a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare (a stagiilor), cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare și a calificativului obținut.

d) copia actelor de studii cu suplimentele/anexate la acestea, diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;

e) curriculum vitae (format Europass) cu fotografia color a candidatului;

f) lista lucrărilor științifice și metodice publicate.

Datele de contact a persoanei responsabile de oferire a informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: tel/fax: (+373) 22 223508; e-mail: irim@irim.md.

 

Comisia de concurs a Senatului IRIM pentru organizarea alegerilor în posturile didactice de conducere la Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

anunţă din 06.11.2017, deschiderea  concursului pentru ocuparea postului de decan al facultăţilor:

 1. Relații Internaționale și Științe Politice

 2. Limbi Străine

 Candidaturile la postul de decan pot fi propuse, în conformitate cu Carta Universitară, de catedrele facultăţii, Consiliul facultăţii, comitetul sindical sau de o persoană didactică titulară de la facultatea respectivă, din rîndul membrilor catedrelor facultăţii.