AVIZ – Lecţii publice cu profesorii Jean Monnet de la Universitatea din Oradea, România – Ioan Horga, doctor, profesor universitar și Constantin-Vasile ŢOCA, doctor, conferențiar universitar

13.08.2020

În perioada 26-27 februarie 2019, cadrele didactico-științifice şi studenţii Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova vor avea oportunitatea să asiste la 2 lecţii publice prezentate de către profesorii Jean Monnet de la Universitatea din Oradea, România, care au predat la cele mai prestigioase instituții de învățămînt din Europa– Ioan Horga, doctor, profesor universitar și Constantin-Vasile ŢOCA, doctor, conferențiar universitar. Această vizită se înscrie în cadrul programelor de mobilitate academică Erasmus +. Activitățile se vor desfășura în Aula 23 A, ora 9.20.