CONCURSUL „PROGRAME DE POSTDOCTORAT”

21.01.2021

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Programe de postdoctorat” pentru anul 2020 în vederea finanţării proiectelor desfășurate în scopul realizării cercetărilor științifice fundamentale și aplicative avansate, având ca obiectiv principal oferirea de oportunități suplimentare în evoluția profesională pentru o carieră în cercetare, în corespundere cu Planul de admitere la programele de postdoctorat pe specialități științifice pentru anul 2020.

Lista actelor din care constă dosarul de proiect

1) Formularul-tip, cu anexele de rigoare (obligatoriu: copia diplomei de doctor în știință (candidații care au susținut studiile de doctorat în străinătate cu excepția României vor prezenta adițional copia certificatului de recunoaștere și echivalare în RM a diplomei), CV cu mențiunea publicațiilor științifice, copia buletinului de identitate și certificat de salariu pentru ultimile 12 luni);

2) Scrisoare de garanție, după caz;

3) Actul internațional, în cazul cetățenilor străini;

4) alte documente, după caz.

 Modalitatea de prezentare a dosarului de proiect

Dosarul (formularul-tip și documentele anexate) se completează on-line în limba română pe pagina web oficială ancd.gov.md la rubrica ”Înregistrează propunerea”  (pentru suport IT se va apela la tel: 022-23-24-11). Modelele de documente obligatorii pentru anexare la propunere le puteți descărca din meniul utilizatorului la rubrica „Documente utile”.

Dosarul urmează a fi extras din sistemul on-line (ancd.gov.md) imprimat,  semnat şi ştampilat de conducătorul organizației, candidatul postoctorand și contabilul șef /economist pentru a fi prezentat pe suport de hârtie la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et. 11 biroul 1103,  tel. 022-27-27-58.

Termenul limită de depunere a dosarelor este: 25 noiembrie 2019, ora 17.00.

Pentru mai multe detalii:  https://ancd.gov.md/ro/content/concurs-deschis-concursul-%E2%80%9Eprograme-de-postdoctorat%E2%80%9D-2020