Conferinţa ştiinţifică internaţională „Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”, 24-25 martie 2017

27.10.2020

În perioada 24-25 martie 2017, sub patronajul Preşedintelui Republicii Moldova, Institutul de Relaţii Internaţionale organizează Conferinţa ştiinţifică internaţională „Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”, în incinta Radisson Blu Leogrand Hotel, str. Mitropolit Varlaam, 77.
În cadrul conferinţei se discută diverse probleme ce vizează:
1. Aspectul istoric:
– Abordarea istorică a continuităţii statului moldovenesc.
– Cronologia marilor evenimente în istoria Moldovei (1359; 1365; 1812; 1859; 1918; 1940; 1944; 1991) – diversitatea viziunilor ştiinţifico-istorice.
– Istoriografia Moldovei – tezaur al ştiinţei istorice moldoveneşti.
– Personalităţile istorice ale Moldovei – marii înaintaşi şi statalişti moldoveni.
– Fenomenul falsificării istorice, specificitatea manifestării acesteia în istoriografia moldo-română.
– Din istoria culturii moldoveneşti.
– Educaţia istorică în Republica Moldova, deficienţele procesului şi rezultatele manifestării.
2. Aspectul politologic:
– Geneza, consolidarea şi sinuoasa dezvoltării statelor reprezentate la conferinţă.
– Identitatea naţională şi politică prin prisma abordărilor istorico-politologice.
– Identitatea naţională şi politică în discursul politologic.
– Abordarea politologică a continuităţii statului moldovenesc.
3. Aspectul istorico-politologic:
– Instituţiile statului moldovenesc. Structura şi funcţionalitatea acestora în diverse perioade istorice.
– Sistemul şi procesul administrativ moldovenesc – dimensiunea istorico-politologică.
– Dezvoltarea socio-economică a Moldovei în diferite perioade istorice.
– Gîndirea politică moldovenească: istorie şi contemporaneitate.
– Politica externă şi diplomaţia statului moldovenesc medieval, modern şi contemporan.
4. Aspectul juridic:
– Teoria apariţiei statului şi dreptului prin prisma ţărilor reprezentate la conferinţă.
– Specificitatea formării şi dezvoltării instituţiilor de stat şi de drept la diferite popoare.
– Dreptul: esenţa şi formele de manifestare ale acestuia în diferite perioade istorice.
– Continuitatea statului moldovenesc din perspectiva dreptului internaţional.
– Succesiunea de drept: cazul Republica Moldova.
5. Aspectul economic:
– Dezvoltarea economică a Moldovei (medievale, basarabene, sovietice şi Republicii Moldova).
La conferinţă participă Preşedintele Republicii Moldova Igor Dodon, reprezentanţi ai Preşedinţiei, Parlamentului, membri ai corpului diplomatic acreditaţi în RM, reprezentanţi ai mediului academic din ţară şi de peste hotare, ai organizaţiilor non-guvernamentale şi experţi în domeniu.

 

PROGRAM

24 martie 2017

 

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR

9.00-9.30

 ŞEDINŢA PLENARĂ                          

9.30 – 13.00             

 Prima Sesiune

9.30 – 10.40

 MODERATOR

BENIUC Valentin, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, Rector IRIM

DISCURSURI:

 DODON Igor, Preşedintele Republicii Moldova

CHIESA Giulietto, jurnalist italian, publicist, ex-deputat al Parlamentului European

GROSUL Vladislav, doctor habilitat în ştiinţe istorice, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal al Institului Istoriei Rusiei al AŞR, cavaler al Ordinului ONU în numele lui Avicenna „Pentru contribuţie remarcabilă la dezvoltarea ştiinţei mondiale”

Conştiinţa naţională a moldovenilor din Rusia şi a principatului Moldav din sec. al XIX-lea

 BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar, director al Institu­tului de Cercetări Strategice al Universităţii de Studii Europene din Moldova, consul­tant ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Continuitatea istorică şi perspectivele de dezvoltare a statalităţii moldoveneşti

 PINTESCU Florin, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava, România

România şi Republica Moldova, state de frontieră. Asemănări, deosebiri, perspective

 PAUZĂ DE CAFEA                             

10.40 – 11.00

 A doua Sesiune

11.00 – 13.00

 MODERATOR

NAZARIA Sergiu,  doctor în istorie, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, IRIM

 BENIUC Valentin, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, Rector IRIM

Continuitatea istorică a statalităţii moldoveneşti: abordare interdisciplinară

 BORŞEVICI Victor, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului de Filosofie a AŞR, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Statalitatea şi suveranitatea în epoca postglobalismului

 MRAZ  Stanislav, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea din Bratislava, Republica Slovacă

Slovacia în evoluţia istorică a statalităţii

TOLOCICO  Petru, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, academician, AŞU, membru al AŞR, membru al Academiei Europei

Statalitatea rusă veche– bază comună a statalităţii ruse, ucrainene, bieloruse

 POPOVICI  Corneliu, doctor în filosofie, conferenţiar universitar, consilier al  Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul educaţiei, culturii şi cercetării

Reforma învăţămîntului istoric în Republica Moldova: necesitate şi perspective de realizare

 DEZBATERI

PRÎNZUL                                                               

13.00 – 14.20

 PANELUL NR.1   

„STATALITATEA MOLDOVENEASCĂ DIN PERSPECTIVA ABORDĂRILOR ŞTIINŢIFICO-ISTORICE

Prima Sesiune

14.20 – 16.30

 MODERATORI:

SPRÎNCEANĂ Mihai, doctor în ştiinţe istorice, conferenţiar universitar, IRIM

GROSUL Vladislav, doctor habilitat în ştiinţe istorice, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal, Institutul Istoria Rusiei al AŞR, cavaler al Ordinului ONU în numele lui Avicenna „Pentru contribuţie remarcabilă la dezvoltarea ştiinţei mondiale”

 LAVRIC Aurelian, doctor în istorie, conferenţiar universitar, expert în studii de securitate

Misiunea statului moldovenesc: de la origini până în prezent

 GUBOGLO Mihail, doctor habilitat în ştiinţe istorice, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal, Institutul de Etnologie şi Antropologie al AŞR „N.N. Micluho-Maclai”, Moscova, originar din Moldova

Identitatea ca adevăr şi dreptate

 PCELOV Eugeniu, doctor în istorie, conferenţiar universitar, UTSR

Genealogia şi identitatea moldovenească

 PASCARI Eugen, istoric, publicist, autorul cărţii „Неизвестная Молдавия”

GHERŢEN Andrei, doctor în ştiinţe geografice, cercetător ştiinţific al Institutului de Ge­ografie al AŞR, originar din Moldova

Statul moldovenesc pe hărţile geografice vechi

 ROGOJIN Nicolai,  doctor habilitat în ştiinţe istorice, profesor universitar, Director al Centrului Istoria feudalismului rus, Institutul Istoriei Rusiei al AŞR

Cărţile Ambasadei Ruse ca sursă a cunoaşterii identităţii moldoveneşti

 ARTAMONOV Vladimir,  doctor în istorie, cercetător ştiinţific principal, Institutul Istoria Rusiei al AŞR

Moldova privită de participanţii Campaniei de la Prut

 

BOICO Petru, doctor în istorie,  conferenţiar universitar

Evoluţia statalităţii moldoveneşti între Prut şi Nistru (1812-1828)

 HAUSLEITNER  Mariana, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar, Freie Universität, Berlin

Minoritatea germană din Basarabia 1814-1940: studiu comparativ al drepturilor nemţilor în Imperiul Rus şi în România Mare

 PRIGARIN Alexandru, doctor habilitat în istorie, etnopolitolog, Odesa

„Darurile pămîntului Moldovei” ca factor al formării credincioşilor de rit vechi în Europa de Sud-Vest

ŞORNIKOV Petru, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea Nist­reană de Stat „T. Gr. Şevcenko”, Tiraspol

Basarabismul – ideologia opunerii (1918-1940)

 NAZARIA Sergiu, doctor în istorie, doctor habilitat în ştiinţe  politice, profesor universitar, IRIM

Esenţa problemei basarabene: aspectele interne şi externe (1918-1940)

 POPŢOVA Ala, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Comrat

Imaginea trecutului ca factor al formării identităţii

 BUKARSKII Vladimir, analist politic, Republica Moldova

Creştinismul ca factor al identităţii civilizaţionale a Moldovei

DEZBATERI

 PAUZĂ DE CAFEA                             

16.30 – 16.50

 PANELUL NR.1  

A doua Sesiune                                      

16.50 19.00

 MODERATORI:

LAVRIC Aurelian, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, expert în studii de securitate

HAUSLEITNER  Mariana, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar, Freie Universität, Berlin

 SACOVICI Vasilii, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, IRIM

Securitatea naţională ca factor important al consolidării statalităţii Republicii Moldova

 TĂRÎŢĂ Marius, doctor în istorie, colaborator ştiinţific, AŞM

Ierarhia instituţională şi procesul de decizie în RASSM: 1924-1930

 STARCENCO  Roman,  doctor în istorie, director executiv, Institutul de Etnologie şi Antropologie al AŞR

Identitatea locuitorilor Crimeii (Din experienţa cercetărilor etnosociologice)

 STEPANIUC Victor, doctor în istorie, conferenţiar universitar, IRIM

Autodeterminarea naţională a moldovenilor în sec. XX: aspecte istorice şi politico-juridice

 ŞAIMERDEN Gazis Icsangalievici, doctor în istorie, consilier al Rectorului Institutului Pedagogic de Stat din Kustanai pe probleme religioase, Kazahstan

Calea Kazahstanului de consolidare a statalităţii

 CVILINCOVA Elizaveta, doctor habilitat în istorie, profesor–cercetător, AŞM

Unitatea creştină şi apropierea «distanţei culturale» ca factori importanţi ai consolidării statalităţii şi dezvoltării durabile a Moldovei polietnice

CAUNENCO Irina, doctor în istorie, cercetător ştiinţific superior, AŞM

Procesele de identificare etnică şi strategia înţelegerii multiculturale din Republica Moldova

 CIOBU Emil, doctor în filosofie, conferenţiar universitar, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

Bazele ideologice ale constituirii şi dezvoltării statului moldovenesc contemporan

DEZBATERI

 PANELUL NR.2   

„STATALITATEA MOLDOVEI PRIN PRISMA VIZIUNILOR POLITOLOGICE ŞI DE DREPT” 

 Prima Sesiune  

14.20 –  16.30

 MODERATORI:

JUC Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor–cercetător, AŞM

PINTESCU Florin, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava, România

 JUC Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor–cercetător, AŞM

Gînditorii moldoveni despre funcţionalitatea puterilor în stat

 DIULGHEROVA Nina, doctor în istorie, doctor habilitat în economie, profesor universitar, şef Catedră Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale a Universităţii de Sud-Vest „Neofit Rilski”, Universitatea

Liberă din Varna

Dimensiunile politice ale securităţii bazinului Mării Negre în epoca lui Trump

 ROŞCA Ludmila, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, IRIM

Coeziunea societăţii moldoveneşti – condiţie a consolidării instituţionale a statului  Republica Moldova

VARZARI Pantelimon, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor–cercetător, AŞM

Unele tendinţe în dezvoltarea puterii politice prin prisma modernizării politice a statului Republica Moldova

 BENCHECI Marcel, doctor în ştiinţe politice, colaborator ştiinţific superior, AŞM

Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul consolidării sistemului de securitate internaţională

 ALBU Natalia, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar,  Centrul de Cercetări Strategice, ICJP al AŞM

Politica de securitate naţională a Republicii Moldova în căutarea unei noi strategii

BENCHECI Diana, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, USM

Consolidarea identităţii naţionale prin prisma coeziunii etnice şi sociale în RM

VOLCOV Eduard, doctor în filosofie, conferenţiar universitar, IRIM

Disignul instituţional optimal pentru Republica Moldova (forma  de guvernare şi sistemul  electoral optimal  pentru RM)

 EFREMOV Valeriu, doctor în filosofie, conferenţiar universitar, Academia Militară a Forţelor Armate

Fenomenul puterii în abordările lui Karl Marx şi Max Weber

MIDRIGAN Pavel, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

Unele aspecte ale instituţionalizării partidelor politice în Republica Moldova

AFANAS  Nicolai, doctorand, IRIM

Erodarea suveranităţii naţionale în contextul proceselor integraţioniste

GÎRNEŢ Ilie, doctorand, USM, Universitatea de Stat „B. P. Haşdeu”, Cahul

Rolul Parlamentului Republicii Moldova în promovarea politicii externe

DEZBATERI

 PAUZĂ DE CAFEA                             

16.30 – 16.50

 PANELUL NR.2 

A doua Sesiune                                    

16.50 – 19.00

 MODERATORI:

BÎRGĂU Mihail, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

GUZENCOVA Tamara, doctor habilitat în ştiinţe istorice, Director-adjunct al Institutului de Cercetări Sociologice din Rusia, conducătorul Centrului de cercetări a problemelor statelor din apropiata vecinătate

 CEŞUEV Visarion, expert economic

Temelia economică a statalităţii moldoveneşti

LIPCOVA Ludmila, doctor în istorie, decanul Facultăţii de Relaţii Internaţionale a  Universităţii Economice din Bratislava,  doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, Republica Slovacă Relaţiile economice internaţionale ale Republicii Slovace şi impactul lor asupra constituirii statalităţii

 CROTENCO Iurii, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, IRIM

Perspectivele creşterii economice UE -27 pînă în anul 2025 ca una din premisele dezvoltării economiei Moldovei

 BÎRGĂU Mihail, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Problema asigurării protecţiei drepturilor omului în Republica Moldova ca unul din principiile fundamentale a statului de drept

 STRATAN Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor–cercetător, AŞM

Diagnosticarea competitivităţii Republicii Moldova: constatări şi soluţii de îmbunătăţire

ILIADI Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor-cercetător, AŞM

Noua paradigmă de stat a dezvoltării social-economice echitabile

COSTACHE Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar, AŞM

Stabilitatea Constituţiei – garanţie indispensabilă a  Statalitatii Moldovei

 CAZACU Vitalie,  doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, IRIM

Impactul investiţiilor străine şi transferurilor băneşti asupra dezvoltării economiei Moldovei

 GOLOVATAIA Ludmila,  doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, IRIM

Securitatea economică a Republicii Moldova în contextul comerţului internaţional

 ANDREEVA Tatiana, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, IRIM

Tendinţele principale ale colaborării Republicii Moldova cu UEA: probleme şi perspective de dezvoltare

 DUHLICHER Grigore, doctor în ştiinţe economice, USEM, IRIM

Integrarea financiară internaţională – cale de dezvoltare economică şi sporire a competitivităţii  Republicii Moldova

 KUCIUK Valeriu, doctor în drept, cercetător ştiinţific, Centrul de cercetări strategice, AŞM

Impactul reformelor în justiţie asupra statalităţii Republicii Moldova

 BALINA Irina, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea Slavonă

Republica Moldova în diviziunea internaţională a muncii: istoria pluridimensională şi perspectivele de dezvoltare

 LUNGU Vasile, doctor în drept, conferenţiar universitar, IRIM

Probleme actuale ale controlului judiciar din Republica Moldova în contextul integrării europene: aspecte teoretico-practice

 COJOCARU Eugenia, doctor habilitat in drept, profesor universitar, şef Catedră Drept Privat, Facultatea Drept, USPEE

Particularităţile reglementării economiei de piaţă în Republica Moldova

 ARMEANIC Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar, ASEM

Reglementări şi practici  judiciare europene privind TVA

 GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, ULIM

Impactul turismului cultural asupra creşterii mîndriei naţionale, a patriotismului şi  statalităţii

 ROŞCA Petru, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, ULIM

GRIBINCEA Alexandru,  doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, ULIM

Cercetarea şi inovarea – factori-cheie în sporirea competitivităţii produselor moldoveneşti pe piaţa internaţională

 CROTENCO Irina,  doctorandă, ASEM

Premisele teoretice ale formării mecanismelor strategice de dezvoltare a Moldovei în baza experienţei internaţionale

 BĂDĂRĂU Elena, doctorandă, ULIM

Repere de dezvoltare a comerţului exterior al Republicii Moldova la înc. sec. XXI

 CERNOVA Elena, doctorandă, ULIM

Comerţul internaţional cu textile în Moldova în condiţiile actuale

 JIGAREVA Elena, doctorandă, ULIM

Bazele creării concepţiei dezvoltării inovaţionale în sfera turistică a Moldovei

SANDU Maxim, expert economic

Rolul şi importanţa inovaţiei pentru creşterea competitivităţii ţării

 LAZARI Silvia, referent, Parlamentul Republicii Moldova

COJOCARU Virginia, USM

Riscurile şi încrederea în spaţiul european după  BREXIT

 ŢURCANU Viorica, doctorandă, ULIM

TĂBĂCARU Ludmila, manager, Federaţia Moldovenească de Fotbal

Cojocaru Virginia, USM

Lazari Silvia, referent, Parlamentul Republicii Moldova

Politica securităţii economice a statului mic

 DEZBATERI

PROGRAM

25 martie 2017

 

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR

9.00-9.30

 ŞEDINŢA PLENARĂ                          

9.30 – 12.30             

MODERATORI:

BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar, director al Institu­tului de Cercetări Strategice al Universităţii de Studii Europene din Moldova, consul­tant ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar

DIULGHEROVA Nina, doctor în istorie, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, şef Catedră Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale a Universităţii de Sud-Vest „Neofit Rilski”, Universitatea Liberă din Varna

 Totalurile activităţii panelelor – moderatorii

 DISCURSURI:

 MINCEV Mincio, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, Preşedintele Centrului Ştiinţific Bulgar Euroasiatic

Statalitatea şi naţiunea

PUŞCAŞ Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar, ex-judecător al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

Dezvoltarea sistemului naţional de drept prin prisma continuităţii istorice

 GUZENCOVA Tamara, doctor habilitat în ştiinţe istorice, Director adjunct al Institutului de Cercetări Sociologice din Rusia, conducătorul Centrului de cercetări a problemelor statelor din apropiata vecinătate

Statele naţionale în dimensiunea globală, regională şi locală

 TALMACI Leonid, ex-guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei

Crearea şi dezvoltarea sistemului naţional bancar în Republica Moldova

 JOSE LUIS Iriate Angel, doctor în drept, profesor universitar, Universitatea Publică din Navarra, Pamplona, Spania

Identitatea europeană şi problema statalităţii în Europa contemporană

DERGACIOV Vladimir, doctor habilitat în geografie, profesor universitar, expert în geopolitică, Universitatea Naţională I.I. Mecinikov, Odesa, Ucraina

Geopolitica statelor de frontieră şi criza politicii europene a „Parteneriatului Estic”

FURLAN Margherita, jurnalist italian

 DEZBATERI

 BENIUC Valentin, Rector IRIM

Rezoluţia Conferinţei