Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Spaţiul European de Securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”

24.11.2020

Avem onoarea de a Vă informa că Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM), în colaborare cu Universitatea din Oradea şi Universitatea Naţională „Yurii Fedkovici” din Cernăuţi,  va organiza la 11 octombrie curent Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Spaţiul European de Securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”.

      În cadrul dezbaterilor vor fi abordate aspecte ce vizează:

  • Capacitatea instituţională a UE de a răspunde provocărilor.
  • Migraţia, factor destabilizator al sistemului politic European.
  • Perspective de integrare în spaţiul european de securitate.
  • Analiza oportunităţilor oferite de UE statelor Parteneriatului Estic.
  • Traseul european al Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei.
  • Republica Moldova: furnizor sau consumator de securitate.
  • Securitatea umană: experienţa statelor europene.

La Conferinţă sunt invitaţi reprezentanţi ai mediului academic, ai  societăţii civile, experţi în  domeniu din ţară şi de peste hotare (România, Ucraina, Rusia, Israel, Republica Azerbaidjan etc.). Conferinţa va avea loc în incinta Sălii Senatului IRIM, str. Pușkin 54, cu începere de la ora 9.00.

Înregistrarea participanţilor: 8.30 – 9.00.

Conferința este finanțată  de la bugetul de stat în cadrul proiectelor pentru „Organizarea Manifestărilor Științifice Internaţionale”, pentru anul 2019, codul proiectului 19.00059.08.22A/ MS.