Conferinţa știinţifico-practică „Personalitate și sport: teorie, metodologie, practicăˮ, Ediţia a III-a

09.12.2019

În data de 10 mai 2018, Catedra Educație Fizică și Sport a Institutului de Relații Internaționale din Moldova Vă invită să participați la Conferinţa știinţifico-practică „Personalitate și sport: teorie, metodologie, practicăˮ, Ediţia a III-adedicată în acest an Campionului Europei, Campionului URSS la lupte sambo și judo Ivan Cuvurluian.

La conferinţă sunt invitaţi reprezentanţi ai mediului academic, experţi în domeniu, studenți, masteranzi, doctoranzi.

Vă invităm să prezentați comunicările dvstră până la 15 martie 2018, prin e-mailul: curdov2@gmail.com, pentru a fi publicate într-o culegere de articole.

Pentru informaţii suplimentare ne puteți contacta la: 022493633; 069956337; 079929111.

Invitatie la Conferinta stiintifico-practică „Personalitate și sport: teorie, metodologie, practicăˮ