Conferința științifico-practică „Personalitate și sport: Teorie. Metodologie. Practică”, Ediția a IV-a

21.09.2019

Institutul de Relații Internaționale din Moldova organizează, la 10 mai 2019, Conferința științifico-practică „Personalitate și sport: Teorie. Metodologie. Practică”,  Ediția a IV-a.  Conferința este dedicată în acest an campionilor URSS, medaliștilor campionatelor Europei la lupte sambo și judo Vasilii Usic, Valentin Guțu și Vladimir Șarcanschii.

Lucrările conferinței se vor desfășura în Sala Senatului Institutului de Relații Internaționale din Moldova (mun. Chișinău, str. Pușkin 54, et. 2). Limbile de comunicare ale conferinţei vor fi română și rusă.

La conferinţă sunt invitaţi reprezentanţi ai mediului academic, experţi în domeniu, studenți, masteranzi, doctoranzi.

Vă invităm să prezentați comunicările dvstră până la 20 martie 2019, prin e-mailul: curdov2@gmail.com, pentru a fi publicate într-o culegere de articole.

Pentru informaţii suplimentare ne puteți contacta la: 022493633; 069956337.