Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM) anunță desfășurarea admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III, în perioada 4 martie -2 aprilie 2019.

26.01.2021

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM) este autorizat să desfăşoare studii de doctorat, potrivit Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova 1024 cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale din 6 septembrie 2016.

Durata ciclului de studii cu frecvenţă la zi este de 3 ani, cu frecvenţă redusă – 4 ani. Participanţii la aceste studii obţin calitatea de student-doctorand.

Candidații se pot înscrie la una din cele 3 programe de doctorat:

 1. 562.01  Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației
 2. 561.01  Teoria, metodologia politologiei, instituții și procese politice
 3. 521.02  Economie mondială, relații economice internaționale

Graficul organizării admiterii
Ciclul III-Doctorat

1. Depunerea actelor pentru participarea la concursul de admitere – 4 martie -2 aprilie 2019.

2. Susţinerea probelor de admitere:

Limba străină – 8 aprilie 2019; ora 14.oo, aula 26 (limba franceză), aula 26 (limba engleză);

Cerinţele pentru examenul de admitere la studii universitare de doctorat la disciplina limba engleză

Cerinţele pentru examenul de admitere la studii universitare de doctorat la disciplina limba franceză

Informatica – 15 aprilie 2019, ora 14.oo, aula 24;

Subiecte la “Tehnologii Informaţionale” pentru atestarea cunoștințelor candidaților la studii superioare de doctorat, ciclul III

Specialitatea ştiinţifică – 22 aprilie 2019, ora 14.oo, aula 26.

Lista subiectelor pentru examen de doctorat “Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale”
Lista subiectelor pentru examen de doctorat EMREI

 Atenție: Anunţarea rezultatelor –  26 aprilie 2019 (Sala Senatului).

Dosarul de înscriere la concurs:

Lista actelor necesare:

 1. Pentru înscriere la concurs, candidatul prezintă o cerere pe numele Rectorului IRIM, însoţită de următoarele acte:
 • actul de studii, în original, şi o copie a acestuia, cu anexa sau suplimentul la diplomă;
 • certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii; în funcție de specialitate/domeniu de formare profesională;
 • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie) sau un referat ştiinţific (în volum de 16 pagini), la tematica specialităţii alese;
 • extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Şcolii Masterale sau recomandări a doi specialişti cu grad ştiinţific în domeniu;
 • o curriculum vitae (forma Europass CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • 3 fotografii.
 • Fişa de înscriere la şcoala doctorală IRIM
 • Contract de studii doctorale
 1. Candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia celor care şi-au făcut studiile în România) vor prezenta traducerea diplomei, legalizată notarial, precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acestuia de către Ministerul Educaţiei.