Plan de măsuri corective elaborat în baza ariilor de îmbunătăţire obligatorii şi a recomandărilor formulate de Comisia de evaluare externă a calităţii în vederea acreditării programului de studii Relaţii Internaţionale, pentru perioada 2019-2020

25.11.2020

Plan de masuri corective