Repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 in cadrul IRIM

26.01.2021

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM Nr. 1133 din 13.09.2019, cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020, Institutul de Relații Internaționale din Moldova a obținut 5 granturi la domeniul științific „Științe sociale și economice”, urmare a evaluării pozitive  a propunerilor de proiecte ale conducătorilor de doctorat din cadrul Școlii doctorale IRIM, după cum urmează:

561.01 – Teoria și metodologia politologiei, instituții și procese politice – 2 granturi, conducător de doctorat:

Liudmila Roșca, dr. hab, prof univ.

521.02 – Economie mondială, relații economice internaționale – 3 granturi, conducători de doctorat:

Vitalie Cazacu, dr., conf. univ.;

Tatiana Andreeva, dr., conf. univ.;

Iurii Crotenco, dr. hab, prof univ.