Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice

v stepaniuc

Decanul facultăţii
Victor Stepaniuc,
doctor în istorie, conferenţiar universitar

Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice pregăteşte specialişti în domeniul  relaţiilor internaţionale  şi ştiinţe politice, care vor putea activa în domeniul administraţiei publice centrale şi  locale, în cadrul partidelor politice, organizaţiilor neguvernamentale naţionale şi internaţionale în calitate de consultanţi, analişti, experţi, lideri politici, politologi, purtători de cuvânt etc.

Studenţii şi masteranzii facultăţii studiază profund principalele doctrine teoretice ale relaţiilor internaţionale, specificul practicii diplomatice şi consulare, bazele ştiinţelor politice, instrumentele şi metodele analizei politice, particularităţile proceselor integraţioniste la nivel internaţional, aspectele negocierii şi dialogul interuman, interesul bilateral şi multilateral, principalele metodici şi metode în realizarea unei analize ştiinţifice şi de proiect.

În cadrul facultăţii activează peste 22 de cadre didactice, dintre care 4 doctori habilitaţi, 11 doctori în ştiinţe, 6 lectori superiori. În ultimii ani, colectivul profesoral al facultăţii s-a manifestat pe tărâmul cercetărilor ştiinţifice în calitate de autori de manuale, dicţionare şi monografii de valoare în domeniul politologiei, relaţiilor internaționale, istoria diplomaţiei etc.

În calitate de profesori universitari, la facultate activează persoane cu o experienţă bogată în viaţa publică a Republicii Moldova, inclusiv ex-miniştri, ex-deputaţi, diplomaţi de carieră, şefi de departamente în cadrul Guvernului Republicii Moldova.

 Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice include structural 2 catedre:

 1. Catedra Relații Internaționale
 2. Catedra Științe Politice

Facultatea  Relaţii  Internaţionale  şi  Ştiinţe  Politice  pregăteşte  cadre  la următoarele  specialităţi / specializări:

SPECIALITĂŢI LICENŢĂ

 1. Relaţii Internaţionale
 2. Ştiinţe Politice
 3. Administrarea publică

SPECIALIZĂRI MASTER

 1. Studii Europene
 2. Studii Diplomatice
 3. Analiză politică
 4. Administrarea publică europeană

COMPONENȚA FACULTĂȚII RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ȘTIINȚE POLITICE

Politologie

 1. Stepaniuc Victor
 2. Roșca Ludmila
 3. Popovici Angela
 4. Volcov Eduard

Relații Internaționale

 1. Afanas Nicolai
 2. Nazaria Sergiu
 3. Furtună Petru
 4. Sprînceană Mihai
 5. Guțu Vasile
 6. Beniuc Liliana
 7. Sacovici Vasilii
 8. Beniuc Valentin
 9. Beniuc Liliana
 10. Vrabie Andrei

La facultate sunt autorizate de ANACIP, prin Decizia nr. 21,01 din 06.04.2016 două programe de doctorat:

 1. 01 Teoria, metodologia politologiei, instituţii şi procese politice;
 2. 01 Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei.

 Domenii de activitate:

 • Managementul politic internaţional
 • Relaţii diplomatice
 • Managementul social-politic
 • Administrarea publică
 • Mass-media
 • Managementul proiectelor naţionale şi internaţionale
 • Activitatea universitară şi ştiinţifică

În prezent, mai mulţi dintre discipolii facultăţii activează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, instituţiile administraţiei publice centrale şi a societăţii civile, în calitate de diplomaţi, lideri de partide, consilieri ai structurilor guvernamentale, analişti politici etc.

Misiunea Facultăţii Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice este să realizeze procesul educaţional şi de cercetare în vederea  formării specialiştilor capabili să promoveze modernizarea social-politică şi economică a societăţii moldoveneşti.

e-mail: frisp.irim@gmail.com

Telefon de contact: (373 22) 21 09 82