Catedra Relaţii Internaţionale

Catedra Relaţii Internaţionale a fost constituită în calitate de subdiviziune a Facultăţii Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice în vederea pregătirii complexe a specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale.

În acest sens, obiectivele Catedrei Relaţii Internaţionale se fundamentează pe pregătirea complexă şi multidimensională a viitorilor specialişti în domeniul relaţiilor internaţionale; dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor de analiză pentru activitatea ulterioară în cadrul sistemului diplomatic şi instituţiilor internaţionale; optimizarea relaţiei între pregătirea teoretico-metodologică şi aplicarea practică a cunoştinţelor de specialitate obţinute de către studenţi în diverse sectoare de activitate din ţară şi de peste hotare.

Misiunea Catedrei Relaţii Internaţionale este pregătirea transversală a specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale. Formarea profesională are la bază 3 piloni:

1) predarea materialelor teoretice;

2) formarea abilităţiilor practice;

3) crearea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

Studenţii şi masteranzii obţin cunoştinţe fundamentale privind istoria diplomaţiei universale, istoria diplomaţiei Statului Moldovenesc, istoria relaţiilor internaţionale, istoria Europei şi Americii de Nord, istoria Asiei, Africii şi Americii Latine, bazele diplomaţiei, instituţiile şi mecanismele diplomatice, teoria relaţiilor internaţionale, instituţiile Uniunii Europene, organizaţii internaţionale, în acelaşi timp studenţii capătă competenţe profesionale privind practica diplomatică, corespondenţa diplomatică, managementul negocierilor diplomatice, precum şi capacitatea de analiză a proceselor integraţioniste contemporane.

O atenţie deosebită se acordă dezvoltării capacităţilor de elaborare a studiilor proprii privind fenomenele şi procesele din politica internaţională contemporană.

Obiectivele catedrei:

  • Formarea complexă a specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale;
  • Antrenarea studenţilor şi masteranzilor în activităţi extra-curriculare cu scopul aprofundării şi diversificării abilităţilor profesionale;
  • Implicarea efectivului catedrei în programe şi proiecte de cercetare, menite să studieze diverse aspecte de politică externă ale Republicii Moldova.

Relaţii: (373 22) 22 35 60

e-mail: frisp.irim@gmail.com

Membrii catedrei:

petru-furtuna
Petru Furtună, doctor în ştiinţe istorice, conferenţiar universitar
CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii
Valentin Beniuc, doctor în ştiinţe istorice, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar
CURRICULUM VITAE
Articole şi publicaţii

 

Sergiu Nazaria, doctor în ştiinte istorice, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar
CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii