Catedra Ştiinţe Politice

 

Șef Catedră

Catedra Ştiinţe Politice în calitate de subdiviziune a Facultăţii Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice a fost înfiinţată în baza ordinului nr. 78/09 din 20.09 2005.

Absolvenţii specialităţii Politologie obţin titlul de licenţiat în ştiinţe politice.

Colectivul Catedrei Ştiinţe Politice, format din specialişti în domeniile – filosofie, filosofia culturii, filosofia politică, psihologie, sociologie, istoria şi arta diplomaţiei – este preocupat de transmiterea cunoştinţelor despre structura, manifestările şi mecanismul funcţionării eficiente a politicului. Gradul înalt de calificare al profesorilor, experienţa lor profesională şi de viaţă satisface cerinţele impuse de obiectivul de bază al activităţii catedrei: instruirea şi educarea unei clase politice, capabile să-i ofere societăţii moldoveneşti un viitor mai sigur, o poziţie importantă în organizaţiile internaţionale şi regionale, iar fiecărui cetăţean – un trai decent.

Obiectivele de bază ale Catedrei Ştiinţe Politice:

  • pregătirea specialiştilor în administrarea publică, în relaţiile publice, în domeniul asistenţei sociale;
  • formarea conştiinţei civice, politice a specialiştilor din alte domenii pregătiţi la facultăţile IRIM;
  • dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor ce susţin activitatea analitică a funcţionarilor publici, a managerilor de proiecte.

Realizarea acestor obiective este condiţionată de conţinutul Planului de studii, a Programelor analitice a cursurilor teoretice, de activităţile extracurriculare a studenţilor din cadrul Laboratorului de analiză politică şi a Clubului tînărului analist.

Obiectivele speciale ale Catedrei Ştiinţe Politice:

  • Elaborarea manualelor, suporturilor de curs, a îndrumărilor metodice;
  • Elaborarea cursurilor teoretice în power point;
  • Elaborarea bibliotecii electronice a Catedrei.

Relaţii: (373 22) 21 09 82

e-mail: frisp.irim@gmail.com

Membrii catedrei:

Ludmila Roşca, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar
CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii
Victor Stepaniuc, doctor în istorie, conferenţiar universitar
CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii

 

Eduard Volcov, doctor în filosofie, conferenţiar universitar
CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii
Simion Roşca, doctor în filosofie, conferenţiar universitar
CURRICULUM VITAE
Articole şi publicaţii