Catedra Ştiinţe Politice

Catedra Ştiinţe Politice în calitate de subdiviziune a Facultăţii Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice a fost înfiinţată în baza ordinului nr. 78/09 din 20.09 2005.

Absolvenţii specialităţii Politologie obţin titlul de licenţiat în ştiinţe politice.

Colectivul Catedrei Ştiinţe Politice, format din specialişti în domeniile – filosofie, filosofia culturii, filosofia politică, psihologie, sociologie, istoria şi arta diplomaţiei – este preocupat de transmiterea cunoştinţelor despre structura, manifestările şi mecanismul funcţionării eficiente a politicului. Gradul înalt de calificare al profesorilor, experienţa lor profesională şi de viaţă satisface cerinţele impuse de obiectivul de bază al activităţii catedrei: instruirea şi educarea unei clase politice, capabile să-i ofere societăţii moldoveneşti un viitor mai sigur, o poziţie importantă în organizaţiile internaţionale şi regionale, iar fiecărui cetăţean – un trai decent.

Obiectivele de bază ale Catedrei Ştiinţe Politice:

  • pregătirea specialiştilor în administrarea publică, în relaţiile publice, în domeniul asistenţei sociale;
  • formarea conştiinţei civice, politice a specialiştilor din alte domenii pregătiţi la facultăţile IRIM;
  • dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor ce susţin activitatea analitică a funcţionarilor publici, a managerilor de proiecte.

Realizarea acestor obiective este condiţionată de conţinutul Planului de studii, a Programelor analitice a cursurilor teoretice, de activităţile extracurriculare a studenţilor din cadrul Laboratorului de analiză politică şi a Clubului tînărului analist.

Obiectivele speciale ale Catedrei Ştiinţe Politice:

  • Elaborarea manualelor, suporturilor de curs, a îndrumărilor metodice;
  • Elaborarea cursurilor teoretice în power point;
  • Elaborarea bibliotecii electronice a Catedrei.

Relaţii: (373 22) 22 35 60

e-mail: frisp.irim@gmail.com

Membrii catedrei:

Ludmila Roşca, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar
CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii
Victor Stepaniuc, doctor în istorie, conferenţiar universitar
CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii

 

1918061_988241314602949_7060487429397428569_n
Liliana Beniuc, doctor în științe politice
CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii
Simion Roşca, doctor în filosofie, conferenţiar universitar
CURRICULUM VITAE
Articole şi publicaţii