Facultatea Drept

Decanul facultăţii
Mihail BÎRGĂU,
doctor habilitat în drept, profesor universitar

Facultatea Drept a fost fondată prin decizia Şedinţei Senatului IRIM din 30 august 2005 (proces-verbal nr.16). În cadrul facultăţii activează două catedre: Drept Internaţional, Drept Public şi Privat.

Misiunea Facultăţii Drept a IRIM constă în promovarea politicii educaţionale a Republicii Moldova şi dezvoltarea unui învăţământ universitar bazat pe valorile culturii şi ale ştiinţei naţionale şi universale.

Înfiinţarea Facultăţii a fost impusă de dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale Republicii Moldova şi intensificarea acestora între persoane fizice şi juridice din diferite state. În acest context, există o necesitate stringentă de a pregăti specialişti de înaltă calificare profesională în domeniul dreptului internaţional, capabili să desfăşoare o activitate jurisdicţională internaţională eficientă în interesele cetăţenilor, persoanelor juridice şi a Republicii Moldova.

În scopul pregătirii adecvate a specialiştilor în domeniul dreptului internaţional, colaboratorii facultăţii acordă o atenţie deosebită procesului didactic, utilizînd diferite metode de predare, în cadrul cărora explorează prestaţiile studenţilor cu scopul de a dezvolta gândirea logică şi aptitudinile studenţilor necesare formării profesionale a acestora.

Absolvenţii Facultăţii Drept pot activa în: Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul instituţiilor execuţional-penale, Serviciul de Informare şi Securitate, în funcţia de procuror în organele procuraturii, activitatea de judecător, avocat, funcționar public ş.a.