Facultatea Economie Mondială și Relații Economice Internaționale

Decanul facultăţii
Tatiana ANDREEVA,
doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar

Prin ordinul №78/09 din 20 septembrie 2005 şi în temeiul deciziei Senatului IRIM din 30 august 2005 (proces-verbal Nr. 16), a fost constituită Facultatea Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale.

Necesităţile constituirii facultăţii a fost determinată de procesele acceleratorii de internaţionalizare a vieţii economice în condiţiile limitării resurselor disponibile, măririi decalajului în dezvoltarea ţărilor, precum şi interacţiunea unui şir de factori care determină circuitul material, financiar şi documentar la nivel global.

Managementul afacerilor economice internaţionale constă în gestiunea corporaţiilor internaţionale şi a proiectelor investiţionale, dezvoltarea sistemului informaţional, formarea şi perfecţionarea mecanismelor de desfăşurare a tranzacţiilor internaţionale, gestiunea riscurilor aferente afacerilor internaţionale, eficientizarea schimburilor comerciale etc.

Facultatea are drept scop pregătirea specialiştilor şi cadrelor ştiinţifice în domeniile relaţii economice internaţionale, business şi administrare, marketing şi logistică, turism, precum organizarea şi realizarea activităţilor de cercetare şi instructiv-metodice.

Facultatea are următoarele sarcini:

 • pregătirea specialiştilor de înaltă calificare prin studii de licenţă şi de masterat pentru economia naţională, competenţi în problemele economiei de piaţă şi integrării europene;
 • organizarea şi realizarea de cercetări ştiinţifice şi transfer tehnologic, inclusiv cu implicarea studenţilor;
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de difuzare a cunoştinţelor către comunitate.

Planurile de studii ale Facultăţii Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale sunt orientate spre pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, elită în domeniu, care au abilităţi de integrare flexibilă în sistemele şi subsistemele economiei mondiale, cunosc problemele economice globale şi factorii politici determinanţi ai dezvoltării economiei mondiale, posedă un grad înalt de competenţă lingvistică.

Procesul de studii la Facultatea Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale este axat pe utilizarea tehnologiilor şi metodologiilor moderne de predare. Componentele principale în pregătirea specialiştilor se bazează pe elementele contemporane ale mediului educaţional, utilizarea reţelelor informaţionale, a bazelor tematice de date ale diferitor biblioteci străine şi schimbul interbibliotecar de informaţie.

Facultatea Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale pregăteşte cadre la următoarele specialităţi / specializări:

Ciclul I – Licenţă Ciclul II – Masterat
 1. 365.1 Economie mondială și relații economice internaționale
 2. 363.1 Business și administrare
 3. 362.1 Marketing și logistică
 4. 361.1 Contabilitate
 5. 364.1 Finanțe și bănci
 6. 812.1 Turism
 1. Comerț internațional
 2. Business și administrare

La ciclul I – durata studiilor este de 3 ani, pentru deţinătorii diplomei de Licenţă, cu frecvenţa la zi, la ciclu II 2 ani, pentru deţinătorii diplomei de Master, frecvenţa la zi.

Domenii de activitate

 • Relaţii economice internaţionale
 • Businessul mic şi mijlociu
 • Managementul proiectelor internaţionale
 • Bănci
 • Administrarea afacerilor proprii
 • Logistica întreprinderilor şi organizaţiilor
 • Industria turismului

În cadrul Facultăţii Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale activează două catedre:

 1. Catedra Relaţii Economice Internaţionale
 2. Catedra Business Internaţional şi Turism