Catedra Filologie Engleză

Catedra Filologie Engleză este una dintre catedrele de profil în cadrul Facultăţii Limbi Străine, având ca obiectiv predarea cursurilor de specialitate cu un program interdisciplinar destinat formării de profesionişti în domeniu.

În concepţia catedrei, nucleul de baza îl formează resursa academică. Personalul reprezintă singura investiţie majoră şi bunul cel mai de preţ al subdiviziunii. Catedra întruneşte un colectiv format din profesori, conferenţiari, lectori, subdiviziune de profil cu cel mai mare procentaj de cadre cu titluri didactico-ştiinţifice din ţară.

În domeniul valorificării raţionale şi eficiente a resurselor umane, catedra promovează sporirea exigenţelor profesionale în recrutarea calitativă a personalului didactic; încurajarea utilizării la maximum a burselor oferite de structuri guvernamentale şi nonguvernamentale, organizaţii şi consorţii interne şi externe, a proiectelor individuale de cercetare pentru stagii în străinătate; flexibilizarea mobilităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică în sensul atragerii personalului din străinătate în activităţile didactice ale catedrei, cât şi determinarea personalului autohton în vederea perfecţionării permanente în cadrul programelor de schimb universitar; instituţionalizarea în cadrul catedrei a cercetărilor ştiinţifice în corespundere cu profilul şi direcţiile consacrate ale domeniului de formare profesională.