Admiterea 2020 – depunerea documentelor online

21.01.2021

Depunerea dosarelor la concurs se va desfășura online la adresa electronică admiterea@irim.md

Candidaţii pot opta pentru studii cu frecvenţă la zi, în bază de contract, la toate specialităţile şi cu frecvenţă redusă, la specialitățile Economie Mondială și Relații Economice Internaționale și Drept.

Studiile universitare din cadrul IRIM se desfăşoară la cele 3 cicluri:

  1. Ciclul I Licenţă,
  2. Ciclul II Masterat,
  3. Ciclul III Doctorat.

Orarul de activitate al Comisiei de admitere: 9.00-16.00

Taxa pentru serviciile de perfectare a documentelor pentru participare la concursul de admitere – 50 lei.

Telefoane de contact: 022 22-83-20

Mobilitatea candidaților la studii – pînă pe 30 august 2020

 De ce trebuie să studiezi la Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova?

Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova este unica instituţie de învăţământ superior de profil din republică, preocupată de pregătirea complexă a specialiştilor în toate domeniile relaţiilor internaţionale. Instruirea la IRIM se realizează conform Procesului de la Bologna şi este orientată spre ridicarea calităţii continuă a învăţămîntului superior. Procesul de studii este însoţit de un şir de stagii şi practici direcţionate spre formarea abilităţilor profesionale ale viitorilor specialişti. La toate facultăţile şi specialităţile IRIM, prin aplicarea tehnologiilor performante, sunt studiate obligatoriu două limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, italiana, germana) şi o a treia limbă la alegere.

IRIM vine să răspundă unei necesităţi stringente a Republicii Moldova de instruire a specialiştilor de înaltă calificare profesională, capabili să desfăşoare o eficientă activitate politică, economică şi diplomatică pentru afirmarea plenară a Moldovei pe arena internaţională.

La toate specialităţile din cadrul facultăţilor IRIM sunt create grupe academice cu predare în limba română şi limba rusă. Disciplinele fundamentale sunt predate în limba nativă a studentului, iar unele discipline de specialitate (de exemplu: la Facultatea Limbi Străine) sînt citite în limbile engleză şi franceză, de către profesorii IRIM şi cei de peste hotare.