Conferinta științifică studențească „Semnificația drepturilor omului în politica mondială și dreptul internațional”

24.11.2020

În contextul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, IRIM a organizat Conferința științifică studențească „Semnificația drepturilor omului în politica mondială și dreptul internațional”. Programul conferintei a vizat subiecte ce țin de originea și esența drepturilor omului, drepturile copilului, drepturile femeii și problema gender, rolul ONU și a Consiliului Europei în protecția drepturilor omului, problema protecției drepturilor omului în Transnistria.

În contextul menționat, au fost invitați reprezentantul Oficiului Avocatului Poporului – Dumitru Darea și profesorul universitar, doctor habilitat – Mihail Bîrgău, cu discursuri tematice privind problema încălcării drepturilor omului în Republica Moldova, responsabilitatea autorităților organelor supreme și ale ocrotirii ordinii de drept, problema definirii categoriei de „minor” și particularitatile drepturilor la viata si la educatie etc.