Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională “Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est”

19.07.2019

b5ad93d4-1af7-4c71-87ab-3c8de8727da2Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova a organizat în data de 3 mai 2017 Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul: Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est, în cadrul Modulului Jean Monnet: Fostering Eastern Partnership Cooperation by EU Public Management and EU Projects Management.

În cadrul conferinţei au fost abordate aspecte ce vizează:

–   Bazele teoretico-metodologice ale managementului politicilor de securitate;

–   Metamorfozele politicilor de securitate ale UE post-Lisabona;

–    Deficienţe instituţional-funcţionale ale politicilor de securitate ale UE;

–    Bunele practici de implementare a politicilor de securitate UE în Europa de Sud-Est;

–   Politicile extracomunitare de securitate în Republica Moldova.

La conferinţă au participat reprezentanţi ai mediului academic din RM şi de peste hotare, reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale şi experţi în domeniu.

În calitate de oaspeţi de onoare au fost prezenţi: Claudia MELINTE, Coordonator of National Erasmus* Office in Moldova şi distinsul profesor de talie internaţională Ioan HORGA, doctor în ştiinţe politice, profesor universitar, Universitatea din Oradea, România.