Consolidăm şi promovăm activ relaţiile de colaborare interuniversitare internaţionale, prin participarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor la diverse programe, proiecte și activități didactico-științifice

22.09.2018

În calitate de cursanți, studenţii Facultății Relații Internaționale și Științe Politice Geta Gachiuţa, Natalia Rusu, Nicolae Samciuc și doctorandul de la specialitatea Economie mondială, relații economice internaționale Vlad Pletniov au participat în perioada 11-15 septembrie 2017 la Programul Şcolii Internaţionale de Vară „GeoPolitica”, Ediţia a XVI-a, cu tema: „SECURITATEA RESURSELOR – timpul marilor schimbări -”, organizată de către Asociaţia de Geopolitică „Ion Conea”, în parteneriat cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli” – INCAS, Bucureşti și Revista GeoPolitica.
Programul Școlii de Vară Internaționale „SECURITATEA RESURSELOR – timpul marilor schimbări -” a avut drept obiectiv studiul instrumentelor şi metodelor necesare analizei mediului politic, economic, geopolitic, investiţional şi social regional, cu care se confruntă sectorul privat, sectorul public şi societatea civilă în acest moment, ca urmare a evoluţiei conflictelor deschise din regiune.
În urma evaluărilor teoretice şi practice, studenților cursanți de la IRIM li s-au acordat diplome de absolvire şi certificate de participare, fiind înalt apreciați de către organizatori pentru o prezență excelentă și implicare activă în cadrul lucrărilor Școlii de Vară.