Cooperare în cadrul programului de mobilitate academică Erasmus + K107 – lecții publice cu profesorii de la Universitatea din Oradea, România

21.08.2019

În perioada 25 februarie – 1 martie 2019, profesorii de la Universitatea din Oradea, România  – doctor, profesor universitar Ioan Horga și doctor, conferențiar universitar Constantin-Vasile ŢOCA, au efectuat o vizită la Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova în cadrul programelor de mobilitate academică Erasmus + K107.

Profesorul Ioan Horga a susținut o prelegere cu genericul „Locul și rolul țărilor din Europa Centrală și de Est în Actuala Ordine Mondială”, în care a abordat o serie de subiecte arzătoare  ale lumii actuale:  eșecul liberalismului hegemonic în Relațiile Internaționale, relațiile SUA cu Rusia, China, UE, rolul Uniunii Europene, al României și Moldovei în relațiile internaționale etc, prin prisma viziunii sale, dar și a unui ilustru profesor în științe politice de la Universitatea din Chicago, unul dintre cei mai proeminenți exponenți ai Școlii Americane de Relații Internaționale, în special al curentului realist John Mearsheimer. Subiectele susținute și intens discutate au constituit: agenda  noii ordini mondiale dictată de marile puteri și rolul pe care îl au țările din Europa Centrală și de Est în această configurație; statele trebuie să promoveze o politică externă echilibrată și multivectorială; viitorul lumii va fi unul regional (opinie susținută de profesorul indian Amitav Acharya) etc.

Doctor, lector universitar Constantin-Vasile ŢOCA a prezentat studenților informații utile privind metodologiile de aplicare la proiecte internaționale, axându-se pe exemple de proiecte accesate de Universitatea din Oradea, evidențiind în același context, importanța aplicării proiectelor transfrontaliere finanţate de UE (Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune), Programul PHARE-CBC (cross border cooperation), Instrumentul pentru Asistenţă de Preaderare (IPA), Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) etc.