Cooperare interuniversitară – “Criza Educaţiei: indicatori de stare şi rezolvări” – dezbateri la Sinaia, România

05.06.2020

În perioada 29-30 martie 2019, la Sinaia au fost inițiate dezbateri cu genericul  “Criza Educaţiei: indicatori de stare şi rezolvări”, structurate în trei sesiuni. În cadrul primelor două secțiuni au fost puse în discuție subiecte importante privind criza din sistemul educaţional din România, în sesiunea a III-a, raportorii au propus soluţii, în opinia lor, pentru cele mai stringente probleme ale educaţiei. La dezbateri au participat: personalităţi marcante din politica, cultura, învăţământul, ştiinţa şi filosofia românească din ultimele patru decenii.

IRIM a fost reprezentat de către prorectorul pentru activitate științifică Dna Ludmila Roşca, care a abordat în discursul său mai multe aspecte ce vizează criza sistemului social din Republica Moldova; fragmentarea şi continuitatea în educaţie; necesitatea implicării în educaţie a autorităţilor locale, îndeosebi în susţinerea copiilor din familii social-vulnerabile, cu posibilităţi limitate de creştere şi educaţie. “Un aspect important al educaţiei civice, patriotice este promovarea performanţei. Satul, raionul, oraşul – comunităţile locale trebuie să-şi promoveze personalitățile marcante, oamenii care au atins performanţe în diferite domenii ale vieţii sociale. Este binevenită organizarea diferitor acţiuni, consacrate oamenilor de succes din localitate, din ţară” a menționat dna profesor Roșca.